26 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia duszpasterskie – 25.11. 2018r. Uroczystość Chrystusa Króla

25 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla. Święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ważnym zadaniem Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. Dziś w naszej parafii inauguracja Popołudniowych Warsztatów Biblijnych podczas XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej  od 25 listopada do 1 grudnia br. wokół tematyki: „Duch Boży, który umacnia miłość”. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń. Dzisiaj o g. 16.00 na plebanii odbędzie się spotkanie biblijne, które poprowadzi biblista ks. prof. Roman Sieroń. Serdecznie zapraszamy.
 2. W bieżącym tygodniu:
  - we wtorek – o g. 17.00 Msza Święta  w intencji ochrony dzieci przed deprawacją;
  - w piątek – Święto Św. Andrzeja, Ap;
  - w sobotę – 1.12 – I-sza sobota m-ca; Msza Święta wynagradzająca za zniewagi uczynione Niepokalanemu Sercu NMP. Odwiedziny chorych od g. 9.00
 3. Przyszła niedziela to I-sza Niedziela Adwentu, rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny, którego główną myślą są słowa: „W mocy Bożego Ducha”. O g. 11.30 Mszy Świętej ku czci św. Barbary będzie przewodniczył  Ordynariusz Diecezji Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz w intencjach pracowników naszych zakładów pracy, a po Mszy spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej. Po Mszy wieczorowej Adoracja Najśw. Sakr. i wieczór uwielbienia.
 4. Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 2, 3 i 4 grudnia.
  W niedziele nauki dla wszystkich na wszystkich Mszach Świętych.
  Poniedziałek g. 6.00 Msza i nauka dla wszystkich, g.10.00 Msza i nauka dla chorych i starszych, g. 17.00 Msza i nauka dla wszystkich,
  Wtorek – 4.12-  Uroczystość św. Barbary. Msze Święte wg porządku niedzielnego z nauką dla wszystkich. Msza Święta patronalna za  pracowników Siarkopolu, Hut Szkła, Gazu o  g.11.30
 5. Spowiedź adwentowa w naszej parafii 14 grudnia .
 6. Roraty codziennie o g. 6.00 i o g. 17.00 dla dzieci.
 7. Od dziś nowenna do św. Barbary codziennie przed Mszą wieczorową.
 8. Wystawienie Najśw. Sakr. codziennie o godz.16.00 i różaniec za Ojczyznę.
 9. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul.  KEN 9 i prosimy mieszkańców ul. KEN 11.
 10. Zachęcamy do peregrynacji  w rodzinach figury św. Michała Archanioła.
  Po Sumie błogosławieństwo dzieci

Uroczyste posadzenie dębu upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości

21 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

       U progu XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej, do naszej wspólnoty parafialnej przybyli klerycy z ks. dr Bartłomiejem Krzosem – wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, by modlić się o powołania, ale też by o powołaniu powiedzieć. Podczas wszystkich Mszy Świętych trwała modlitwa o powołania.  O swoim powołaniu dali świadectwo zarówno ks. Bartłomiej, jak i klerycy.  Kaznodzieja ks. Bartłomiej dziękował Bogu za to, „że mimo iż wasza parafia jest stosunkowo młoda, wyszyło już z niej 9 powołań kapłańskich i zakonnych, jednak nieustanie trzeba nam się modlić o nowe powołania”. Dalej w homilii ukazywał dzisiejszy głód wielu ludzkich serc, które utraciły więź z Bogiem. Wskazywał na potrzebę nowych powołań kapłańskich, które pozwolą na kontynuowanie misji Kościoła. Kaznodzieja wskazywał szczególnie na  posługę kapłana w sakramencie pokuty, który pomaga nam na nowo odnawiać utraconą przez grzech więź z Bogiem i Eucharystię – spotkanie z żywym Panem. Po Mszy Świętej klerycy spotkali się z dziećmi i młodzieżą z naszej parafii. Zachęcali do modlitwy i do odważnych decyzji. Mówili: „Jeśli Chrystus woła, nie bój się iść za Nim”.

