Ogłoszenia duszpasterskie – 8.04.2018r. II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego

7 kwietnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.  Z tej racji na ołtarzu wystawione są relikwie św. S. Faustyny Kowalskiej Apostołki Bożego Miłosierdzia. To święto patronalne Caritas. O g.15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i ponowimy zawierzenie Parafii, naszych rodzin i nas samych Bożemu Miłosierdziu, a po nabożeństwie spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej.
 2. W tym tygodniu:

- poniedziałek- 9 kwietnia – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia (przeniesiona z 25 marca) Msze Święte będą o g. 6.30, 10.00 i 18.00. Zachęcamy do podejmowania duchowej adopcji Dziecka Poczętego. Druki dla osób pragnących podjąć się duchowej adopcji wyłożone są na stoliku z prasą. Prosimy o ich wypełnienie i przyniesienie ze sobą w poniedziałek na Mszę Świętą wieczorową.

- we wtorek rocznica katastrofy smoleńskiej.

- w środę 11 kwietnia o g.18.00 w kościele Św. Bartłomieja będzie uroczysta Msza Święta  z okazji 493 rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa

- w piątek – 13 kwietnia, przypada Dzień Pamięci Ofiar Katynia. O godz. 17.00 Nabożeństwo Fatimskie, a po nim Msza Święta o g.18.00.

3. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu mieszkańcom ul. Wybickiego i prosimy   rodziny z ul. Traugutta.

 

1. Penitencjaria Apostolska w dekrecie z 29 czerwca 2002 roku podała, co następuje: Miłosierdzie Boże zdolne jest przebaczyć najcięższe nawet grzechy, ale czyniąc to skłania wiernych do wzbudzenia w sobie nadprzyrodzonego żalu za własne grzechy, tak że podejmują oni – również z pomocą łaski Bożej – mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć. Takie duchowe usposobienie pozwala rzeczywiście uzyskać wybaczenie grzechów śmiertelnych, kiedy wierny przyjmuje z pożytkiem sakrament pokuty lub też żałuje za nie przez akt doskonałej miłości bądź doskonałego żalu i postanawia przystąpić jak najprędzej do sakramentu pokuty.

2. Odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami – mogą zyskać ci, którzy w II niedzielę Wielkanocy (uroczystość Bożego Miłosierdzia) z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, wezmą udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym, lub przechowywanym w tabernakulum, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, modlitwę «Ojcze nasz» i «Wierzę w Boga», dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. «Miłosierny Jezu, ufam Tobie»15.

Ogłoszenia duszpasterskie – 01.04.2018r. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

2 kwietnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

1.  Oddając cześć naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi dziękujemy wszystkim za doświadczenie Boga we wspólnocie Kościoła. Dziękujemy kapłanom i liturgicznej służbie ołtarza, dorosłym i młodzieży, którzy  przygotowali dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego, fundatorom kwiatów, właścicielowi hut szkła i GMC, orkiestrze górniczej, harcerzom i wszystkim ludziom dobrej woli.

2.  Dziękujemy Bogu za owoce Świętego Triduum Paschalnego, którego Zmartwychwstanie jest pieczęcią posłannictwa Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela.

3. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte wg porządku niedzielnego. O g. 7.00 będzie odprawiana Msza Święta za naszych zmarłych, których imiona będą czytane podczas różańca we wtorek.

4. Osiem pierwszych dni po Wielkanocy stanowi Oktawę z tego powodu  każdego dnia przed Mszą wieczorową będzie  Wielkanocna  Droga Światła; zapraszamy!

A dalej w  tygodniu:                                                                                        - we wtorek - o g. 17.00 różaniec za zmarłych z wypominkami, a od g. 19.00 zapowiedziane „Spotkanie z Jezusem” zakończone Eucharystią o g. 20.00. Szczegóły na plakacie przed kościołem.

ponadto- I-szy czwartek, I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca.

5.  Od piątku trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego, codziennie  o g. 17.30.

6.  W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Patronalne święto Caritas. O g.15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i ponowimy zawierzenie Parafii, naszych rodzin i nas samych Bożemu Miłosierdziu, a po nabożeństwie spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

7.  9 kwietnia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia (przeniesiona z 25 marca) Msze Święte będą o  g. 6.30, 10.00 i 18.00. Zachęcamy do podejmowania duchowej adopcji Dziecka Poczętego. Druki dla osób pragnących podjąć się duchowej adopcji wyłożone są na stoliku z prasą. Prosimy o ich wypełnienie i przyniesienie ze sobą w poniedziałek na Mszę Świętą wieczorową.

