Pierwsza Komunia Święta 2019

13 maja 2019
Komentowanie nie jest możliwe

      W niedzielę 12 maja o godzinie 1130 odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, podczas której dzieci klas trzecich po raz przyjęły Hostię, prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa. Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie zarówno dla dzieci, jak również dla ich rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowania do tego ważnego dnia. Mszę Świętą uświetnił śpiew scholi parafialnej.

        Pierwszą Komunię Świętą poprzedziła pierwsza spowiedź i formacja duchowa przygotowująca dzieci do duchowego przeżycia jedności z Panem Jezusem w Eucharystii.

                              

                              

Niedziela biblijna

6 maja 2019
Komentowanie nie jest możliwe

      Niedzielę biblijną 5 maja przeżywaliśmy w obecności ks. prof. Romana Sieronia, który w homilii przybliżał nam przesłanie płynące z orędzia biblijnego. Kaznodzieja podkreślał, że orędzie zbawienia jest stale aktualne, a Bóg nieustannie zaprasza nas do czynnego włączania się w dzieło zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa Jedynego Odkupiciela świata. Podczas Mszy Świętych były wręczane egzemplarze Ewangelii wg św. Jana. Wszyscy też otrzymywali krótkie fragmenty wspomnianej Ewangelii do pochylania się na nimi w domu.

     Po Mszy Świętej wieczorowej miało miejsce spotkanie w salce na plebanii wszystkich zainteresowanych bliżej Pismem Świętym. Ks prof. Roman w oparciu o Księgę Tobiasza przybliżył świętość małżeństwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze pisma „Krąg biblijny” z zachętą do czytania i rozważania Pisma Świętego.

         

         

Ogłoszenia duszpasterskie

28 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia duszpasterskie znajdują się w zakładce „ogłoszenia”

TRIDUUM PASCHALNE 2019

23 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

     18 kwietnia Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy uroczyste obchody Triduum Paschalnego w Kościele, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

    W Wielki Czwartek, który upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, po homilii odbył się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, tzw. „Mandatum”, co symbolizuje obmycie nóg Apostołom, którego dokonał Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. Wyraża to prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus pragnie służyć.

       Po Mszy Świętej wyruszyła procesja do „Ciemnicy”, gdzie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. To czuwanie modlitewne jest duchowym towarzyszeniem Chrystusowi w czasie uwięzienia naszego Zbawiciela, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany. Podczas przenosin Najświętszego Sakramentu śpiewany był hymn św. Tomasza z Akwinu „Sław języku tajemnicę”. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdjęto świece, mszał, krzyż, obrusy, co jest symbolem zakończenia wieczerzy, odarcia Chrystusa z szat oraz Jego opuszczenia przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa.

         

         

          

         

                                                                          ciemnica 2

     Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dniem wydania wyroku przez Piłata oraz męki i śmierci Chrystusa – dniem adoracji Krzyża. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta, a w kościołach odprawiana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

      Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w ciszy. Celebrans przez chwilę leżał krzyżem przed ołtarzem. Następnie po modlitwie wstępnej czytane było proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana.

    Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż, został stopniowo odsłonięty przy śpiewie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Po liturgii Krzyż pozostał w dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł Go adorować. Odtąd Krzyż jest otoczony szczególną czcią w kościele, aż do Wigilii Paschalnej.

     Po udzieleniu Komunii św. wiernym nastąpiła procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawiony został Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Zbawiciela.

        

         

         

                                                                     

      Tradycyjnie w Wielką Sobotę w godzinach przedpołudniowych miało miejsce poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

         

         

      Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa.  Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Otwiera ją liturgia światła. Przed kościołem kapłan poświęca ogień, od którego następnie zapala Paschał – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Na Paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza tam również pięć ozdobnych czerwonych gron, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

      Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

      Dalszą częścią Liturgii Paschalnej są czytania przeplatane psalmami, przypominające całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

      W kolejnej części liturgii Wielkiej Soboty celebrans dokonuje poświęcenia wody, która posłuży do udzielania chrztu i pokropienia wiernych. Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i Procesją Rezurekcyjną.

