Obchody XX rocznicy papieskiej wizyty św. Jana Pawła II w Sandomierzu

9 czerwca 2019
Komentowanie nie jest możliwe

          9 czerwca z parafii św. Barbary wyruszyliśmy do Sandomierza na uroczyste obchody XX rocznicy papieskiej wizyty św. Jana Pawła II w Sandomierzu. Obchody rozpoczął Marsz dla Życia i Rodziny, którego uwieńczeniem była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem  arcybiskupa  Henryka  Józefa Nowackiego – byłego Nuncjusza Apostolskiego oraz bp Henryka Tomasika z diecezji radomskiej, bp Jana Ozgi z diecezji Doumé Abong – Mbang w Kamerunie, bp Jana Sobiło z diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, bp Krzysztofa Nitkiewicza  i bp seniora  Edwarda Frankowskiego z diecezji sandomierskiej.

         We Mszy Świętej udział wzięło kilkuset kapłanów z naszej Diecezji, wśród których obecny był opiekun rodzin naszej parafii ks. Edward Zieliński. W specjalnie wydzielonym sektorze honorowe miejsca zajęli małżonkowie,  którzy zawarli sakramentalny związek  małżeński w roku pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Sandomierza. W trakcie uroczystości otrzymali  oni dyplomy oraz figurkę Świętej Rodziny.

         Po Mszy Świętej na Błoniach sandomierskich wzięliśmy udział w pikniku rodzinno-młodzieżowym, można było zrobić sobie  zdjęcie w „papieskim papa mobile”.

Bogu niech będą dzięki za wspólnie spędzony czas!

IMG_20190609_111016   IMG_20190609_103817

IMG_20190609_122202   IMG_20190609_104613

                                            IMG_20190609_124704

Bierzmowanie 2019

5 czerwca 2019
Komentowanie nie jest możliwe

              W czwartek  6 czerwca na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18.00 bp Edward Frankowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, w którym przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego.

            W homilii ks. biskup mówił o darach Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Chrystus obecny w życiu młodego człowieka przychodzi mu ze szczególną pomocą w przełomowych momentach jego życia. Bez wątpienia takim momentem jest wchodzenie w dorosłość. Udzielaną pomocą są właśnie dary Ducha Świętego dla umocnienia jego wiary i trwania w jedności z Chrystusem i Jego Kościołem. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości samego Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra.

            Oprawę liturgiczną sprawowanej Eucharystii swoim śpiewem ubogaciła schola parafialna. Podziękowania składamy ks. Witoldowi oraz rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie młodzieży do przyjęcia tego sakramentu.

1   2   3   4

5   6   7   8

9   10   11   12

 

 

 

Rekolekcje Ewangelizacyjne „W mocy Ducha Świętego” 2019

5 czerwca 2019
Komentowanie nie jest możliwe

W ramach Nowej Ewangelizacji prowadzonych w niektórych diecezjach naszej Ojczyzny mieliśmy przywilej także w naszym mieście przeżyć spotkanie z misjonarzami z Brazylii – o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu wraz z grupą modlitewną „Przymierze Miłosierdzia”. Wprowadzeniem do spotkania były słowa ks. Marka Kulińskiego, dyrektora Centrum Ewangelizacyjnego św. Augustyna w Sandomierzu: „Chcemy, aby wszyscy, którzy skorzystają z tych spotkań mieli okazję doświadczyć na nowo miłości Boga, który jest pośród nas oraz w pełni otworzyć się na działanie uświęcającej mocy Ducha Świętego”.

366639_NSiX_QBA_2816_83   f217422d39341eed46fdce1baa2c067a   20190530_194252   20190530_194355

20190530_194310   20190530_194323   20190530_194340Nowy obraz (3)  Nowy-obraz-2

W dniu 30 czerwca  misjonarze byli obecni w naszej parafii. O g. 16.30 rozpoczęło się przygotowanie modlitewne, a o g. 17.00  wspólnym przywołaniem Ducha Świętego konferencje poprowadził o. Enrique Porcu. Ojciec Enrique z właściwym sobie entuzjazmem i mocą Ducha Świętego mówił jak „obudzić się z letargu”, aby Go spotkać w  codziennym życiu.

