Rocznica Intronizacji Serca Jezusowego

7 lipca 2018
Komentowanie nie jest możliwe
    Trzecia rocznica Intronizacji Serca Jezusowego i jego Królewskiego 
majestatu w wymiarze parafialnym zgromadziła zaproszone grupy 
intronizacyjne z innych parafii,ale też przedstawicieli wszystkich 
grup parafialnych. 
    W homilii wygłoszonej w związku z setną rocznicą niepodległości 
Polski i opieki Bożej nad naszym narodem, kaznodzieja zaprosił do 
odnowienia naszej świadomości o troskę młodego pokolenia i dochowaniu
wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Po homilii delegacje
wszystkich grup odczytały - właściwy dla swojego charyzmatu -tekst 
intronizacyjny.
    Na zakończenie tej uroczystości został odśpiewany hymn "Boże coś 
Polskę", a po nim wszyscy uczestnicy połamali się chlebem przyniesionym
 w darach ofiarnych. 

   
   
   
   

Ogłoszenia duszpasterskie – 8.07.2018 r. XIV Niedziela zwykła

6 lipca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

1. Trwają wakacje i urlopy, także w tym okresie pamiętajmy o niedzielnej Mszy Świętej i codziennej modlitwie.
2. Litania do Krwi Pana Jezusa po wieczorowej Mszy Świętej.
3. W tygodniu przypadają:
- w środę, 11 lipca – Święto Św. Benedykta, opata, patrona Europy;
- w piątek, 13 lipca – Wsp. Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Po Mszy Świętej wieczorowej procesja fatimska z różańcem o pokój na świecie;
- w sobotę, 14 lipca – Diecezjalny Jubileuszowy Dzień Wspólnot. Msza Święta o g. 10.00 w Katedrze w Sandomierzu ,a po niej agapa. Zapisy w zakrystii.
4. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna czynna po Mszy wieczorowej;
5. 20 lipca (III piątek miesiąca) wyjazd na czuwanie nocne na Świętym Krzyż.
6. Od 4 do 12 sierpnia Diecezjalna Sandomierska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w zakrystii. Zachęcamy wszystkich do udziału.
7. .Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Kilińskiego 12
i prosimy mieszkańców ul. Kilińskiego 14.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

28 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

28 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Z inicjatywy Oświatowych Władz Wojewódzkich szkoła podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego sąsiadująca z kościołem p.w. św. Barbary została wybrana na zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 1000. Przewodniczył Ksiądz Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Kieleckiej,
a okolicznościową homilię wygłosił Ksiądz Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Sandomierskiej. Kaznodzieja zwrócił uwagę na wielkość powołania nauczycielskiego i wdzięczność wychowanków za nauczanie i wychowanie pełne troski i odpowiedzialności. W koncelebrze udział wzięli także inni kapłani z dekanatu staszowskiego.

Tę modlitewną część uświetniły poczty sztandarowe wszystkich szkół staszowskich oraz ich reprezentacje z dyrektorami poszczególnych Ośrodków. Obecne były także władze samorządowe powiatu i gminy. Kościół wypełnił się uczniami, a wielu z nich brało czynny udział obok nauczycieli i rodziców. W liturgię zaangażowała się także schola parafialna.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy uczestnicy na czele ze sztandarami przemaszerowali do budynku hali sportowej, gdzie nastąpiła druga część uroczystości przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

    

     

     

     

Święto Rodziny w parafii św. Barbary

21 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

      17-go czerwca w parafii św. Barbary w Staszowie dziękowaliśmy Bogu za naszą świątynię i jej budowniczych. Temat świątyni – miejsca spotkania Boga z człowiekiem, stał się podstawą do rozważań o Rodzinie jako żywym małym Domowym Kościele, która jest miejscem życia i miłości, budowania jedności i przekazywania żywej tradycji, ale nade wszystko spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem.

      Uroczystości przewodniczył ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Z jego inicjatywy na wszystkich Mszach Świętych miało miejsce uroczyste błogosławienie poszczególnych małżeństw. Wielkie przeżycie i radość malowały się na twarzach wszystkich par. To wydarzenie bardzo dobrze odebrane przez rodziny zrodziło myśl, aby taką modlitwą objąć wszystkie małżeństwa w każdym przedziale wiekowym, mając na uwadze wielką troskę o duchową kondycję zwłaszcza młodych małżeństw. Chrzest dzieci dopełniał wymiaru tego wydarzenia i dodawał jej radości płynącej z przyjęcia tych dzieci do społeczności Kościoła.

      Wiele rodzin po zakończeniu uroczystości z wdzięcznością wyrażało się o tej cennej inicjatywie z pragnieniem powracania i praktykowania takich „świętych spotkań”.

