XXX Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

6 stycznia w godzinach popołudniowych i wieczornych odbył się „XXX Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek”. Pierwsze koncerty odbywały się w kaplicy pw. Św. Barbary w Staszowie, kolejne w kościele św. Barbary, a następne w hali sportowej  przy szkole nr 3. Jubileuszowy Festiwal odbył się w Domu Kultury, który otworzył Starosta Staszowski, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów oraz proboszczowie obydwu parafii.

      W Festiwalu wzięło udział ponad 30 zespołów. Pośród nich wystąpiła nasza schola parafialna składająca się z dzieci, młodzieży i rodziców, która zaśpiewała kolędę: „O gwiazdo Betlejemska” i pastorałkę: „Świeć gwiazdeczko”. Dla uczestników koncertu, a zwłaszcza dla grup przybywających z poza Staszowa  przygotowany był słodki poczęstunek. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowy puchar ufundowany przez Hutę Szkła Tadeusza Wrześniaka, album ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy Staszów oraz dyplom przygotowany przez Dom Kultury. XXX Jubileuszowy Festiwal patronatem swoim objął Ordynariusz Diecezji ks. bo Krzysztof Nitkiewicz, który na tę okoliczność przysłał specjalne błogosławieństwo.