Akcja Katolicka

Jesteśmy wspólnotą parafialną przy kościele św.  Barbary  która pogłębia życie chrześcijańskie przez formacyjne spotkania.  Członkowie naszej grupy jako świeccy katolicy bezpośrednio współpracują  z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Realizujemy swoje cele poprzez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie; przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego; zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;  angażowanie się w formację dzieci i młodzieży; kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Spotykamy się w każdą trzecią niedzielę miesiaca.

6   8   2   3