Duchowni

W naszej parafii obecnie pracują:

Proboszcz: Ks. Grzegorz Jeż
Wikariusz:  Ks. Witold Koba
Wikariusz: Ks. Krzysztof Sibiga

Emeryt – Ks. kan. Edward Zieliński

Kapelan szpitalny: Ks. Roman Hnat, tel.: 602 590 804

W poprzednich latach pracowali:

Ks. Bogdan Brusik

Ks. Krzysztof Kułaga

Ks. Ryszard Nowakowski

Ks. Wiesław Surma

Ks. Artur Dyjak

Ks. Piotr Strojny

Ks. Zbigniew Pustuła

Ks. Krzysztof Religa

Ks. Artur Burdzy

Ks. Sebastian Kula

Ks. Dariusz Kwietniewski

Ks. Piotr Haracz

Ks. Mariusz Pyryt

Ks. Mariusz Wieleba