Historia

      Tworzeniem parafii oraz budową świątyni na osiedlu Wschód zajął się ks. Edward Zieliński, skierowany do tych prac przez bp. Edwarda Materskiego. Prace przy budowie nowego kościoła rozpoczęły się wiosną 1989 r., wtedy to bp Materski podczas uroczystej Mszy św. poświęcił drewniany krzyż postawiony na placu. Początki nie były łatwe. Rozbudowane dziś osiedle Wschód 20 lat temu liczyło zaledwie kilka bloków. Świątynia miała powstać w miejscu jeszcze nie zagospodarowanym, na trudnym do budowy iłowym gruncie. Z pomocą przyszły kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie – wszak świątynia była pw. św. Barbary, patronki górników. – Wiele zawdzięczamy „Siarkopolowi” – wspomina ks. Proboszcz Edward Zieliński. – Dyrektor Eugeniusz Gutman zezwolił nam na korzystanie z płyt drogowych, którymi utwardziliśmy plac budowy. Na uroczystościach podczas poświęcenia tymczasowej kaplicy, w przeddzień Barbórki, dyrektor obiecał, że zakłady będą wspomagały budowę kościoła. To okazało się dla nas błogosławieństwem. Po przebrnięciu przez kompletowanie dokumentów ruszyliśmy z budową zespołu sakralnego według projektu prof. Wiktora Zina.

000
001

005
004
003
002

Więcej zdjęć w dziale: Galeria – Archiwum, zapraszamy.

      Dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu w 2000 r. konsekracji świątyni dokonał bp Marian Zimałek. Równocześnie z budową kościoła i plebanii postępowało tworzenie parafii. Ks. proboszcza Edwarda Zielińskiego wspomagał ks. Bogdan Brusik. Parafianie od samego początku aktywnie włączyli się w życie wspólnoty i tak jest do dzisiaj. Każdy mógł znaleźć miejsce w ruchu czy stowarzyszeniu, które było mu szczególnie bliskie.
Utworzono wiele grup parafialnych: Grupę Synodalną, przekształconą później w Akcję Katolicką, oazę młodzieżową, scholę, koło Żywego Różańca, Ruch Domowego Kościoła, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Koło Misyjne, Koło Biblijne, Koło Przyjaciół Radia Maryja. O ogromnym zaangażowaniu młodzieży świadczyła też Grupa Adoracji Najświętszego Sakramentu. Chęć służenia przy ołtarzu wyraziło aż 60 ministrantów. Również dzieci chętnie włączają się w życie parafii przez udział w Podwórkowym Kółku Różańcowym.
Od Nawiedzenia Matki Bożej w jasnogórskim wizerunku w listopadzie 2008 roku istnieje grupa modlitewna w intencji intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego.
Wspaniałą pamiątką ufundowaną przez parafian z okazji Nawiedzenia jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, znajdująca się w bocznej nawie kościoła.

Z parafii św. Barbary wyszło dziewięć powołań w tym szczeć powołań kapłańskich: ks. Adrian Kalek, ks. Patryk Kowalik, ks. Piotr Gaj,  ks. Łukasz Bucki, ks. Damian Niziałek i o. Dariusz Mikuśkiewicz, brat Rafał Szymański i dwie siostry zakonne: s. Adriana Maciejska i s. Bożena Szybowska.

Wspólnota parafialna liczy ok. 6,5 tys. wiernych.

Obecnie trwają prace przy ogrodzeniu placu kościelnego.