Ogłoszenia duszpasterskie – 23 grudzień 2018 r. IV Niedziela Adwentu

23 grudnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. IV niedziela Adwentu. Przygotujmy serca na przyjście Zbawiciela.
 2. Ostatnie roraty jutro o g. 6.00. W Wigilię Msza Święta tylko rano. „Betlejemskie światło pokoju” będzie płonąć przed ołtarzem aż do wieczora.
 3. Pasterka jutro o g. 24.00. Msze Święte w święta Bożego Narodzenia wg. porządku niedzielnego.  Zasiadając  jutro wieczorem do Wigilii – starajmy się przeżyć  ten czas bardzo uroczyście i rodzinnie.  Zachowajmy  zwyczaj odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa,  łamania się opłatkiem, wspólnej  modlitwy, i śpiewania kolęd.  Tradycyjnie już przygotowujemy  potrawy bezmięsne. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach ubogich i samotnych.
 4. W tym tygodniu:
  - w czwartek, Święto Św. Jana Ap. i Ew. – poświecenie wina; Msza Święta w intencji dzieci adoptowanych;
  - w piątek, Święto Młodzianów, m. z Betlejem, modlimy się za dzieci utracone;
  Także w piątek pragniemy rozpocząć wizytę duszpasterską od Golejowa. Program wizyty będzie podany w pierwszy dzień Świąt.
 5. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Świętej Rodziny. Podczas Mszy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Diecezjalne spotkanie rodzin przewidziane jest w Trześni. Program na tablicy ogłoszeń.
 6. 6-go stycznia przypada Objawienie Pańskie.  Po Sumie  „Orszak Trzech Króli” wyruszy w kolumnie od naszego kościoła do Rynku o g.12.15
 7. Koncert Kolęd w tym roku będzie  w Domu Kultury 6.01.2019 r. początek g. 15.30
 8. Rozstrzygniecie Konkursu na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową 13 stycznia Dla dzieci przewidziane są nagrody.
 9. Opłatek dla wszystkich grup parafialnych – 13-go stycznia.
 10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są przygotowane na ostatnie dwa tygodnie  roku kalendarzowego.
 11. Świece „Wigilijne” przy chrzcielnicy, a  opłatki  w zakrystii.
 12. Wystawienie Najśw. Sakr. codziennie o g.16.00 i różaniec za Ojczyznę.
 13. O pomoc w sprzątaniu kościoła prosimy rodziny z bl. Kołłątaja 6 w sobotę po Mszy wieczorowej.
 14. „Serduszka” – z adresami ludzi potrzebującymi pomocy zawieszone na zielonym drzewku przy chrzcielnicy.

21 grudnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Medytacje adwentowe …

16 grudnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

     Ewangelia czasu Adwentu, a w niej Jan Chrzciciel, którego tłumy pytały: Cóż więc mamy czynić? Prorok surowy, ten, który zapowiedział przyjście Jezusa i który, mimo wielu oferowanych mu zaszczytów, pozostał do końca skromny, mówiąc: Ja nie jestem godzien, temu który idzie, rozwiązać rzemyka u sandałów – mówił o Jezusie z Nazaretu, którego spotkał, którego ochrzcił, tak jak On sobie tego życzył i powiedział: Tego słuchajcie, wskazując na Jezusa Chrystusa, gdy sam Bóg powiedział o Nim, że jest Jego Synem.

     Spójrzmy na historię, wsłuchujmy się w jej przesłanie. Do Jana Chrzciciela nad Jordan przybyli różni ludzie, z różnymi pytaniami. Ewangelista Łukasz zebrał te pytania poprzez poszczególne grupy zawodowe, przedstawicieli różnych wspólnot. Wszyscy pytali go o jedną rzecz: co mają czynić w swoim życiu? – odnosząc to do zawodów, służb, które mieli zaszczyt lub obowiązek pełnić. Pytali też o swoje sprawy osobiste.