Konferencja dotyczyła godności i świętości życia każdego człowieka, jako dziecka Bożego, które Ojciec Niebieski zaprasza do podążania drogą przykazań. Każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga i pragnie Jego bliskości. Czasem ten obraz zamazujemy i tracimy daną nam świętość przez grzech. Często ulegamy indywidualizmowi, zwycięża w nas egoizm i wtedy zatracamy podobieństwo do Boga. Jezus dał nam przykazanie miłości Boga i bliźniego, abyśmy w każdym człowieku widzieli Jego oblicze. Jeśli myślimy tylko o sobie burzymy jedność i nie ma w nas życia Bożego. Trzeba nam ciągle uczyć się poświęcania dla innych, czego przykład dała nam św. Matka Teresa z Kalkuty czy św. Jan Paweł II. Uczymy się nieustannie poświęcać życie dla innych. Wielkim dobrem jest życie we wspólnocie rodzinnej, która jest pierwszą szkołą bezinteresownego poświęcenia i wzajemnej miłości. Rozwijajmy w sobie miłość, której uczy nas Pan Jezus – mówił ojciec misjonarz.

O g. 19.00 wieczorny cykl ewangelizacji rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył o. Zbigniew Kowalczyk, który także przybył z Brazylii. Na wspólnej modlitwie w kościele św. Barbary zebrali się mieszkańcy naszego miasta, ale przybyło też wiele osób z innych parafii ze swoimi duszpasterzami. W czasie Mszy Świętej konferencję poprowadził o. Antonello, który wychodząc z tekstów czytań liturgicznych i na tle współczesnych przemian zachęcał wszystkich byśmy uczyli się przemieniać trudne doświadczenia w miłość Boga i człowieka – „ból w miłość”. Dalej mówił: ”my ludzie nie wiemy, o co mamy prosić Boga, ale Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach niewysłowionych”, dlatego trzeba nam światła Ducha Świętego do przezwyciężania trudności, przemiany i uświęcania życia.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się modlitwa uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Ojcowie prowadzili  uwielbienie Boga przeplatane pieśniami naszej diakoni muzycznej „Posłańcy Miłości”. Modlitwę uwielbienia zakończyło indywidualne błogosławienie kapłanów udzielane wszystkim zgromadzonym. Uwieńczeniem były świadectwa tych, którzy przeżyli szczególną bliskość Boga. Całe spotkanie upływało w „mocy Ducha Świętego” i  ciepłej, rodzinnej atmosferze.

     

Pielgrzymka 2019 – Odporyszów, Zabawa, Tuchów, Dębowiec, Lipinki, Markowa, Łańcut

27 maja 2019
Komentowanie nie jest możliwe

    Wczesnym rankiem majowe promienie słońca ogrzewały twarze pątników wyczekujących z napięciem na przyjazd autokaru, bowiem miała rozpocząć się oczekiwana pielgrzymka do Odporyszowa, Zabawy, Tuchowa, Dębowca,  Lipinek, Markowej i Łańcuta.

     Jeden ze świadków tamtych wydarzeń opisuje: pierwsze kroki skierowaliśmy na północny zachód od Tarnowa, w odległości kilkunastu kilometrów, gdzie na piaszczystej wyżynie leży wioska Odporyszów. Tam to od 1572 r.  króluje Matka Boża Odporyszowska, kiedy to  na dębowym krzyżu pokazała się w podobiźnie Odporyszowskiego Obrazu.  Fragment tego krzyża znajduje się do dzisiaj z tyłu wielkiego ołtarza.