8.  Zapowiedzi: godz. 10.00.

Z okazji Świąt Wielkanocnych drogim Parafianom i naszym Gościom życzymy, aby Zmartwychwstanie Chrystusa było niewyczerpanym źródłem miłości, szczęścia i radości.

 Po Sumie błogosławieństwo dzieci.

Święte Triduum Paschalne

1 kwietnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z liturgią Wigilii Paschalnej są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne. To Triduum Paschalne. To dar Kościoła, który pozwala zanurzyć się w tajemnicę Bożej miłości i miłosierdzia. Wielki Czwartek to święto kapłanów, dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy , którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w Jerozolimie. Właśnie wtedy mówił  o tym, by spożywali oni Jego Ciało i Jego Krew. Podczas  Mszy św.  właśnie chleb i wino stają się pokarmem duchowym na życie wieczne.

Wielki Piątek

To dzień męki i śmierci Chrystusa.  To dzień to dzień refleksji i skupienia i zadumy nad miłością  Pana Boga  do człowieka. Obowiązuje tego dnia post ścisły. To także uroczysta adoracja krzyża, Komunia św. i procesjonalne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.  Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. Przystępuje się jedynie do Komunii św. podczas nabożeństwa.

Wielka Sobota

Święcimy wtedy pokarmy na stół wielkanocny. W kościołach po zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej.  To najbardziej uroczysty i święty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna  to radosna liturgia obchodów Zmartwychwstania, która ma 4 części: Liturgię Światła, Liturgię Słowa, Liturgię Chrzcielną  i Liturgię Eucharystyczną. W czasie Liturgii światła kapłan poświęca ogień, odpala paschał , wnosi go do kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. Potem są czytane fragmenty Pisma Świętego. Podczas Liturgii Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odmawiają przyrzeczenia chrzcielne. Potem jest Eucharystia.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 25.03.2018r. Niedziela Palmowa

26 marca 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Kościół czci w tym dniu triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Diecezjalny Dzień Młodzieży. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach Świętych. Taca na kwiaty  do Grobu Pańskiego.
 2. Wielki wtorek – 27 marca – od g. 15.00 do 17.00 odwiedziny chorych,  a g. 18.00 Msza Święta za dzieci objęte modlitwą osłonową i za osoby modlące się za nie.
 3. Wielki Czwartek – o g. 10.00 w Bazylice katedralnej w Sandomierzu Msza Krzyżma. W naszym kościele Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o g. 18.00, a na zakończenie Najświętszy  Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy. Adoracja potrwa do g. 22.00
 4. Wielki Piątek – Męki Pańskiej obowiązuje post ścisły. Początek Liturgii o g. 18.00 zakończony przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Podczas Adoracji Krzyża Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – III cz. Adoracja do g. 24.00. Ofiary składane podczas Adoracji Krzyża przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie. Rozpoczęcie nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

      W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, (jeden posiłek do syta  w ciągu  dnia i dwa dla podtrzymania sił.

5. Wielka Sobota – Wigilia Paschalna, poświęcenie pokarmów od g. 9.00 do g. 12.00. Tradycyjnie pamiętajmy w tym dniu o dzieleniu się darami z potrzebującymi. (Dzieci przynoszą skarbonki, które otrzymały w czasie rekolekcji). Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się o g. 18.00 poświęceniem ognia na placu kościelnym. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie do g. 22.00.

6. Kwiaty do dekoracji Grobu przynosimy w Wielki Czwartek.

7.  1 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja o g. 6.00.

8.   W przyszłą niedzielę (8.IV) spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej.

9.   Rodziców i młodzież przygotowujących się do bierzmowania prosimy o pomoc przy dekoracji Grobu Pańskiego.

10. Wystawieni Najśw. Sakr.  i adoracja codziennie od g. 17.00.

11.  Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Legionów Polskich i prosimy mieszkańców ul. Wybickiego.

12. Ksiądz Biskup ustanowił Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej dla całej Diecezji. W naszej Parafii takie upoważnienie otrzymali: Stanisław Ślęzak, Leszek Czarnogórski, Michał Janus, otrzymali poważnienie do noszenia Komunii Świętej chorym.