   Jan sprowadzał wszystko do jednej płaszczyzny: bądźmy uczciwi wobec Boga, żyjmy w zgodzie z Jego przykazaniami, żyjmy w zgodzie z innymi ludźmi, w szacunku do nich, bez względu na to, jakie wypełniamy funkcje. Musimy pamiętać, że wtedy celnicy byli traktowani przez swoich rodaków jako konfidenci, żołnierze byli obcy, byli przedstawicielami zewnętrznej, wrogiej władzy, a mimo to przychodzili do Jana z tymi pytaniami, a Jan wskazywał im na uczciwość wobec Boga i szacunek wobec innych ludzi.

     I my przychodzimy każdego dnia do Boga z takimi pytaniami, a w sposób szczególny pytając się o kształt naszej wspólnoty, w której żyjemy, o to jak mamy w niej żyć, jakie przyjmować postawy, jak mamy wypełniać swoje funkcje, gdy np. pełnimy funkcje publiczne na poziomie samorządowym, państwowym czy europejskim, co mamy czynić gdy jesteśmy żołnierzami, sędziami, nauczycielami, przedstawicielami świata nauki, sztuki, kultury? A co gdy jesteśmy małżonkami, rodzicami, wychowawcami? Co mamy czynić? Jak spełniać swoje powołanie?

     Tu dochodzimy właśnie do Janowej odpowiedzi, by poczuć się wezwanym do budowania wspólnoty i traktować to jako powołanie. I tak musi być ono właśnie wykonywane – jako misja, jako wezwanie do określonego zadania i jako odpowiedzialność za dany nam obszar rzeczywistości. Nie ma zawodów lepszych i gorszych. Szewc, wykonujący bardzo sumiennie swoją pracę, godzien jest najwyższego szacunku, bo czyni to w powołaniu, w przekonaniu misji, którą ma spełnić wobec ludzi i wobec Boga, traktując to powołanie jako umieszczenie danej jednostki w konkretnym miejscu i pomagając innym ludziom, tak jak świadczy o tym dzisiaj również Jan Chrzciciel.

     Gdyby wszyscy wiedzieli co mają czynić, nie przychodziliby do Jana, nie przychodziliby później do Jezusa, tak jak Zachariasz, świadomy swoich nadużyć. Słowa „bądź uczciwy, kieruj się przykazaniami” wcale nie są takie łatwe do realizacji. Tamci żołnierze, celnicy, usłyszeli: nie czyń nic ponad to, co należy do twoich obowiązków. Ale najpierw usłyszeli jeszcze inną rzecz: nikogo nie uciskajcie, podzielcie się tym, co macie, z innymi.

     O ile spełnianie obowiązków pewnie jest oczywiste dla wielu ludzi, o tyle tworzenie wspólnoty poprzez dzielenie się z innymi wcale nie jest takie łatwe. Tak jak opisuje nam to myśl ekonomiczna, człowiek ma to do siebie, że zagarnia, ciągnie do siebie, chce mieć jak najwięcej. I to było także źródłem błędów i pokus celników i żołnierzy. Ograniczyć swoje, by dać drugiemu człowiekowi, by w ten sposób spełnić gest dobrego uczynku nad człowiekiem, który – z różnych powodów – nie ma dachu nad głową, nie ma co jeść, nie ma w co się przyodziać. Wydaje się, że tak powinno być – otworzyć się na innych – ale gdy przychodzi do realizacji tego w życiu, często kierujemy się własnymi interesami.

     Spójrzmy na Jezusa, który nikogo nie odrzucał. Jadał z celnikami, których większość traktowała jako konfidentów i zdrajców, wskazywał im, jaką drogą mają iść – drogą przebaczenia, pojednania i dzielenia się. Kobiecie, której okazał miłosierdzie powiedział: Kobieto nikt cie nie potępił, więc i Ja cię nie potępiam.

     Wszyscy luzie w Jezusie Chrystusie są naszymi braćmi i siostrami. Trzeba im i nam przypominać wciąż to pytanie zadane Janowi: co mamy czynić, jak mamy postępować, jakimi zasadami się kierować? W tym czasie Adwentu nie możemy o tym wszystkim zapomnieć. Nie możemy popadać tylko w entuzjazm i radość i cieszyć się wspaniałością swojego życia, swoich Świąt. Pomóżmy też innym odczuć tę radość, aby i oni mogli przeżyć te Święta z wiarą i radością ze spotkania z przychodzącym Bogiem. Amen!