     Z  żalem opuszaliśmy Sanktuarium …bo najlepiej u Matki, ale czekał nas  jeszcze Tuchów i  polskie  La Salette.  W drogę…

Matka_Boska_Odporyszowska  IMG_20190525_063608  Sanktuarium_Matki_Boskiej_Zwycieskiej_w_Odporyszowie  IMG_20190525_063646

        Wśród krajobrazu  zalanych pól  i domostw przemierzaliśmy kolejne kilometry, aż do momentu gdy na horyzoncie ukazała się wieża Sanktuarium w Zabawie Bł. Karoliny Kózkówny – jedynego takiego na świecie, gdzie w ołtarzu spoczywają relikwie Błogosławionej, która jest jednocześnie parafianką tegoż kościoła.

         Na zegarze wybiła godzina 7.00.  Długo wyczekiwane słońce jeszcze szerzej i mocniej rozlewało swe promienie obsuszając zalaną ziemię.

IMG_20190525_071121   IMG_20190525_081429   IMG_20190525_084302   IMG_20190525_084321

     Na miejscu oczekiwał nas Pan kościelny który przybliżył nam postać Bł. Karoliny. Opowieść o jej życiu przygotowała nas do głębszego przeżycia Eucharystii za wstawiennictwem Bł. Karoliny. Każdy z nas jak umiał włączył się czynnie w liturgię, a na ołtarzu złożyliśmy duchowe dary szczególnie w intencji dzieci, młodzieży i naszych rodzin.

IMG_20190525_091541   IMG_20190525_091232   IMG_20190525_091307   IMG_20190525_091418

IMG_20190525_091445   IMG_20190525_091452   IMG_20190525_091508   IMG_20190525_091905

       Po Mszy Świętej, udaliśmy  się do Wał-Rudy, rodzinnej wioski Karoliny. Czymś niesamowitym było zobaczyć naocznie miejsca związane z jej życiem, stanąć blisko gruszy, przy której kiedyś Bł. Karolina katechizowała swoich rówieśników. Wszyscy zagłębili się w świętość życia Karoliny – jej codziennych zmagań, radości, wiary i w końcu męczeńskiej śmierci.

Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.”(Księga Mądrości)

       Z wielką zadumą odjeżdżaliśmy z Wał-Rudy. Jeszcze raz  ukazał się nam kształt  kościoła, przy którym już kolejna grupa pielgrzymów podążała by spotkać się z Karoliną i  oddać cześć Bogu w cichym wnętrzu świątyni. Odjechaliśmy..

      Wkrótce naszym oczom ukazała się tabliczka z nazwą Tuchów. Autokar z łatwością zakręcił na parkingu pozostawiając ślady szerokich kół na wilgotnym piasku. Wśród śpiewu ptaków udaliśmy się na górę „gdzie Bogu mieszkać się spodobało”. Wysłuchaliśmy pilnie opowieści o historii kościoła, zwiedziliśmy Muzeum Misyjne Redemptorystów i na koniec zawierzyliśmy się opiece Matce Bożej Tuchowskiej rozważając tajemnice chwalebne różańca świętego.

      Opuszczając Bazylikę bocznym wyjściem żegnało  nas czułe spojrzenie „Matki Bożej od oczu”…

Ty, coś w Tuchowie tron sobie obrała

By nam pomagać w życia czas.

Wierzymy, Matko, żeś nas pokochała

i nie odrzucisz nigdy nas.

Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,

Zawsześ nas strzegła spojrzeniem swym,

W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa

Tyś nam Królową, my ludem Twym.

Naszą podziękę przyjąć chciej, o Pani,

Serca ci niesiem pieśnią tą

Za łaski strumień tak hojnie rozlany,

za macierzyńską miłość Twą.

Jesteś nam źródłem wiary i męstwa,

Zawsze nas strzeżesz spojrzeniem swym.

W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa

Tyś nam Królową, my ludem Twym.

