Zesłanie Ducha Świętego

16 maja 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Sekwencja na Uroczystość Zesłania Ducha Św.

Przybądź, Duchu Święty,duchsw
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Tydzień Modlitw o Powołania

18 kwietnia 2016
Komentowanie nie jest możliwe

17 kwietnia w IV niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza w Kościele obchodzimy 53 „Światowy Dzień Modlitw o Powołania”. W Polsce rozpoczyna on „Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego”, który w tym roku przebiega pod hasłem „Powołani do Miłosierdzia”.

Codziennie przed Mszą św. o godz. 18.00 będziemy modlić się w intencji powołań i powołanych, Zapraszamy.powolania2

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

27 marca 2016
Komentowanie nie jest możliwe

REZUREKCJA /z łacińskiego: resurrectio – zmartwychwstanie/jest to nabożeństwo kończące w Polsce uroczystość Wielkiego Tygodnia, a ściślej Triduum Sacrum. Razem z Mszą św. Zmartwychwstania Pańskiego stanowi uroczyste ogłoszenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i wezwanie całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Wielka Sobota

27 marca 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Wielka Sobota – dzień, w którym nie sprawuje się liturgii w ciągu dnia. Wierni nawiedzają Grób Pański modląc się przed Najświętszym Sakramentem. Sobota jest też dniem, w którym święci się pokarmy na stół wielkanocny. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się wieczorem lub późną nocą i należy do obchodów Niedzieli Wielkanocnej. Liturgia Wigilii Wielkanocnej składa się z czterech części: liturgia światła – poświęcenie ognia i Paschału przed kościołem i uroczystym wniesieniu do świątyni przy słowach „Światło Chrystusa”. Paschał umieszcza się przy ołtarzu i śpiewa się uroczyste orędzie wielkanocne „Exultet”. Liturgia Słowa obejmuje czytania ze Starego i Nowego Testamentu. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu następuje uroczyste „Chwała na wysokości Bogu” wraz z biciem dzwonów i towarzyszeniem organ. Liturgia chrzcielna rozpoczyna się od śpiewu litanii do Wszystkich Świętych, następnie po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wierni zostają pokropieni poświęcona wodą. Liturgia Eucharystii to szczytowy moment liturgii wielkanocnej, które kończy uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie z podwójnym Alleluja.

Wielki Piątek

27 marca 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku gdy nie celebruje się Mszy św. Na Liturgię Wielkiego Piątku składa się: liturgia słowa obejmująca czytania o cierpieniach i ofierze Jezusa oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana; uroczysta modlitwa za Kościół i za zbawienie całego świata; adoracja krzyża zajmująca miejsce liturgii eucharystycznej oraz komunia św. Po nabożeństwie przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji osłoniętej białym welonem do Grobu Pańskiego.

Wielki Czwartek

27 marca 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Niedziela Palmowa rozpoczęła w Kościele Katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Szczególne znaczenie ma tzw. święte triduum paschalne które obejmuje liturgię od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Niedzieli Wielkanocnej.

W Wielki Czwartek w godzinach porannych w kościołach katedralnych tylko biskupi przewodniczą uroczystej Mszy św. koncelebrowanej wraz z kapłanami z diecezji. Podczas tej Mszy świętej zwanej Mszą świętego krzyżma, ma miejsce odnowienie przyrzeczeń kapłańskich oraz poświęcenie olejów świętych: krzyżma i oleju chorych.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej, celebrowana w godzinach wieczornych, rozpoczyna obchód Świętego Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Obrzęd obmycia nóg wskazuje na Chrystusa Sługę – wzór postępowania chrześcijanina. Po uroczystym „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy aż do Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Po Mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do tzw. „ciemnicy” pamiątki modlitwy Jezusa w Ogrojcu, Jego pojmania i uwięzienia.

Niedziela Palmowa

20 marca 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki Tydzień, który poprzedza Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wierni w tym dniu przynoszą do kościoła palmy, które są symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, i które kapłan poświęca na początku Mszy św.

Rekolekcje wielkopostne

10 marca 2016
Komentowanie nie jest możliwe

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
13-16 marca 2016
Parafia Św. Barbary w Staszowie.
 

Niedziela 13. 03

/Msze św. z konferencjami dla wszystkich/ – godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
17.00-Gorzkie Żale z nauką Pasyjną; 18.00/

Poniedziałek 14. 03

6.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.00 – Szkoła Podstawowa /klasy IV-VI/
11.00 – Szkoła Podstawowa /klasy I-III/
12.00-12.30 – Przedszkole /5-6 lat/
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

Wtorek 15.03

6.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.00 – Szkoła Podstawowa /klasy IV-VI/
11.00 – Szkoła Podstawowa /klasy I-III/
12.00-12.30 – Przedszkole /5-6 lat/
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

Środa 16. 03

Dzień spowiedzi

9.00 – spowiedź dla dorosłych
10.00 – 11.00 – spowiedź dla dzieci
15.00 – 18.00 spowiedź dla dorosłych
18.00 – Msza św.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin

8 marca 2016
Komentowanie nie jest możliwe

W dniach 3-6 marca 2016 w parafii Św. Barbary odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR) II stopniadla Rejonu Staszów – Koniemłoty.  Organizatorami była para rejonowa Jadwiga i Jan Niziałkowie. Wszystkie rodziny Domowego Kościoła włączyły się bardzo chętnie tworząc niepowtarzalny klimat wiary i świadectwa. Rekolekcje formacyjne prowadzone przez Halinę i Stanisława Pikulów ze Stalowej Woli wzbogaciły codzienne adoracje Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa małżonków i namiot spotkania. Wśród uczestników udział brała także para diecezjalna Halina i Marian Indykowie, moderator diecezjalny ks. Grzegorz Rożek, były moderator ks. Paweł Cygan i niżej podpisany. W ostatnim dniu podczas niedzielnej Eucharystii wszyscy uczestnicy ponowili zobowiązania płynące z sakramentu małżeństwa i przyjęli świece na rozesłanie, równocześnie wiele osób złożyło deklaracje duchowej adopcji i abstynencji od alkoholu.

Przeżycia rekolekcyjne pozwoliły pogłębić duchowość małżonków i rozpalić nową odpowiedzialność za Kościół lokalny. Entuzjazm uczestników był doskonałym świadectwem wiary dla wszystkich obecnych  na niedzielnej Mszy Świętej. Te rekolekcje przygotowują małżonków na animatorów do prowadzenia kręgów Domowego Kościoła, także w rejonach z których przybyli uczestnicy.

ks. Edward Zieliński

XXVII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

18 stycznia 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Mszą Świętą na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, o godz. 15.00 rozpoczął się już 27 Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorami tego wydarzenia są: Staszowski Ośrodek Kultury, parafia św. Barbary oraz staszowski OSiR. Przed Mszą św. wystąpił zespół wokalny MODERATO, który swoim śpiewem upiększył liturgię. Swój udział zaznaczyła także Orkiestra Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka oraz Orkiestra Dęta Siarkopolu w Grzybowie. W wydarzeniu wzięło udział 27 grup i zespołów śpiewaczych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ksiądz Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, Starosta powiatu staszowskiego – Michał Skotnicki oraz Burmistrz miasta i gminy – Leszek Kopeć. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne upominki i nagrody.

« Poprzednia stronaNastępna strona »