Błogosławieństwo dzieci

Ogłoszenia duszpasterskie – 18.03. 2018r. V- Niedziela Wielkiego Postu

20 marca 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1.  Dziś kończymy rekolekcje wielkopostne i ewangelizacyjne. Dziękujemy  ks. Adrianowi, za Słowo Boże głoszone z mocą dzięki któremu mogliśmy szerzej otworzyć nasze serca. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie przyjąć  owoce zbawienia wysłużonego przez Pana Jezusa na Krzyżu. Od dzisiejszej niedzieli, Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Zasłaniamy krzyże.
 2.  Po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie Akcji Katolickiej w salce na plebanii.
 3.  Jutro Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Msze Święte o g. 6.30 i g.18.00. Modlić się będziemy  szczególnie za mężów i ojców.
 4.  W piątek w naszej parafii spowiedź od g. 9.00 do 12.00 i od g. 14.30 do g. 18.00. Droga Krzyżowa dla wszystkich wspólna z parafią Św. Bartłomieja. Wyjście od naszego kościoła o g. 19.00.
 5.  Za udział w drodze krzyżowej, a także w nabożeństwie gorzkich żali można uzyskać odpust zupełny.
 6.  Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie palm, a o g. 11.30 uroczysta procesja z palmami Zapraszamy wszystkie dzieci. Ubiegłoroczne i starsze palmy przeznaczone na spalenie składamy przed ołtarzem do piątku włącznie.  
 7.   Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 8.  Gorzkie Żale z nauką pasyjną o g.17.00  
 9.  Obok chrzcielnicy są do nabycia Baranki Wielkanocne.
 10.  Codziennie o g. 17.00 wystawienie Najśw. Sakr.  i adoracja z modlitwą  Koronką do Bożego Miłosierdzia do g.18.00
 11.   W tym roku liturgiczny obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, który przypada w przyszłą niedzielę (25 marca) przenosi się na poniedziałek 9 kwietnia.
 12.  O pomoc w sprzątaniu kościoła prosimy mieszkańców z ul. Legionów Polskich.
 13.  Odwiedziny chorych w środę miedzy g.15.00 a 17.00.
 14.  Kurs przedmałżeński w sobotę po Mszy wieczorowej.

 

 

Droga Krzyżowa

17 marca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia duszpasterskie – 11.03. 2018r. IV Niedziela Wielkiego Postu

11 marca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

 1.   Czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela radości -  „Laetare”. Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2.   We wtorek, 13 marca przypada 5-ta rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami. O g. 17.00 Różaniec Fatimski.

3.   Od  soboty trwa Nowenna do św. Józefa.

4.     Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 16.00 dla dorosłych o 17.00 i dla młodzieży o g. 19.00.

5.     Gorzkie Żale w niedzielę o g. 17.00.

6.   W okresie Wielkiego Postu za udział w Drodze Krzyżowej i nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać odpust zupełny.

7.     Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

8.     Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w piątek. Plan na tablicy ogłoszeń.

9.     Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można będzie składać po nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

10.  Obok chrzcielnicy są Baranki Wielkanocne.

11.       Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Mickiewicza 4, 4 A, 6, 8 i prosimy mieszkańców z ul. Legionów Polskich.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 18 luty 2018 r. I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś I  Niedziela Wielkiego Postu pamiętajmy, że  okres wielkopostny to okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw. Po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie Akcji Katolickiej w salce na plebanii. Dzisiejsza taca na ogrzewanie kościoła. „Bóg zapłać”.
 2. W tym tygodniu:

–  w czwartek – Święto Katedry św. Piotra Apostoła;

w ten piątek wyjątkowo tylko o g. 17.00 Droga Krzyżowa stacyjna dla dorosłych i młodzieży, a po niej Msza Święta o uzdrowienie i uwolnienie prowadzona przez Ojca Jakuba z Pińczowa.

Podczas niedzielnego spotkania z wiernym i na modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek ogłosił specjalny dzień modlitwy i postu w intencji pokoju. Będzie on przeżywany właśnie 23 lutego, w piątek. Jego szczególną intencją będzie Demokratyczna Republika Konga i Sudan Południowy. Zachęcamy do podjęcia w tym dniu postu i odprawienia Drogi Krzyżowej w tej intencji.

3.  Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tradycyjnie zbiórka do puszek przed kościołem na dzieło pomocy Ad Gentes.

4.  Także w przyszłą niedzielę zaraz po Gorzkich żalach będzie koncert pod tytułem „Idziemy za Tobą Chryste”, oparty na rozważaniach drogi krzyżowej. Ten 45-minutowy spektakl to przejmująca opowieść o ostatniej drodze Jezusa, zilustrowana obrazami przedstawiającymi Mękę Pańską. Autorzy i wykonawcy, zespół Noro Lim, gościli już w wielu kościołach w całej Polsce. Po koncercie będzie możliwość nabycia płyt z nagraniem spektaklu.

5. Msze Święte wieczorem są o g. 18.00.

  6.      Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka: Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 16.00 dla dorosłych o 17.00 i dla młodzieży o g. 19.00 i Gorzkie Żale w niedziele o g. 17.00.