IMG_20190525_102137   IMG_20190525_103749   IMG_20190525_103818   IMG_20190525_104619

IMG_20190525_104806   IMG_20190525_105310   IMG_20190525_105322   IMG_20190525_105720

IMG_20190525_110208   IMG_20190525_114151   IMG_20190525_103834

      Następnie po krzepiącym ciało posiłku w rodzinnej atmosferze popędziliśmy w kierunku malowniczej części Pogórza Jasielskiego wśród modlitw i katechez  naszego opiekuna duchowego, które karmiły nasze serca.

       Zatrzymaliśmy się dopiero w Dębowcu w odległości 8 km na południe od Jasła. Tam czekał na nas o. Dariusz, który z głośnikiem na plecach, mikrofonem w ręku i humorem w kieszeni rozpoczął: „Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu jest zwane polskim La Salette. Założyli je Misjonarze Saletyni, zgromadzenie utworzone w 1852 r., rok po ogłoszeniu dekretu o prawdziwości objawienia w La Salette…”

IMG_20190525_150143   IMG_20190525_141113   IMG_20190525_142201   IMG_20190526_055743

Ojciec zapoznał nas też z Orędziem Maryi przekazanym dwójce dzieci Melanii Calvat i Maksyminowi Giraud.

IMG_20190525_143450   IMG_20190525_143626   IMG_20190525_144220   IMG_20190525_144350

IMG_20190525_144417   IMG_20190525_144736   IMG_20190525_145127   IMG_20190525_145928

       Na koniec zmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego i rozważyliśmy mękę Zbawiciela.

      Z Dębowca udaliśmy do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance. Gdzie mogliśmy dotknąć duszą „żywych ran Chrystusa” i odczuć Miłość płynącą z krzyża. To były niesamowite chwile gdy nasze stopy stanęły na polskiej Golgocie.

IMG_20190525_183946

Na Spoczynek udaliśmy się do Lipinek.

foto01   IMG_20190525_210458   IMG_20190525_210336   IMG_20190525_210027

22.00 Cisza Nocna hrr hrr hrr

5.00 Pobudka !

Odjazd ….

     Z promieniami słońca witała nas ponownie Matka z polskiego La Salette. O g. 6.00 w Sanktuarium rozpoczęliśmy Eucharystię pod przewodnictwem ks. Edwarda. „Matko płacząca, Matko współczująca w Twoje ręce oddajemy nasze życie. Opiekuj się nami. Poprowadź nas jak małe dzieci za rękę. Matko Ufamy Tobie”.

Odjazd..

IMG_20190526_055602   IMG_20190526_062208   IMG_20190526_064552   IMG_20190526_064946 (1)

       W autokarze w radości odśpiewaliśmy Godzinki do Matki Bożej i… w oddali zamigotała tablica informacyjna – Markowa. To miejsce gdzie rodzina Ulmów oddała życie za ratowanie bliźnich  narodowości Żydowskiej.

        Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się na cmentarz przy kościele św. Doroty. Deszczowa pogoda którą  zapowiadała spikerka w telewizji nie miała nic wspólnego z wymodloną przez pielgrzymów słoneczną  pogodą. Promienie słońca radośnie tańczyły pomiędzy młodymi listkami wierzb intensyfikując zapach wiosennych kwiatów z pobliskich pól. Wśród  przyrody budzącej się do życia zmierzaliśmy na parafialny cmentarz krocząc w wielkiej powadze pomiędzy nagrobkami na których  jarzyły się znicze upamiętniające życie naszych praojców. Tabliczka informacyjna wskazywała miejsce pochówku rodziny Ulmów. Gdy dotarliśmy na miejsce; honor, pokora, dobroć, odwaga, radość i smutek mieszały się w naszych sercach. Za słowem naszego duszpasterza wylaliśmy prośby serc na „tym ołtarzu męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów” niech za ich wstawiennictwem zostaną wysłuchane jeśli są zgodne z  wolą Bożą.

