Adopcja na odległość

Nasza wspólnota parafialna  podejmuje adopcję na odległość. Pod opieką mamy trójkę afrykańskich dzieci: Izaaka Akampurirę, Nadinę Kilibazayirę i Petera Mbugua.  Naszymi adoptowanymi dziećmi zajmują się salezjanie i ojciec John Bashabora, którzy prowadzą szkoły i sierocińce.

Izaak Akampurira został adoptowany przez indywidualną osobę, ale do adopcji dołączyła się z potrzeby serca Odnowa w Duchu Świętym działająca przy naszej parafii. Nadina Kilibazayira została adoptowana przez sąsiadów z klatki, a adopcję Petera Mbugua podjęli uczniowie ze szkoły.

Izaac    Nadine    Peter

Adopcja na odległość to przyjęcie małego Afrykańczyka do naszej polskiej rodziny  pomimo, że pozostaje on nadal w swojej ojczyźnie. Zbliżeniu i wzajemnemu poznaniu służy wymiana listów i zdjęć. Dla małego Afrykańczyka jest to wielka radość, często jest to pierwszy list jaki otrzymał w życiu w dodatku z Europy. Dziecko czuje, że nie jest już samo, ma rodzinę – kogoś kto o nim myśli i dba o jego potrzeby.

wwlist Izaac…a to jeden z listów od naszych podopiecznych

Każda rodzina adopcyjna uzyskuje zdjęcie, imię, nazwisko dziecka, wiek, miejsce zamieszkania, imiona rodziców, rok i przyczynę zgonu (adoptowane dzieci to najczęściej sieroty). Nazwisko miejscowego misjonarza opiekuna dziecka.

Celem adopcji jest zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji – dziecko objęte tym programem  chodzi do szkoły. Rodzina adopcyjna w Polsce wpłaca na konto bankowe zgromadzenia misyjnego pieniądze – równowartość 10 $ na miesiąc z przeznaczeniem dla konkretnego dziecka. Polscy misjonarze kupują za te pieniądze żywność, ubrania, książki i przybory szkolne oraz opłacają szkołę podstawową która trwa 6 lat lub naukę zawodu.

img_1154   img_0926

img_0878   father 254

 Zapraszamy do włączenia się w to piękne dzieło.

http://misjesalezjanie.pl/adopcja-na-odleglosc/

https://fundacjasercedoserca.pl/