       Dzień ten również zapisał się w naszych sercach innym ważnym wydarzeniem. Otóż Eucharystia o g. 11.30 była sprawowana przez ks. Edwarda i ks. Witolda w duchu wdzięczności za wolną i niepodległą Ojczyznę. We Mszy Świętej uczestniczyli: władze miasta, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Staszów, a zespół „Posłańcy Miłości” ubogacił liturgię muzyką i śpiewem.

       Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy wyszli przed kościół aby wziąć udział w uroczystym posadzeniu dębu upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Sadzonka została wyhodowana z nasion poświęconych przez papieża św. Jana Pawła II. Dla parafii ofiarowało ją Nadleśnictwo, a obecny na uroczystości nadleśniczy Adam Lubera zapewnił, że sadzonka jest wyhodowana z nasion „Dębu Bartek” i dodał: „polscy leśnicy walczyli o wolną Polskę, oddając za nią życie, a dziś niech  posadzenie tego  dębu, będącego uosobieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci, będzie widocznym znakiem tamtych dni i jedności Narodu”.

      Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz powiedział: „dąb stanowi dziękczynne wotum za przywróconą Niepodległość”.  Jak nasi przodkowie walczyli o Niepodległość i krwią płacili za wolność, tak naszym obowiązkiem jest cierpliwe budowanie Bożej wspólnoty: parafialnej, rodzinnej i harcerskiej, dbanie o wielowiekową tradycję, bo każde działanie, każda najdrobniejsza aktywność, to element budowania wielkiej Polski – żeby stworzyć trwały, mądry Naród.

         

         

         

         

11 listopada – 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

13 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

       11 listopada w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszym kościele Słowo Boże głosił dyrektor Wydziału Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej ks. Tomasz Cuber.

      O g. 10.00 odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych w Jej obronie oraz za kombatantów, której przewodniczył ks. proboszcz Edward Zieliński. W tę uroczystość włączyły się dzieci naszego przedszkola recytując i śpiewając patriotyczne pieśni opowiadające o historii Polski.

        Na zakończenie wszystkie zgromadzone dzieci otrzymały indywidualne błogosławieństwo.

  

  

  

Ogłoszenia duszpasterskie – 11.11. 2018r. XXXII Niedziela Zwykła

11 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś 100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych  w Jej obronie oraz za kombatantów zostanie odprawiona o g. 10.00
 2. Dziś także Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym Iii Światowy Dzień Ubogich. Po każdej Mszy Świętej Zbiórka do puszek na Fundusz Organizacji „Kościół w potrzebie” – „Pakistan – przerwać milczenie”.
 3. W bieżącym tygodniu:
  - w poniedziałek – św. Jozafata Kuncewicza bp i m;
  - we worek – 13.11- nabożeństwo Fatimskie, różaniec po Mszy Świętej.
  - w piątek  – 16.11- przypada wsp. Matki Bożej Ostrobramskiej
  - w sobotę – wsp. Św. Elżbiety Węgierskiej.- w przyszłą niedzielę będzie w naszej parafii dzień powołaniowy.
  Po Sumie odbędzie się uroczyste posadzenie dębu upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Sadzonka pochodzi z nasion poświęconych przez papieża św. Jana Pawła II.; wsp. bł. Karoliny Kózkówny dz. i m.;
 4. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie Akcji Katolickiej.
 5. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz  Koronka i różaniec za Ojczyznę i za zmarłych codziennie o g. 16.00.
 6. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul.  KEN 5 i  prosimy mieszkańców ul. KEN 7.
 7. Nasza Diecezja zaprasza na POPOŁUDNIOWE WARSZTATY BIBLIJNE podczas XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej  25 listopada – 1 grudnia 2018 wokół tematyki: „Duch Boży, który umacnia miłość”. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
 8. Zachęcamy do peregrynacji  w rodzinach figury św. Michała Archanioła.
 9. W okresie ferii zimowych organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Spotkanie pielgrzymów zainteresowanych Fatimą 2019 w salce na plebanii przy kościele św. Bartłomieja dziś o g. 14.30.
 10. W intencji Ojczyzny: Pod Twoją obronę…

4 listopada – Msza Święta i Wieczór Uwielbienia Boga

7 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

      4 listopada br. roku w naszym  kościele parafialnym Słowo Boże głosił Przewodniczący Rady  Krajowego Zespołu  Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym  ks. dr Sławomir Płusa. Uwieńczeniem całego dnia  była Msza Święta i Wieczór Uwielbienia Boga.

