Koło Żywego Różańca

Podobny obraz

Przy naszej parafii utworzyło się 8 róż różańcowych: św. o. Pio, św. Róży z Limy, św. Barbary,  św. Joanny Beretty Molla, św. Jana Pawła II, św. Franciszka (róża różańcowa mężczyzn), św. s. Faustyny i św. Jana Bosko wraz ze św. Joanną Berettą Molla (róża różańcowa rodziców). Jesteśmy wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób w róży różańcowej  odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
Członkowie naszej wspólnoty  różańcowej  spotykają się na wymianie tajemnic różańcowych, wspólnej modlitwie i krótkiej konferencji formacyjnej prowadzonej przez naszego opiekuna duchowego ks. Edwarda w każdą I niedzielę miesiąca po Sumie. Na spotkaniu podane zostają intencje w których modlą się członkowie Żywego Różańca.

Znalezione obrazy dla zapytania tajemniczki różańcowe

Nasza Wspólnota włącza się czynie w życie naszej parafii.

18   11

Intencje Papieskie 2019

Na początku 2018 roku, a konkretnie 3 stycznia, Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące 2019 roku:


Styczeń 2019

Intencja ewangelizacyjna: za młodzież.
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii


Luty 2019

Intencja powszechna: za ofiary przemocy.
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.


Marzec 2019

Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.


Kwiecień 2019

Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.


Maj 2019

Intencja ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce.
Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.


Czerwiec 2019

Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów.
Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.


Lipiec 2019

Intencja powszechna: o sprawiedliwość.
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.


Sierpień 2019

Intencja ewangelizacyjna: za rodziny.
Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.


Wrzesień 2019

Intencja powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów.
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.


Październik 2019

Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego.
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.


Listopad 2019

Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.


Grudzień 2019

Intencja powszechna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.