Świadectwo:

      Jesteśmy młodą rodziną. Mamy trójkę małych dzieci. Czynnie angażujemy się w życie parafii. Wydarzenie, jakie miało miejsce 17-go czerwca bardzo nas ucieszyło i na nowo otworzyło nam oczy, jak bardzo ważnym jest małżeństwo sakramentalne i troska o właściwą formację Rodziny. Treść homilii i podawane przykłady mocno wpisały się nam w pamięć, ale jeszcze bardziej otworzyły nam serce na potrzebę budowania więzi z Bogiem między sobą i z dziećmi.

      Jesteśmy wdzięczni za tę cenną inicjatywę modlitwy za rodziny. Niech Bóg błogosławi Księdzu Dyrektorowi w jego pracy i podejmowanych wysiłkach dla dobra wszystkich rodzin.

      Dobrze, że wydarzenie to wpisuje się także w 200 lecie naszej sandomierskiej diecezji.

                                                                                     Justyna i Bernard

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i wieczór uwielbienia

20 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

        12 czerwca w kościele świętej Barbary odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i wieczór uwielbienia prowadzony przez o. Jakuba z Pińczowa.

         W homilii o. Jakub powziął temat „bycia solą ziemi i światłością świata”. Wszyscy wiemy czym jest sól i do czego służy – jest nie tylko ważną przyprawą nadającą smak potrawom, ale również środkiem konserwującym, chroniącym przed zepsuciem. Odnosząc te właściwości soli do Chrystusowego porównania: „Wy jesteście solą ziemi”, o. Jakub objaśnił, że tak jak sól nadaje smak potrawom, tak my – chrześcijanie powinniśmy nadawać smak życiu ludzi, zwłaszcza tych, którzy oddalili się od Boga. Dobrymi uczynkami, dobrocią i miłością powinniśmy dodawać wyższej jakości życiu, oddziaływać pozytywnie na otoczenie, a zwłaszcza na ludzi. Być solą ziemi oznacza również chronić dobro przed zepsuciem, ochraniać wartości duchowe, moralne i płynące z ducha tego świata.

         W dalszej części uwielbienia zaprosiliśmy Pana Jezusa do naszych trudnych spraw, do tego co nas dręczy i  wspólnie modliliśmy się o Boży pokój w rodzinach i miejscach pracy.

          Dalej nastąpiło poświęcenie sakramentaliów przyniesionych przez wiernych, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a później indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk kapłana.

           Oprawę muzyczną zapewnił zespół Diakonia Uwielbienia „Posłańcy Miłości”.

 

Świadectwo:

„Mój mąż miał ostatnio kłopoty w pracy, atmosfera była nie do wytrzymania. Kiedy przyszłam na Mszę o uzdrowienie, prosiłam Pana Jezusa, aby uzdrowił te „chore” relacje w pracy mojego męża. Kiedy o. Jakub wypowiedział słowa modlitwy o Boży pokój w miejscach pracy, poczułam spokój, poczułam, że Pan Jezus się tym zajmie. Kiedy następnego dnia mąż wrócił z pracy, powiedział, że coś się stało, bo w pracy jest już lepiej.

Za to wszystko  CHWAŁA  PANU!”

                                                               Justyna

   

   

198 pielgrzymka Staszów – Sulisławice

13 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

        9 czerwca o godzinie  900  Mszą Świętą w kościele świętego Bartłomieja rozpoczęła się 198 piesza pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach. Tuż po Mszy Świętej 250 pątników w duchu modlitwy i pokuty wyruszyło w trasę do Matki Bożej Sulisławskiej, niosąc ze sobą prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Zwieńczeniem blisko 30-kilometrowej trasy było czuwanie modlitewne przed obrazem Matki Bożej Sulisławskiej, zakończone Apelem Jasnogórskim.

      10 czerwca do Sanktuarium w Sulisławicach dotarli rowerzyści, którzy kolejną swoją rowerową pielgrzymkę rozpoczęli tego dnia o godzinie 700 wyruszając od kościoła świętej Barbary w Staszowie.

       W niedzielę o godzinie 930 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana w Sanktuarium w Sulisławicach w intencji pielgrzymów i mieszkańców Staszowa. W homilii kaznodzieja przypomniał m. in. o zwyczaju pielgrzymowania do tego świętego miejsca, który wywodzi się z czasów, kiedy w Staszowie panowała epidemia cholery. Każdy pątnik pielgrzymuje do Sanktuarium w Sulisławicach w intencji swojej, często również w intencji osób, które pozostały w domu lub tych, którym obiecał modlitwę.  „Każda modlitwa zostaje wysłuchana, człowiek otrzymuje łaski, ale nie zawsze w taki sposób, jak tego oczekuje. Czy jesteśmy gotowi zgodzić się z wolą Bożą? Czy jesteśmy gotowi przyjąć krzyż, jeśli chce tego Bóg?” – tymi słowami kaznodzieja zakończył homilię.