Za udział w drodze krzyżowej odprawianej w każdy piątek Wielkiego Postu, a także za udział w nabożeństwie gorzkich żali można uzyskać odpust zupełny.

   7.  Codziennie o g. 17.00 wystawienie i adoracja Najśw. Sakr. z  Koronką do Bożego Miłosierdzia. Módlmy się o owocne rekolekcje wielkopostne.

8.  Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. 11-listopada. i prosimy mieszkańców ul. Raczyńskiego.

9.  Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach:16-18 marca. (16.03 N.stacyjne)

10.   Kurs przedmałżeński rozpocznie się od 10 marca.

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można będzie składać po nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

   12. Spotkanie osób, które chcą pojechać na ŚDM w Panamie odbędzie się 24 lutego w Sandomierzu w DOMU KATOLICKIM -  „Sala Malinowa” (ul. Mariacka 15), o g. 11.00. Całkowity koszt wyjazdu to 8500 zł. Możliwość zapisów do 26 lutego.

Ogłoszenia duszpasterskie – 11.02. 2018r. VI Niedziela Zwykła

11 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dzisiaj Wsp. NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego; po każdej Mszy Świętej możliwość przyjęcia sakramentu chorych. Pomóżmy osobom potrzebującym pomocy przybyć do kościoła. Dzisiaj także rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Chorym Kapłanom Diecezji Sandomierskiej.
 2. W tym tygodniu:

- w środę Popielec, obowiązuje post ścisły (post i wstrzemięźliwość). Święto Św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. Rozpoczyna się czas Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem głów popiołem o g. 6:30, 17.00 i  18.00. Taca na Caritas.

Przypominamy, że wszystkich wierzących od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem.

Od środy do niedzieli Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.

- w czwartek – 15 lutego  przypada Wsp. Bł. Michała Sopoćki – spowiednika Św. Faustyny i patrona spowiedników.

   3.  Od czwartku Msze Święte wieczorem będą już od g. 18.00

4.  W okresie Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 16.00 dla dorosłych o 17.00 i dla młodzieży o g. 19.00. Gorzkie Żale w niedziele o g. 17.00.

5.  Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to czas pokuty w Kościele. Podejmujmy uczynki pokuty i wynagrodzenia.

6. Zarówno do odprawiania tych nabożeństw przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

   7. Codziennie o g. 17.00 wystawienie i adoracja Najśw. Sakr. z Koronką do Bożego Miłosierdzia do g.18.00. Modlić się będziemy o owocne rekolekcje wielkopostne.

8. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Sandomierskiej i prosimy mieszkańców ul. 11-listopada.

   9. Jubileusz Służby Zdrowia z racji 200-lecia Diecezji Sandomierskiej obchodzić będziemy w dniu 17 lutego 2018 r. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki do Sandomierza. g. 10.00 – Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata godz. 11.00 – Po Mszy świętej Konferencja w Domu Księży Pallotynów połączoną z promocją Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia.

 

Błogosławieństwo indywidualne dzieci po sumie!

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 luty 2018 r. V Niedziela Zwykła

3 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe
 1. Dziś po sumie  spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej.
 2. W bieżącym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada:

- w poniedziałek – 5 lutego – Wsp. Św. Agaty;

- we wtorek – 6 lutego – I-szy wtorek miesiąca, różaniec  za zmarłych z wypominkami o g. 16.oo i Msza Święta o g. 17.00; we wtorek w Sulisławicach jest spotkanie z charyzmatyczką Marią Vadią w związku tym Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym organizuje wyjazd autobusem o g. 13.00 od naszego kościoła. Powrót ok. g. 21.30.

- w sobotę – Wsp. Św. Scholastyki, dz.

- w przyszłą niedzielę 11 lutego Wsp. NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego; po każdej Mszy Świętej możliwość przyjęcia sakramentu chorych. Pomóżmy osobom potrzebującym pomocy przybyć do kościoła.

3.  Codziennie o g. 16.00 wystawienie i adoracja Najśw. Sakr. z Koronką do Bożego Miłosierdzia do g.17.00.

4. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Słowiańskiej i Kieleckiej i prosimy mieszkańców ul. Sandomierskiej.

5.  Spotkania:

- we wtorek – Odnowa w Duchu Świętym;

- w czwartek schola dziecięco – młodzieżowa o g.18.00;

- w piątek – ministranci i Diakonia Muzyczna „Posłańcy Miłości”.

- w niedzielę – Legion Maryi

Chętnych serdecznie zapraszamy.

 

« Poprzednia stronaNastępna strona »