IMG_20190526_093043   IMG_20190526_093138   IMG_20190526_114334   IMG_20190526_114434

IMG_20190526_124018   IMG_20190526_124400   IMG_20190526_121123   50dm1899670189

Z wielką radością i umocnioną wiarą wróciliśmy do autokaru. W dalszej drodze do Łańcuta towarzyszył nam różaniec przeplatany pieśniami.

     W Łańcucie nasza grupa została poprowadzona przez  dwie przewodniczki po zamkowych komnatach dzięki którym wniknęliśmy w historię naszego Narodu. Bogu niech będą dzięki za patriotycznych Polaków i rodziny polskie tamtych dni.

lancut-zamekm   Zamek_04d   images   powozy_1

       Wraz z zachodzącym słońcem dokończyliśmy biegu naszej pielgrzymki. Wracaliśmy z bagażem pełnym pięknych przeżyć mistycznych, architektury, krajobrazów i piękna Polski, które głęboko wpisały się w nasze serca. Bogu niech będą dzięki za pielgrzymów i Pani Marii która były filarem organizacyjnym całej pielgrzymki.

 

Rekolekcje z o. Antonello i o. Enrique w Staszowie 29-30.05.2019

21 maja 2019
Komentowanie nie jest możliwe

Program rekolekcji ewangelizacyjnych w mocy Ducha Świętego

EWANGELIZACJA-STASZÓW

9.00 konferencja dla młodzieży,

16.30 zawiązanie wspólnoty,

17.00-18.30 konferencja,

19.00 Msza Święta z adoracją

Rozstrzygnięcie konkursu parafialnego

21 maja 2019
Komentowanie nie jest możliwe

19 maja po Mszy Świętej o g 11.30 został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą scenę z męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa ogłoszony w Wielkim Poście po raz pierwszy w naszej parafii. Pomysł zrodził się z wykonanej przez naszą młodzież „Panoramy Męki Pańskiej”, którą można było oglądać w kościele przed ołtarzem przez cały okres Wielkiego Postu.

Dzieci z rodzicami przygotowały prace konkursowe różniące się wielkością i sposobem wykonania:  kamień, drewno, kora, gips, mech. Przed komisją konkursową stało niełatwe zadanie wyłonienia zwycięzców, wśród których znalazły się prace: sąd przed Piłatem, Weronika ociera twarz Panu Jezusowi, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, złożenie ciała Pana Jezusa na łonie Matki, złożenie Pana Jezusa do grobu i pusty grób – Pan Zmartwychwstał!.

Każda praca upamiętniała ten szczególny czas odkupienia w życiu każdego chrześcijanina! Każdy element poszczególnych prac zgrywał się w jedną piękną całość – piękną wizualnie, której najważniejszym aspektem był wymiar duchowy pozwalający każdemu „dotknąć”  prawdę o cierpieniu naszego Zbawiciela. Prace konkursowe były sposobnością  do odkrycia miłości Wielkiego Czwartku, wiary Wielkiego Piątku, nadziei  Wielkiej Soboty i radości Wielkiej Niedzieli.

Każdy z uczestników otrzymał książki: „Święty Stanisław Kostka”, „Święta Faustyna”, „100 Polskich patriotów” i „Jasna Góra – Niezwykłe historie”.

IMG_20190520_153350   IMG_20190520_164818   IMG_20190520_153050   IMG_20190520_153611

IMG_20190520_153146   IMG_20190520_152554   IMG_20190520_152702   

Pierwsza Komunia Święta 2019

13 maja 2019
Komentowanie nie jest możliwe

      W niedzielę 12 maja o godzinie 1130 odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, podczas której dzieci klas trzecich po raz przyjęły Hostię, prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa. Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie zarówno dla dzieci, jak również dla ich rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowania do tego ważnego dnia. Mszę Świętą uświetnił śpiew scholi parafialnej.