            

         

         

         

   

                                                          Rezurekcja

         

        

         

Niedziela Palmowa 2019

18 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

 

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami

 

fznor   qrf   hdrpl   qrf

 

i czytaniem Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.

DSC_0020   DSC_0022   DSC_0023   DSC_0024

                                              DSC_0025   DSC_0026

W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

 

  

Ogłoszenia duszpasterskie

14 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia duszpasterskie znajdują się w zakładce „ogłoszenia”

Droga Krzyżowa ulicami miasta

12 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

Nasi parafianie z drewnianym  krzyżem na ramionach wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która przeszła w piątek w wieczorem ulicami Staszowa Nabożeństwo poprzedziła Msza Święta w obu parafiach.

Rozważanie  pierwszych siedmiu stacji przygotowała parafia św. Bartłomieja, natomiast w kolejne siedem włączyli się członkowie poszczególnych wspólnot naszej parafii, przelatanych śpiewem naszej grupy muzycznej.

Droga Krzyżowa przeszła ulicami od kościoła św. Ducha,  aż do kościoła św. Barbary. Na zakończenie nabożeństwa ks. Edward Zieliński udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Tradycja Drogi Krzyżowej ulicami miasta praktykowana jest w naszej parafii  od wielu lat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim jej uczestnikom za wspólną modlitwę i świadectwo wiary. Szczególne podziękowania dla służb Policji.

rhdr   bsh   rbsh   rbsh

rbsh   bsh   bsh   bsh

bsh   bsh   fznor   rbsh

Dekanalny dzień skupienia małżeństw i rodzin dekanatu staszowskiego

1 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

       W niedzielę 31-go marca kościół parafialny św. Barbary w Staszowie zgromadził przedstawicieli wszystkich parafii dekanatu, rodziców przygotowujących dzieci do spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej i tych, których dzieci przygotowują się do przyjęcia bierzmowania. Przybyli także wolontariusze Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie i współpracującego z nim Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Kaznodzieja w homilii poruszył relację interpersonalną, jaką tworzą małżonkowie i jaka winna być między poszczególnymi członkami rodziny. Wskazał jak „ważnym jest uszanowanie różnic między mężczyzną i kobietą w małżeństwie i jakim to może być bogactwem dla życia rodziny i rozwoju dzieci. Rodzina jako żywy Domowy Kościół jest miejscem życia i miłości, budowania jedności i przekazywania żywej tradycji, a nade wszystko spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem”.

      Uwieńczeniem rozważań była konferencja i świadectwo małżonków z Tarnobrzega. Konferencja ta bardzo poruszyła serca uczestników, a zwłaszcza młodych małżonków, dla których przedstawiona tematyka budowania życia rodzinnego dała nowe spojrzenie na własne problemy domowe i przyjęcia zaproponowanej hierarchii wartości, na których należy budować więzi w rodzinie: „na pierwszym miejscu Bóg, na drugim współmałżonek, na trzecim dzieci i dalej inne wartości, bo jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne na właściwym miejscu”. Słowa te były świetnym dopełnieniem myśli poruszanych przez Kaznodzieję w homilii.

     Po Mszy Świętej miało miejsce uroczyste błogosławienie poszczególnych małżeństw. Wielkie wzruszenie i radość malowały się na twarzach wszystkich par. Liturgię uświetnił występ scholi parafialnej.

       

        

        

      

Rekolecje wielkopostne 2019

30 marca 2019
Komentowanie nie jest możliwe

Nowy-obraz

Nowy-obraz-1

Droga Krzyżowa 2019

27 marca 2019
Komentowanie nie jest możliwe

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu:

- dla dzieci g. 16.30

- dla dorosłych g. 17.00

- dla młodzieży g. 18.30

DK2019

« Poprzednia stronaNastępna strona »