Wspólnota Modlitwy o Intronizację Serca Jezusowego w Ojczyźnie

Trzecia rocznica Intronizacji Serca Jezusowego i jego Królewskiego majestatu w wymiarze parafialnym zgromadziła zaproszone grupy intronizacyjne z innych parafii,ale też przedstawicieli wszystkich grup parafialnych. W homilii wygłoszonej w związku z setną rocznicą niepodległości Polski i opieki Bożej nad naszym narodem, kaznodzieja zaprosił do odnowienia naszej świadomości o troskę młodego pokolenia i dochowaniu wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Po homilii delegacje wszystkich grup odczytały – właściwy dla swojego charyzmatu – tekst intronizacyjny. Na zakończenie tej uroczystości został odśpiewany hymn „Boże coś Polskę”, a po nim wszyscy uczestnicy połamali się chlebem przyniesionym w darach ofiarnych.