       O g. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza parafii. W homilii ks. Sławomir Płusa po retorycznym pytaniu: „czy pierwsze jest pierwsze?” tzn. czy Bóg jest na pierwszym miejscu mojego życia? -  nastała chwila ciszy… Kaznodzieja dalej kontynuował: „jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko jest na właściwym miejscu”. Zachęcał małżonków do budowania wspólnych relacji małżeńskich i rodzinnych w odniesieniu do Boga. Idąc dalej za tą myślą mówił, że: „dzieci w takich związkach czują się bezpieczne, kochane przez oboje rodziców, a to jest najważniejsze na tym etapie życia”. Przestrzegał by inne  wartości naszego życia jak: kult pieniądza, władzy, nienawiść, nie były „otwartą furtką” do naszej duszy dla  nieprzyjaciela zbawienia, który „wdziera się słodką pokusą”, a która  z kolei zatruwa duszę gorzkim i śmiertelnym jadem grzechu.

          Po Mszy Świętej odbyła się  adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą złożyła się modlitwa dziękczynienia, uwielbienia Boga i słowo poznania. W nabożeństwie pośród przybyłych sióstr zakonnych udział wzięli także: nasza rodaczka s. Adriana – posługująca słowem poznania, która przywiozła relikwie „Małej Arabki” i zespół „Posłańcy Miłości”. Na zakończenie nabożeństwa przy wspólnym śpiewie pieśni uwielbienia błogosławieństwa Największym Sakramentem dokonał ks. Sebastian.

        

     

        

       

       

           

„NOC ŚWIĘTYCH” – HOŁD ODDANY ŚWIĘTYM

4 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe

        31 października w naszej parafii młodzież zorganizowała nabożeństwo związane z uczczeniem świętych naszych patronów, a szczególnie tych, których relikwie znajdują się w naszym kościele. Wydarzenie to poprzedziło kilkudniowe przygotowanie poprzez przybliżenie życiorysów tych świętych i ich szczególnych charyzmatów. Biogramy tych świętych były prezentowane na nabożeństwach różańcowych w oparciu o krótkie filmy wyświetlane na ekranie multimedialnym w kościele, a prowadzący nabożeństwo kapłan po zakończeniu prezentacji zachęcał do podjęcia wysiłku dla odkrycia własnego charyzmatu czy też naśladowania w życiu, tak młodzieży obecnej na nabożeństwie jak i dorosłych, postaw poznanych w tych dniach.

       Zwieńczeniem tego przygotowania było uroczyste wprowadzenie relikwii w ramach nabożeństwa i oddanie należnego im hołdu. Niektóre z dzieci były przebrane w stroje przypominające okresy życia poszczególnych świętych. Całe wydarzenie było dobrze przyjęte przez obecnych na nabożeństwie.

        

       

       

       

