Duchowa Adopcja

Jesteśmy liczną grupą, która każdego dnia 25 marca ponawia przyrzeczenie, którego treścią jest modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz sprawiedliwego i prawego życia po urodzeniu dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu. Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną z tajemnic różańca, a także dobrowolnie podjęte praktyki religijne, takie jak: Komunia Święta, post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych (pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym itd.). Bardzo cennym zobowiązaniem może być także pozyskiwanie nowych zwolenników Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie życia. Podczas Mszy Świętej – 25 marca – każdego roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego składamy wypełnione druki przyrzeczenia w darach ofiarnych, jako duchowy dar.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy
Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia
pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno
i przyrzekam, że od dnia ……………………………………..
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię
jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy,
każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen
Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
– jeden dziesiątek Różańca Świętego,
– moje dobrowolne postanowienia,
– oraz poniższa codzienna modlitwa.

 

 

MODLITWA CODZIENNA
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem
świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, który
opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji
tego nienarodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem, a które znajduje się
w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego
rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy
życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
………….………………………….
własnoręczny podpis

Podobny obraz

Druki Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego do wypełnienia wyłożone są w naszym kościele na stoliku pod chórem.

Przykładowe druki Adopcji Dziecka Poczętego: http://rodzinasandomierz.eu/2017/03/09/dzien-swietosci-zycia-25-marca-2017/

  

 

Od 2012 roku nasza parafia organizuje Marsz dla Życia i Rodziny.

 Marsz dla Życia i Rodziny 2019

           9 czerwca z parafii św. Barbary wyruszyliśmy do Sandomierza na uroczyste obchody XX rocznicy papieskiej wizyty św. Jana Pawła II w Sandomierzu. Obchody rozpoczął Marsz dla Życia i Rodziny, którego uwieńczeniem była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem  arcybiskupa  Henryka  Józefa Nowackiego – byłego Nuncjusza Apostolskiego oraz bp Henryka Tomasika z diecezji radomskiej, bp Jana Ozgi z diecezji Doumé Abong – Mbang w Kamerunie, bp Jana Sobiło z diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, bp Krzysztofa Nitkiewicza  i bp seniora  Edwarda Frankowskiego z diecezji sandomierskiej.

 

We Mszy Świętej udział wzięło kilkuset kapłanów z naszej Diecezji, wśród których obecny był opiekun rodzin naszej parafii ks. Edward Zieliński. W specjalnie wydzielonym sektorze honorowe miejsca zajęli małżonkowie,  którzy zawarli sakramentalny związek  małżeński w roku pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Sandomierza. W trakcie uroczystości otrzymali  oni dyplomy oraz figurkę Świętej Rodziny.

Po Mszy Świętej na Błoniach sandomierskich wzięliśmy udział w pikniku rodzinno-młodzieżowym, można było zrobić sobie  zdjęcie w „papieskim papa mobile”.

Bogu niech będą dzięki za wspólnie spędzony czas!

IMG_20190609_111016    IMG_20190609_103817    IMG_20190609_122202

IMG_20190609_124704   IMG_20190609_104613

Marsz dla Życia i Rodziny 2018

W dniu 27 maja w Staszowie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Piękni od poczęcia”. Wydarzenie to poprzedziła Msza Święta w intencji rodzin i odpowiedzialnego wychowania dzieci. O godzinie 15:00 wszyscy uczestnicy zebrali się w kościele św. Barbary. Koronka do Bożego Miłosierdzia poprzedziła Marsz. Po wprowadzeniu w zagadnienia związane z tegoroczną myślą Marszu uczestnicy otrzymali okolicznościowe chorągiewki, a dzieci kolorowe baloniki. Całe wydarzenie przygotowały grupy związane z obroną życia i promocją wartości rodziny. Po dojściu na rynek miasta niektórzy spośród uczestników dali świadectwo związane z klimatem życia rodzinnego, ale też i deklaracje wspierania rodzin wielodzietnych. Dalej trasa Marszu wiodła w stronę Zalewu nad Czarną, gdzie Urząd Miasta i Gminy oraz Staszowski Ośrodek Kultury przygotowały piknik rodzinny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci. Całość wydarzenia zakończyła się wspólną zabawą rodzinną.

006   009

012   013

015   012

017   018

019   021

020   028

032   034

042   039

043   045

046   025

   051

Marsz dla Życia i Rodziny 2016

DSC_0190 (Copy)   DSC_0195 (Copy)

DSC_0207 (Copy)   DSC_0213 (Copy)

DSC_0247 (Copy)   DSC_0258 (Copy)

DSC_0246 (Copy)   DSC_0241 (Copy)

Marsz dla Życia i Rodziny 2015

P1060476 (Copy)   P1060479 (Copy)

P1060483 (Copy)   P1060487 (Copy)

P1060499 (Copy)   P1060509 (Copy)

Marsz dla Życia i Rodziny 2014

P1270472   P1270483

P1270518   P1270584 (Copy)

P1270568   P1270564