Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STASZOWIE

TELEFONY DO SPECJALISTÓW:

poradnictwo rodzinne – 15/ 8641786

doradca rodzinny – 504695783sw_rodzina

pomoc społeczna – 604189572

psycholog – 693180472

– 504082083

pedagog szkolny – 600397624

prawnik – 600337474

lekarz pediatra – 608377645

logopeda – 505090571

pielęgniarka – 15/ 8648534

– 691281747

doradztwo w zakresie edukacji – 604451098

doradca z zakresu geodezji i rolnictwa – 507119676

lekarz neurolog – 501139477

lekarz ortopeda – 603381239

duszpasterz - 602522714