Ogłoszenia duszpasterskie – 04.11. 2018r. XXXI Niedziela Zwykła

4 listopada 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś Słowo Boże głosi egzorcysta ks. Prof. Sławomir Płusa z Radomia – gólnokrajowy koordynatora Odnowy, a o g. 17.00 odprawi Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Po Sumie spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej.
 2. W dniach do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Warunki odpustu na tablicy ogłoszeń.: 1. pobożnie nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych. 2. Przyjąć Komunię Świętą. 3. Odmówić pobożnie Ojcze nasz..i Wierzę w Boga… 4. Pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. 5. Postanowić lub przynajmniej pragnąć unikania wszelkiego grzechu.
 3. Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
 4. W przyszłą niedzielę – 11.11 – Narodowe Święto Niepodległości. Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz za poległych, zmarłych i żyjących kombatantów będzie odprawiona o g.10.00.
  Także w przyszłą niedzielę Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym – zbiórka do puszek na Organizację „Kościół w potrzebie”.
 5. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz  Koronka i różaniec za zmarłych o g. 16.00. Msza wieczorowa codziennie o g. 17.00.
 6. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul.  KEN 3 i  prosimy mieszkańców ul. KEN 5.
 7. Nasza Diecezja zaprasza na POPOŁUDNIOWE WARSZTATY BIBLIJNE podczas XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej  25 listopada – 1 grudnia 2018 wokół tematyki: „Duch Boży, który umacnia miłość”. Szczegóły na plakacie.
 8. Zachęcamy do peregrynacji  figury św. Michała Archanioła.

PIELGRZYMKA 5 – 7 PAŹDZIERNIKA: WROCŁAW, LEGNICA, KRZESZÓW, KUDOWA ZDRÓJ, HENRYKÓW, BARDO, WAMBIERZYCE, GÓRA ŚW. ANNY, PIEKARY ŚLĄSKIE

28 października 2018
Komentowanie nie jest możliwe

    5 października o godzinie  100 w nocy Mszą Świętą w kościele świętej Barbary rozpoczęła się pielgrzymka do sanktuariów Maryjnych. Tuż po Mszy Świętej 54 pątników w duchu modlitwy i pokuty wyruszyło w autokarową trasę do sanktuariów we Wrocławiu, Legnicy, Krzeszowa, Kudowy Zdroju, Henrykowa, Barda, Wambierzyc, Góry św. Anny, Piekar Śląskich, niosąc ze sobą prośby i podziękowania za otrzymane łaski.

     Pierwszym punktem pielgrzymowania był Wrocław, do którego pielgrzymi dotarli o godzinie 800, gdzie czekał na nich przewodnik. We Wrocławiu zwiedzono Katedrę, Cerkiew, Synagogę oraz Stare Miasto, skąd udano się do Legnicy, w miejsce Cudu Eucharystycznego. Miejsce to było punktem kulminacyjnym całej pielgrzymki. Proboszcz parafii św. Jacka – świadek tego wielkiego wydarzenia, opowiedział pielgrzymom historię tego Znaku – „żywej tkanki serca w momencie agonii”, odczytywanego jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

   Kolejnym punktem pielgrzymki była katedra św. Józefa w Krzeszowie, gdzie miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Bartolo Longo  jedynego świeckiego członka zakonu bożo grobowców wyniesionego na ołtarze.  Po całym dniu pielgrzymowania utrudzeni pątnicy udali się na nocleg do miejscowości Kudowa Zdrój.

     Kolejnego dnia pątnicy wyruszyli do „kaplicy czaszek” i Klasztoru w Henrykowie oraz do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardo, gdzie zwiedzili szopkę bożonarodzeniową. Następnie udali się do Matki Bożej Wambierzyckiej, której podczas Mszy świętej zawierzyli swoje rodziny i odmówili akt zawierzenia rodzin.

    Uwieńczeniem pielgrzymki była Msza Święta w grocie na Górze św. Anny, po czym pielgrzymi udali się do Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Podczas pobytu w Piekarach jedna z pątniczek otrzymała wiadomość o bardzo ciężkim, a wręcz agonalnym stanie zdrowia swojej córki po zatruciu grzybami. Duchowy opiekun pielgrzymki, ks. Edward podjął modlitwę o jej uzdrowienie w Kaplicy pw. Matki Bożej Lekarki Chorych. Po modlitwie  matka chorej dziewczyny otrzymała wiadomość o szybkim powrocie do zdrowia. Lekarze ze szpitala stwierdzili, że to musi być cud, gdyż nie wiedzą jak to się stało, że dziewczyna wraca do zdrowia. Następnie pątnicy wyruszyli w drogę powrotną do Staszowa. Podziękowania Matce Bożej za cud uzdrowienia płynęły w czasie drogi powrotnej.