Ogłoszenia duszpasterskie – 9.12. 2018r. II Niedziela Adwentu

9 grudnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Roraty codziennie o godz. 6.00 ; dla dzieci o godz. 17.00. Zachęcamy do uczestnictwa.
 2. Dziś  dzień modlitwy i pomocy materialnej  Kościołowi na Wschodzie – przed kościołem zbierane są ofiary do puszek.
 3. W tym tygodniu przypada:
  - we środę – 12.12-  Wsp. Najśw. Maryi Panny z Guadalupe. O g. 17.00 Msza Święta o uzdrowienie, której przewodniczy o. Jakub z Pińczowa;
  - w czwartek – Wsp. Św. Łucji; 13-grudnia  rocznica wprowadzenia stanu wojennego. O g.16.00 Różaniec Fatimski  w intencji Ojczyzny,
  - w piątek - 14 grudnia (piątek) spowiedź od godz. 8.30 – 10.00;  10.30 -12.00 i 15.00 – 17.00
  - w przyszłą niedzielę – rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus przed uroczystością Narodzenia Pańskiego.
 4. Świece „Wigilijne” i opłatki  są do  nabycia w zakrystii
 5. W przyszłą niedzielę  po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie Akcji Katolickiej.
 6. Wystawienie Najśw. Sakr. codziennie o godz.16.00 i różaniec za Ojczyznę.
 7. O pomoc w sprzątaniu kościoła prosimy rodziny z bl. Kołłątaja 10
 8. „Serduszka” – z adresami rodzin potrzebujących pomocy umieszczone zostały w koszyku przy chrzcielnicy.
 9. Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.
 10. Zachęcamy do peregrynacji  w rodzinach figury św. Michała Archanioła.
  Po sumie błogosławieństwo dzieci

Barbórkowa inauguracja

3 grudnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

       2-go grudnia w Staszowie bp Krzysztof Nitkiewicz zainaugurował tegoroczne obchody barbórkowe i naszej parafii.

        Na wspólnej Mszy Świętej o godz. 1130 zebrała się cała wspólnota parafialna, aby oddać cześć św. Barbarze – naszej patronce. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych i zakładów pracy, powierzając opiece sprawy osobiste, rodzinne i społeczne.

       Mszy Świętej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, a w koncelebrze wzięli udział ks. dr Tomasz Cuber – Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, proboszcz parafii – ks. Edward Zieliński, przedstawiciel parafii Bogoria i sekretarz bp Krzysztofa Nitkiewicza. Msza Święta była inauguracją obchodów barbórkowych, które potrwają do 4 grudnia.

       Rekolekcje adwentowe głosi ks. dr Tomasz Cuber, a do obchodów – już od 10 lat – włączane są zawsze biegi barbórkowe organizowane przez parafię, Urząd Miasta i OSiR. Do biegów zapraszana jest młodzież szkół staszowskich i okolicznych.

       We Mszy Świętej inauguracyjnej bp Krzysztof powiedział:
„ Adwent – czas oczekiwania i wypełniającej się obietnicy przyjścia Zbawiciela, stawia pytanie: a ja na kogo lub na co czekam? Jeśli tego nie wiem albo niczego już nie oczekuję, moje życie będzie toczyło się dalej „na ruchomych piaskach przemijającej przeszłości”, jak mówią słowa jednej z popularnych obecnie piosenek. Jedynym ratunkiem może być wtedy „trzymanie się tych których kocham”. A jeśli nie kocham nikogo poza sobą? Przyjście na ziemię Syna Bożego ukazało w nowym świetle powołanie, jakie otrzymaliśmy od Stwórcy i umożliwiło jego wypełnienie. Tak więc Moi Drodzy: Azymut Niebo pod wodzą Chrystusa! Św. Grzegorz z Nysy napisał, że historia zbawienia przebiega od jednego początku do drugiego. Te początki nie mają końca. Nie traćmy okazji jaką daje nam Adwent. Niech stanie się nowym początkiem w naszym życiu, w życiu tej parafii, której podobnie jak wszystkim górnikom patronuje św. Barbara – zaznaczał kaznodzieja”.

