Duchowni

W naszej parafii obecnie pracują:
Proboszcz: Ks. kanonik Edward Zieliński (od 1989 roku)
Wikariusz:  Ks. mgr Witold Koba(od 2015 roku)
Wikariusz: Ks. mgr Mariusz Pyryt (od 2012 roku)

Kapelan szpitalny: Ks. mgr lic. Roman Hnat, tel.: 602 590 804

W poprzednich latach pracowali:

Ks. Bogdan Brusik

Ks. Krzysztof Kułaga

Ks. Ryszard Nowakowski

Ks. Wiesław Surma

Ks. Artur Dyjak

Ks. Piotr Strojny

Ks. Zbigniew Pustuła

Ks. Krzysztof Religa

Ks. Artur Burdzy

Ks. Sebastian Kula

Ks. Dariusz Kwietniewski

Ks. Piotr Haracz