      Pątnicy pożegnali Sulisławice o godzinie 1215 w niedzielę. W Staszowie zostali przywitani po godzinie 19. Najmłodsi pielgrzymi mieli po 5,6 lat, a najstarsi ponad 80. Każdego roku pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego zrzesza coraz więcej osób, tegoroczna pielgrzymka była największa od kilku lat.

Ogłoszenia duszpasterskie – 18.06. 2018r. XI Niedziela zwykła

10 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

1.Dziś drugi dzień dorocznej pieszej pielgrzymki do Sulisławic (g.9.30 Msza)
2.W przyszłą niedzielę Słowo Boże będzie głosił ks. Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin, a na Mszach Świętych odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie Akcji Katolickiej w salce na plebanii.
3.Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o g. 17.30
4.W tygodniu przypadają:
– we wtorek o g. 18.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i wieczór uwielbienia prowadzi o. Jakub z Pińczowa.
– w środę – św. Antoniego z Padwy, procesja Fatimska po Mszy Świętej.
– w piątek – czuwanie nocne na Świętym Krzyżu. Wyjazd autokarem także od naszego kościoła o g.18.45.
5.16 czerwca centralne obchody Roku Jubileuszowego w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu o g.11.00. Organizujemy wyjazd autorem o g. 8.00 z Rynku. Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału.
6.17 czerwca bierzmowanie w Kotuszowie i Kurozwękach.
7.2 lipca Uroczystość Krwi Chrystusa na Świętym Krzyżu; zapraszamy wszystkich chętnych w tym dniu na Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin na Święty Krzyż.
8.Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Kilińskiego 4
i prosimy mieszkańców ul. Kilińskiego 6.
9.W zakrystii zapisy na pielgrzymkę m.in. do Wiślicy i Pacanowa w dn. 23 czerwca.
10.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
11.Dla młodzieży otrzymaliśmy wykaz turnusów oaz wakacyjnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kapłanami.
12.W związku z wchodzącym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) oraz wydanym przez Episkopat Polski Dekretem Ogólnym będą pewne zmiany w załatwianiu spraw kancelaryjnych m.in. dokumenty dot. poszczególnych osób odbierają sami zainteresowani.
13.Ks. Biskup Ordynariusz zaproszenia na premierę „Oratorium o Męczennikach Sandomierskich”, które odbędzie się w zamku Krzyżtopór w Ujeździe 30 czerwca o godz. 18.00 Bliższe informacje na plakacie. Dla chętnych uczestników są przygotowane bezpłatne karty wstępu, które będą dostarczone do ks. Dziekana dekanatu do 24 czerwca w ilości, która zostanie zgłoszona przez ks. Dziekana do Wydziału Duszpasterskiego – nr tel. 158322538, najpóźniej do dnia 19 czerwca.

Po Sumie błogosławieństwo dzieci.

Boże Ciało

10 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

„Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.”

Encyklika Ecclesia de Eucharista Jana Pawła II

      31 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Obchody Bożego Ciała rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele św. Barbary o godzinie 1000.

W homilii kaznodzieja przypomniał dzieciom obchodzącym rocznicę o ich Pierwszej Komunii Świętej, kiedy to po raz pierwszy do swego serca przyjęli Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy Świętej wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, która zakończyła się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Przy poszczególnych ołtarzach czytane były odpowiednie fragmenty Ewangelii. Jak co roku procesja Bożego Ciała zgromadziła tłumy wiernych, którym towarzyszył śpiew pieśni eucharystycznych i słuchanie Słowa Bożego. Obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii zawsze pomaga przeżyć tę doroczną uroczystość i umocnić wiarę do dawania świadectwa w środowiskach, gdzie przychodzi nam żyć i pracować.

„Piękni od poczęcia”

1 czerwca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 27 maja w Staszowie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Piękni od poczęcia”. Wydarzenie to poprzedziła Msza Święta w intencji rodzin i odpowiedzialnego wychowania dzieci. O godzinie 15:00 wszyscy uczestnicy zebrali się w kościele św. Barbary. Koronka do Bożego Miłosierdzia poprzedziła Marsz. Po wprowadzeniu w zagadnienia związane z tegoroczną myślą Marszu uczestnicy otrzymali okolicznościowe chorągiewki,
a dzieci kolorowe baloniki. Całe wydarzenie przygotowały grupy związane z obroną życia
i promocją wartości rodziny. Po dojściu na rynek miasta niektórzy spośród uczestników dali świadectwo związane z klimatem życia rodzinnego, ale też i deklaracje wspierania rodzin wielodzietnych. Dalej trasa Marszu wiodła w stronę Zalewu nad Czarną, gdzie Urząd Miasta
i Gminy oraz Staszowski Ośrodek Kultury przygotowały piknik rodzinny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci. Całość wydarzenia zakończyła się wspólną zabawą rodzinną.

« Poprzednia stronaNastępna strona »