           Liturgię uświetnił występ Orkiestry górniczej Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki “Siarkopol” w Grzybowie i zespół scholi parafialnej.

         

        

       

         

Ogłoszenia duszpasterskie – 02.12. 2018 r. I Niedziela Adwentu

2 grudnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś I Niedziela Adwentu. Rozpoczyna się Nowy Rok Liturgiczny. Hasłem tego roku są słowa: „W mocy Bożego Ducha”. Po Roratach poświęcenie wigilijnych opłatków. O g. 11.30 Mszy Świętej ku czci św. Barbary będzie przewodniczył Ordynariusz Diecezji Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz w intencjach pracowników naszych zakładów pracy, a po Mszy spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej. Po Mszy wieczorowej Adoracja Najśw. Sakr. i wieczór uwielbienia.
 2. Rekolekcje Adwentowe głosi ks. Tomasz Cuber Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin naszej diecezji. Szczegółowy plan rekolekcji na plakacie.
  Dziś nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach Świętych.
  Jutro g. 6.00 Msza i nauka dla wszystkich, g.10.00 Msza i nauka dla chorych i starszych, g. 17.00 Msza i nauka dla wszystkich i spotkanie dla członków KCPR.
  Wtorek – 4 grudnia – odpust ku czci św. Barbary. Msze Święte wg porządku niedzielnego z nauką dla wszystkich. O g 11.30 Msza Święta za tych, którym patronuje św. Barbara, a o g.16.00 różaniec za zmarłych z wypominkami zakończony Mszą Świętą o g.17.00
 3. Ponadto w tygodniu:
  - I-szy czwartek m-ca – Wsp. Św. Mikołaja, bpa/zapraszamy dzieci;
  - I-szy piątek  m-ca – Wsp. Św. Ambrożego, bpa i dK;
  - w sobotę – 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (12.00-13.00 Godzina Łaski dla świata); Msze Święte o g. 6.00 i 17.00. Kościół będzie otwarty i możliwość wspólnej modlitwy. Możliwa Msza Święta o g. 12.00. Trwa nowenna do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (kaplica szpitalna nosi tytuł Niepokalanego Poczęcia)
 4. Roraty czyli Msza Święta o NMP codziennie o g. 6.00 i o g. 17.00 dla dzieci. W tym roku myślą przewodnią rorat są słowa: „Z Duchem Twoim”, co oznacza, że przybliżona zostanie Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej oraz postacie biblijne i ważne wydarzenia, o których pisze ewangelia. Dzieci – na roratach – tradycyjnie losują figurkę Matki Bożej Niepokalanej, Dzieciątka Jezus i Biblię dla dzieci. Zachęcamy dzieci do przynoszenia serduszek z postanowieniami adwentowymi. Zawieszamy je na choince.
 5. Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.
 6. 12 grudnia Msza Święta o uzdrowienie, której przewodniczy o. Jakub z Pińczowa.
 7. Spowiedź adwentowa – 14 grudnia.
 8. Wystawienie Najśw. Sakr. codziennie o godz.16.00 i różaniec za Ojczyznę.
 9. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. KEN 11 i prosimy mieszkańców ul. KEN 13.
 10. Opłatki do nabycia w zakrystii. Świece Caritasu przy chrzcielnicy.
 11. Zachęcamy do peregrynacji  w rodzinach figury św. Michała Archanioła.
 12. Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej wystosował apel dot. ryzyka powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla oraz o kampanii pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

29 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty Biblije XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej 2018

27 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

       W niedzielę 25 listopada br. w naszej parafii nastąpiła inauguracja Popołudniowych Warsztatów Biblijnych XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej 2018. Tematem tegorocznych warsztatów jest: „Duch Boży, który umacnia miłość”. Podczas wszystkich Mszy Świętych ks. dr hab. Roman Sieroń profesor  KUL-u, przygotowywał wiernych do rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego.

