Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

16 sierpnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

 

Migawki z pielgrzymki na Jasną Górę 2018

11 sierpnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

      Migawki z pielgrzymki na Jasną Górę, w których uczestniczą mieszkańcy Staszowa, a wśród nich także nasi parafianie niosąc ze sobą wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, parafialne, ale też dziękując Bogu za 200 lat istnienia naszej sandomierskiej diecezji i 100 lat odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.

          Każdego dnia w naszej parafii grupka osób zbiera się na modlitwie różańcowej za pielgrzymów, a podczas każdej Mszy Świętej płynie wezwanie modlitewne w ich intencji.

                                                       

                                                                                        nasza grupa podąża na Mszę Świętą

                         

                                                           postój i chwila odpoczynku

                 
                                                            miejscowość  Czarnca

                 

                                            pomimo zmęczenia zawsze uśmiechnięci

                                

                                      pada, w drodze do Świętej Anny

                

                                                       Sanktuarium  Świętej  Anny

                                      

                            

                                                w drogę ruszać czas…

                           

                                            grupy pielgrzymkowe wchodzą na Jasną Górę

                             

                             

                                                                  nasza grupa na Jasnej Górze

                             

                                     przed tronem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

Pielgrzymka z Zamościa na Jasną Górę

10 sierpnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

         8-go sierpnia w Staszowie gościliśmy pielgrzymów z Zamościa. Jak każdego roku pielgrzymi wędrując do Matki Bożej na Jasną Górę zatrzymują się w naszym mieście na nocleg. Uwieńczeniem całego dnia pielgrzymowania był Apel Jasnogórski. Wspólnie z pielgrzymami dziękowaliśmy Bogu i Maryi za miniony dzień. Pomimo zmęczenia całodzienną wędrówką, pątnicy mieli mnóstwo radości i energi, aby jeszcze przedstawić nam swoje grupy pielgrzymkowe.

          Dziękujemy Pielgrzymom za piękny śpiew, radość i uśmiech, jaki przynieśli ze sobą do naszego miasta. Pamiętamy w modlitwie.

2             1

3             4    

5             6    

7             8    

9             10

8 sierpnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

XXXV Piesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę

6 sierpnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Nasza grupa jako pierwsza wyruszyła z Sandomierza.  Pamiętamy w modlitwie.  Pozdrawiamy!

Pielgrzymka Sandomierz-Częstochowa

 

                                      

                   

2 sierpnia – wieczór uwielbienia Boga

4 sierpnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

              Każdego 2-go dnia miesiąca w parafii św. Barbary ma miejsce nabożeństwo uwielbienia Boga. W sierpniu, tym maryjnym miesiącu, powierzyliśmy nasze modlitwy szczególnemu pośrednictwu Maryi. Hymnem ku Jej czci – Akatyst  -   rozpoczęliśmy ten wieczór.

             Program poszczególnych aktów uwielbienia Boga wyznaczała modlitwa Anioł Pański. Po odśpiewaniu kolejnej części Akatystu następowała adoracja w ciszy. Tę część nabożeństwa zamknęła modlitwa wstawiennicza za wszystkich uczestników spotkania. Tak przygotowani rozpoczęliśmy Eucharystię. Wszyscy brali czynny udział z wielkim zaangażowaniem i radością w sercu. Było to bowiem prawdziwie głębokie spotkanie z Bogiem żywym. W procesji z darami każdy osobiście ofiarował Matce Bożej symboliczny kwiat – znak czci oddawanej Maryi i osobistego zawierzenia się Jej opiece.

              „Dziękujemy Ci Maryjo za miłość Twą, za światłość Twą. Tyś jest dobrocią samą, Panną nad Pannami, w swej miłości matczynej módl się za nami!” (…)

                

               

Ogłoszenia duszpasterskie – 29.07. 2018r. XVII Niedziela zwykła

29 lipca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

1. Dziś w Licheniu w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Grup Trzeźwościowych trwają modlitwy o uwolnienie narodu z różnych uzależnień. W środę 1 sierpnia, miesiąc modlitwy o trzeźwość Narodu. Zachęcajmy do wstrzemięźliwości od alkoholu, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenia przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z tego nałogu, także dla uczczenia 100 rocznicy Niepodległości Polski.
2. W kalendarzu liturgicznym przypadają:
- we wtorek – wsp. św. Ignacego z Loyoli; założyciel Jezuitów, na jego pismach ukształtowała się duchowość Odnowy w Duchu Świętym,
- w środę – wsp. św. Alfonsa M.Liguoriego; założyciela Redemptorystów; 74 rocznica wybuchu powstania warszawskiego (1944).
- w czwartek – 2 sierpnia –I-szy czwartek m-ca, wsp. Matki Bożej Anielskiej; w i związany z nim odpust Parcjunkuli; Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy, kto w tym dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu: spowiedź, Komunia Św. Wierzę w Boga.., Ojcze nasz… modlitwa się w intencjach papieża, oraz wzbudzi pragnienie unikania wszelkich grzechów. Kościół można nawiedzić już od południa w środę. U nas w kościele o g. 19.00 Wieczór uwielbienia Boga zakończony Mszą Świętą o g. 20.00 Szczegóły na plakacie przed kościołem.
- w piątek – I szy piątek miesiąca;
- w sobotę – I-sza sobota miesiąca; wsp. św. Jana M. Vianneya; odwiedziny chorych od g. 9.00
3. W przyszły niedzielę po sumie spotkanie KŻR i Rycerstwa Niepokalanej, a w przyszły poniedziałek przypada Święto Przemienia Pańskiego (odpust w Wiśniowej).
4. Od 4 do 12 sierpnia Diecezjalna Sandomierska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Zapisy w zakrystii. Zachęcamy wszystkich do udziału. W piątek składamy bagaże od g. 16.00 do 18.00 przy kościele św. Bartłomieja.
5. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o g. 17.30.
6. W wakacje kancelaria parafialna czynna po Mszy Świętej wieczorowej.
7. Módlmy się za dzieci i młodzież przebywającą na wakacjach i za urodzaje.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
9. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Kilińskiego 16 i prosimy mieszkańców ul. Kilińskiego18.