       

      

       

       

       

       

      

        

       

     

Ogłoszenia duszpasterskie – 28.10.2018 r. XXX Niedziela Zwykła

27 października 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na misje złożone w ubiegłą niedzielę.
 2. Dziś po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.
 3. Od dziś do 1listopada, krótki film o naszych świętych, ukazujący sylwetkę i charyzmat ich życia. Dla wielu mogą być przybliżeniem sylwetek swoich patronów.
 4. W uroczystość Wszystkich Świętych o 16.30 nabożeństwo dla uczczenia naszych Patronów
 5. W  czwartek – 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. jak w niedziele. Msza o g. 11.30 będzie na cmentarzu. Msze Św. wieczorowe od 1-go listopada o g. 17.00.
 6.  W piątek – 2 listopada- Dzień Zaduszny. Msze Św. o g. 6.30, 10.00, 17.00 i 19.00. Od g.18.00 do 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 7. W tym tygodniu przypadają: I – szy czwartek, I – szy  piątek i I- sza sobota miesiąca.
 8. W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od g. 9.00.
 9. 4 listopada Słowo Boże głosił będzie egzorcysta ks. Prof. Sławomir Płusa z Radomia, a o g. 17.00 odprawi Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej.
 10. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki odpustu zupełnego: 1. pobożnie nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych. 2. Przyjąć Komunię Świętą. 3. Odmówić pobożnie Ojcze nasz..i Wierzę w Boga… 4. Pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. 5. Postanowić lub przynajmniej pragnąć unikania wszelkiego grzechu.
 11. Za zmarłych polecanych w Wypominkach odprawiana jest Msza Święta i różaniec w każdy pierwszy wtorek miesiąca przez cały rok. Druki do wpisania imion zmarłych są wyłożone na stoliku  pod chórem.
 12. Pragniemy zwrócić uwagę rodziców na organizowane przez niektóre ośrodki obchody związane z tzw. świętem Halloween. Dzień ten w swojej treści nie ma jednak nic wspólnego z uroczystością Wszystkich Świętych. Halloween wywodzi się z pogańskich praktyk oddawania czci szatanowi. Celtowie oddawali hołd duchom złym dla zjednania sobie ich życzliwości. Jest to idea zupełnie obca wierze katolickiej, a obrzędowość  kryjąca się za nim bliższa jest okultyzmowi i kultowi szatana. Jest otwarciem drzwi serca dla złych duchów.
 13. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
 14. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańców z ul. KEN1 prosimy z ul. KEN 3
 15. Kustosz Sanktuarium na Świętym Krzyżu zaprasza do udziału w NOCY ŚWIĘTYCH w dniu 31 października 2018 roku (tj. środa). Początek o g. 19.00 przy Krzyżach Katyńskich w Hucie Szklanej skąd wyruszy procesja uwielbienia do świętokrzyskiej bazyliki. W procesji będą niesione relikwie świętych i błogosławionych przez przedstawicieli parafii dekanatu świętokrzyskiego oraz z parafii dekanatów diecezji kieleckiej. Po przyjściu do bazyliki będzie miało miejsce nabożeństwo uwielbienia oraz Eucharystia z homilią. Zakończenie o g. 22.00. W tym roku w sposób szczególny zapraszamy do udziału w tej szczególnej modlitwie, która ma być alternatywą dla rozpowszechnianych w wielu szkołach spotkań „halloween” -  młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Szczegóły na plakacie.
 16. Nasza Diecezja zaprasza na POPOŁUDNIOWE WARSZTATY BIBLIJNE podczas XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej  25 listopada – 1 grudnia 2018 wokół tematyki: „Duch Boży, który umacnia miłość”. Szczegóły na plakacie.
  Po sumie błogosławieństwo dzieci
« Poprzednia stronaNastępna strona »