       W godzinach popołudniowych w salce na plebani wzięliśmy udział w  pierwszym spotkaniu z cyklu Warsztatów Biblijnych.W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. Rozważanym tematem był „Hymn o miłości”. Prelegent przedstawił słuchaczom przesłanie św. Pawła jakie płynie z treści zawartej w Pierwszym Liście do Koryntian w rozdziale 13, zachęcając do pewnej modyfikacji treści, tak aby była ona słowem żywym i formującym serce człowieka: „w miejsce słowa Miłość – wstawiamy  imię Jezus, taka refleksja ma na celu bliższe poznanie Boga i jeszcze głębsze przylgnięcie duszy do Stwórcy”.

       Druga modyfikacja polega na zastąpieniu słowa Miłość swoim imieniem. Takie odczytanie tekstu pozwala na przeprowadzenie swoistego wieczornego rachunku sumienia, a zarazem  jako sprawdzian naszej miłości do bliźniego.

     Popołudniowe Warsztaty Biblijne zwieńczyła Msza Święta, w której także wzięli udział członkowie nowo powstałego 7 koła różańcowego pw. św. Ojca Pio przy naszej parafii. Charyzmatem nowej Róży jest codzienna modlitwa różańcowa i Msza Święta każdego 25 dnia miesiąca za Kościół, Ojczyznę i Kapłanów.

       Kolejne Popołudniowe Warsztaty Biblijne zaplanowane są na styczeń 2019 r.

         

26 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia duszpasterskie – 25.11. 2018r. Uroczystość Chrystusa Króla

25 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla. Święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ważnym zadaniem Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. Dziś w naszej parafii inauguracja Popołudniowych Warsztatów Biblijnych podczas XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej  od 25 listopada do 1 grudnia br. wokół tematyki: „Duch Boży, który umacnia miłość”. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń. Dzisiaj o g. 16.00 na plebanii odbędzie się spotkanie biblijne, które poprowadzi biblista ks. prof. Roman Sieroń. Serdecznie zapraszamy.
 2. W bieżącym tygodniu:
  - we wtorek – o g. 17.00 Msza Święta  w intencji ochrony dzieci przed deprawacją;
  - w piątek – Święto Św. Andrzeja, Ap;
  - w sobotę – 1.12 – I-sza sobota m-ca; Msza Święta wynagradzająca za zniewagi uczynione Niepokalanemu Sercu NMP. Odwiedziny chorych od g. 9.00
 3. Przyszła niedziela to I-sza Niedziela Adwentu, rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny, którego główną myślą są słowa: „W mocy Bożego Ducha”. O g. 11.30 Mszy Świętej ku czci św. Barbary będzie przewodniczył  Ordynariusz Diecezji Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz w intencjach pracowników naszych zakładów pracy, a po Mszy spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej. Po Mszy wieczorowej Adoracja Najśw. Sakr. i wieczór uwielbienia.
 4. Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 2, 3 i 4 grudnia.
  W niedziele nauki dla wszystkich na wszystkich Mszach Świętych.
  Poniedziałek g. 6.00 Msza i nauka dla wszystkich, g.10.00 Msza i nauka dla chorych i starszych, g. 17.00 Msza i nauka dla wszystkich,
  Wtorek – 4.12-  Uroczystość św. Barbary. Msze Święte wg porządku niedzielnego z nauką dla wszystkich. Msza Święta patronalna za  pracowników Siarkopolu, Hut Szkła, Gazu o  g.11.30
 5. Spowiedź adwentowa w naszej parafii 14 grudnia .
 6. Roraty codziennie o g. 6.00 i o g. 17.00 dla dzieci.
 7. Od dziś nowenna do św. Barbary codziennie przed Mszą wieczorową.
 8. Wystawienie Najśw. Sakr. codziennie o godz.16.00 i różaniec za Ojczyznę.
 9. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul.  KEN 9 i prosimy mieszkańców ul. KEN 11.
 10. Zachęcamy do peregrynacji  w rodzinach figury św. Michała Archanioła.
  Po Sumie błogosławieństwo dzieci
« Poprzednia stronaNastępna strona »