Ogłoszenia duszpasterskie – 22.07 2018 r. XVI Niedziela Zwykła

22 lipca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

1. Dziś w Dniu Św. Krzysztofa – patrona kierowców, w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Św. Krzysztofa, po każdej Mszy Św. poświęcenie pojazdów. Składane przy tej okazji ofiary do puszek zostaną przekazane organizacji MIVA Polska, która pomaga misjonarzom w zakupie środków transportu – to akcja ogólnopolska pod nazwą: „podaruj 1 gr. za 1 km na środki transportu dla misjonarzy, jako twoje podziękowanie za szczęśliwe podróże”. W roku 2017 dzięki zebranym funduszom zostały zakupione następujące pojazdy:48 samochodów terenowych i osobowych, 2 busy, 1 ambulans,1 traktor, 39 motocykli i motorowerów, 470 rowerów dla katechistów, 2 silniki do łodzi, 2 łodzie motorowe, 1 motolotnia, 30 wózków inwalidzkich
2. Miesiąc lipiec poświęcony jest Najdroższej Krwi Chrystusa. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach w naszym kościele.

3. W tym tygodniu przypadają:

- w poniedziałek – Święto Św. Brygidy, patronki Europy;
- we wtorek – Wsp. Św. Kingi dz.;w Radomyślu nad Sanem zakończenie Jerycha Różańcowego. Początek o g 16.30 zakończenie ok. 19.00
- w środę – Święto Św. Jakuba Ap. Odpust w Kotuszowie.
- w czwartek – Wsp. Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP;
– w piątek – o g.18.00 Msza Święta w intencji ochrony dzieci i osób podejmujących duchową adopcję.
- w sobotę w Licheniu doroczna Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych.
4. 2 sierpnia o g. 19.00 Wieczór uwielbienia Boga przez Maryję zakończony Mszą Świętą o g. 20.00 Szczegóły na plakacie.
5. Od 4 do 12 sierpnia Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę Zapisy w zakrystii.
6. Módlmy się za dzieci i młodzież przebywającą na wakacjach.
7. Kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym czynna jest od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej wieczornej (od g. 18.30); zachęcamy do modlitwy o szczęśliwe zbiory.
8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
9. Wystawienie Najśw. Sakr. i Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o g. 17.30
10. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom ul. Kilińskiego 14 i prosimy mieszkańców ul. Kilińskiego 16.
11. KOMUNIKAT Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezjalne Studium Życia Rodziny w Sandomierzu zaprasza kandydatów na nowy rok akademicki 2018/2019. Słuchaczami Studium mogą być: młodzież z ukończoną szkołą średnią, studenci, małżonkowie i samotni, rodzice i wychowawcy, katecheci i nauczyciele, pracownicy służby zdrowia. Studium trwa dwa lata; zajęcia są od października do czerwca, odbywają się w soboty, dwa razy w miesiącu i są bezpłatne. Wszystkie szczegóły na plakacie w gablotce. Zgłoszenia do 10 września 2018r.

19 lipca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Wieczór uwielbienia – WIELKA POKUTA

7 lipca 2018
Komentowanie nie jest możliwe

        2 lipca, jak każdego 2-go dnia miesiąca, w parafii św. Barbary uwielbialiśmy Boga w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia z inicjatywy Wspólnoty Effatha odbyła się Wielka Pokuta za grzechy nasze, naszego miasta, całego Narodu i świata.

        Wieczór przebłagania poprzedziła indywidualna spowiedź członków Wspólnoty, post i modlitwa w duchu przebłagania za grzechy.  W akcie pokutnym 7 osób w szatach pokutnych na znak 7 grzechów głównych: PYCHA, CHCIWOŚĆ, NIECZYSTOŚĆ, ZAZDROŚĆ, NIEUMIARKOWANIE, GNIEW, LENISTWO, leżąc krzyżem korzyło się przed Panem w Najświętszym Sakramencie. Aktu pokutnemu towarzyszyła modlitwa przebłagalna prowadzona przez naszego kapłana ks. Edwarda i śpiew pieśni „Bądź mi litościw”. Następnie nastąpiło nałożenie białej szaty z cnotami, na jakie Duch Święty przemienia grzechy, odpowiednio: POKORA, HOJNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, MIŁOŚĆ, UMIARKOWANIE, CIERPLIWOŚĆ, GORLIWOŚĆ i śpiew dziękczynny na cześć Pana.

        Cały wieczór uwieńczyła Eucharystia. W homilii kaznodzieja poruszył temat życia i śmierci męczenników sandomierskich. Każdemu nasunęło się pytanie: „A czy ja oddałbym życie za Jezusa?”. Msza Święta tradycyjnie zakończyła się śpiewem pieśni: „Janie Pawle teraz przyjdź” dla uczczenia Świętego Jana Pawła II obecnego w naszym kościele w relikwiach.

   

« Poprzednia stronaNastępna strona »