Domowy Kościół

Początki Domowego Kościoła przy naszej parafii sięgają pierwszych fundamentów „starej Kaplicy” mieniących się na tle nowych bloków Osiedla Wschód. Rozkwitające życie chrześcijańskie znalazło swoje ujście m.in w Ruchu Światło Życie z którego wywodzi się Domowy Kościół.  Przy naszej parafii gromadzi około 15 rodzin w III Kręgach. Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Nasze rodziny gromadzą się na comiesięcznych spotkaniach od września do czerwca w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego – aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Staramy się, aby Krąg urzeczywistnieniał ideał życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz był stałym źródłem jego odnowy w naszych małżeństwach. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, a krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej. Za Krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora –  opiekuna duchowego, którym w naszej parafii jest ks. Edward.

DSC_3252   DSC_3247   DSC_3245

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);

modlitwy – dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, – tajemnica różańca;

formacji – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, – omówienie nowego tematu.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Dzielenie się realizacją zobowiązań jest jego istotnym punktem i dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorka. Od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw, jak i całego kręgu. Spotkanie może być przeplatane śpiewem o treści dobranej do rozważanego tematu lub okresu liturgicznego. Pod koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne kręgu i ruchu.

W okresie wakacyjnym nasze rodziny wyjeżdżają na 15-dniowe rekolekcje formacyjne do Ośrodka Rekolekcyjnego.

Podjęcie charyzmatu Ruchu Światło-Życie odbywa się w Domowy Kościele w szczególności poprzez:  kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności „światło-życie”, doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka), dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty), budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich (idea Nowej Kultury), podejmowanie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (http://www.kwc.oaza.pl/) i troskę o obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Więcej informacji na stronie internetowej Domowego Kościoła: http://www.dk.oaza.pl/

   29 marca – 2 kwietnia 2017 r – Rekolekcje wielkopostne i Ewangelizacyjne dla rodzin

P1090526 (Copy)   P1090530 (Copy)

P1090531 (Copy)   P1090532 (Copy)

P1090534 (Copy)   P1090537 (Copy)

P1090539 (Copy)   P1090545 (Copy)

P1090550 (Copy)   P1090558 (Copy)

P1090560 (Copy)   P1090564 (Copy)

 

P1090565 (Copy)   P1090575 (Copy)

REKOLEKCJE

08.12.2014 Dzień wspólnoty

 

 

P1040651 (Copy)    P1040647 (Copy)

Praca w grupach

P1040641 (Copy)    P1040665 (Copy)

Przygotowanie do Mszy Świętej

P1040674 (Copy)    P1040673 (Copy)

P1040671 (Copy)    P1040669 (Copy)

P1040686 (Copy)    P1040684 (Copy)

Wspólna Agapa