Akcja Katolicka

Jesteśmy wspólnotą parafialną przy kościele św.  Barbary  która pogłębia życie chrześcijańskie przez formacyjne spotkania.  Członkowie naszej grupy jako świeccy katolicy bezpośrednio współpracują  z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Realizujemy swoje cele poprzez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie; przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego; zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;  angażowanie się w formację dzieci i młodzieży; kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Spotykamy się w każdą trzecią niedzielę miesiaca.

6   8   2   3

Diecezjalny Adwentowy Dzień Skupienia Akcji Katolickiej 2019

Akcja Katolicka, jako jedna z wielu grup parafialnych działających przy parafii św. Barbary w Staszowie była w ubiegłą sobotę  (07.12. br.) gospodarzem tegorocznego diecezjalnego Adwentowego Dnia Skupienia członków tej organizacji.   Te adwentowe spotkania przygotowują   uczestników do należytego   przeżycia świąt Bożego Narodzenia, a także  służą pogłębianiu  wiary i budowaniu wspólnoty.

      W tym formacyjnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej (POAK) z parafii: Baranów Sandomierski – par. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Chodków – par. Św. Józefa, Czyżów Szlachecki- par. Wszystkich Świętych, Klimontów – par. Św. Józefa, Ostrowiec Św – par. Św. Jadwigi, Ruszków – par. Św. Stanisława, Stalowa Wola – par. Św. Floriana, Tarnobrzeg – par. Św. Barbary, Trześń – par. Świętej Rodziny. W spotkaniu uczestniczył także prezes Diecezjalnego Instytutu AK (DIAK) Andrzej Darowski z POAK Klimontów.

         Dzień skupienia rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w intencji członków AK i ich rodzin, a także w intencji dalszej owocnej pracy tej wspólnoty dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Mszy Świętej przewodniczył ks. Artur Barański – Diecezjalny Asystent Kościelny AK wraz z ks. prof. Markiem Kozerą z sandomierskiego seminarium, ks. kan. Szczepanem Janasem – dziekanem staszowski oraz ks. kan. Edwardem Zielińskim – proboszczem tutejszej parafii i jednocześnie Asystentem POAK.   Kolejnym punktem tego spotkania formacyjnego była konferencja na temat „Zagrożenia wiary w naszych czasach”,  którą poprowadził ks. prof. Marek Kozera. Bezpośrednio po konferencji uczestnicy obejrzeli specjalnie przygotowaną na tę uroczystość wystawę współczesnej sakralnej rzeźby ludowej dłuta miejscowego rzeźbiarza, a zarazem członka AK Józefa Żaka.

         Dzień skupienia zakończył się zwiedzaniem dwóch staszowskich zakładów pracy. Pierwszym zakładem, który zwiedzili uczestnicy staszowskiego Dnia Skupienia był „GMC”  Sp. z o.o.  – wykonująca tradycyjną ręczną metodą szklane ozdoby świąteczne. Drugim była największa huta szkła ręcznie formowanego w Polsce – „WrześniakGlassworks” Grzybów. Właściciele obu zakładów obdarowali zwiedzających  upominkami.

     To formacyjne spotkanie ubogaciło duchowo członków sandomierskiej Akcji Katolickiej i wprowadziło w nowy liturgiczny rok, którego hasło brzmi „Wielka tajemnica wiary”.

 „Króluj nam Chryste”

(J.Ż)

20191207_103133   20191207_105100   20191207_112601   20191207_112831

20191207_084551   20191207_113308   20191207_113537   AK2

20191207_114741   20191207_122103   20191207_122731   EFFECTS