        Pierwszą Komunię Świętą poprzedziła pierwsza spowiedź i formacja duchowa przygotowująca dzieci do duchowego przeżycia jedności z Panem Jezusem w Eucharystii.

                              

                              

Niedziela biblijna

6 maja 2019
Komentowanie nie jest możliwe

      Niedzielę biblijną 5 maja przeżywaliśmy w obecności ks. prof. Romana Sieronia, który w homilii przybliżał nam przesłanie płynące z orędzia biblijnego. Kaznodzieja podkreślał, że orędzie zbawienia jest stale aktualne, a Bóg nieustannie zaprasza nas do czynnego włączania się w dzieło zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa Jedynego Odkupiciela świata. Podczas Mszy Świętych były wręczane egzemplarze Ewangelii wg św. Jana. Wszyscy też otrzymywali krótkie fragmenty wspomnianej Ewangelii do pochylania się na nimi w domu.

     Po Mszy Świętej wieczorowej miało miejsce spotkanie w salce na plebanii wszystkich zainteresowanych bliżej Pismem Świętym. Ks prof. Roman w oparciu o Księgę Tobiasza przybliżył świętość małżeństwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze pisma „Krąg biblijny” z zachętą do czytania i rozważania Pisma Świętego.

         

         

Ogłoszenia duszpasterskie

28 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia duszpasterskie znajdują się w zakładce „ogłoszenia”

TRIDUUM PASCHALNE 2019

23 kwietnia 2019
Komentowanie nie jest możliwe

     18 kwietnia Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy uroczyste obchody Triduum Paschalnego w Kościele, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

    W Wielki Czwartek, który upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, po homilii odbył się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, tzw. „Mandatum”, co symbolizuje obmycie nóg Apostołom, którego dokonał Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. Wyraża to prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus pragnie służyć.

       Po Mszy Świętej wyruszyła procesja do „Ciemnicy”, gdzie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. To czuwanie modlitewne jest duchowym towarzyszeniem Chrystusowi w czasie uwięzienia naszego Zbawiciela, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany. Podczas przenosin Najświętszego Sakramentu śpiewany był hymn św. Tomasza z Akwinu „Sław języku tajemnicę”. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdjęto świece, mszał, krzyż, obrusy, co jest symbolem zakończenia wieczerzy, odarcia Chrystusa z szat oraz Jego opuszczenia przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa.

         

         

          

         

                                                                          ciemnica 2

     Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dniem wydania wyroku przez Piłata oraz męki i śmierci Chrystusa – dniem adoracji Krzyża. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta, a w kościołach odprawiana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

      Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w ciszy. Celebrans przez chwilę leżał krzyżem przed ołtarzem. Następnie po modlitwie wstępnej czytane było proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana.

    Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż, został stopniowo odsłonięty przy śpiewie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Po liturgii Krzyż pozostał w dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł Go adorować. Odtąd Krzyż jest otoczony szczególną czcią w kościele, aż do Wigilii Paschalnej.

     Po udzieleniu Komunii św. wiernym nastąpiła procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawiony został Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Zbawiciela.

        

         

         

                                                                     

      Tradycyjnie w Wielką Sobotę w godzinach przedpołudniowych miało miejsce poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

         

         

      Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa.  Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Otwiera ją liturgia światła. Przed kościołem kapłan poświęca ogień, od którego następnie zapala Paschał – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Na Paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza tam również pięć ozdobnych czerwonych gron, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

      Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

      Dalszą częścią Liturgii Paschalnej są czytania przeplatane psalmami, przypominające całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

      W kolejnej części liturgii Wielkiej Soboty celebrans dokonuje poświęcenia wody, która posłuży do udzielania chrztu i pokropienia wiernych. Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i Procesją Rezurekcyjną.

            

         

         

         

   

                                                          Rezurekcja

         

        

         

« Poprzednia stronaNastępna strona »