Triduum Paschalne 2019

     18 kwietnia Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy uroczyste obchody Triduum Paschalnego w Kościele, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

    W Wielki Czwartek, który upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, po homilii odbył się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, tzw. „Mandatum”, co symbolizuje obmycie nóg Apostołom, którego dokonał Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. Wyraża to prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus pragnie służyć.

       Po Mszy Świętej wyruszyła procesja do „Ciemnicy”, gdzie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. To czuwanie modlitewne jest duchowym towarzyszeniem Chrystusowi w czasie uwięzienia naszego Zbawiciela, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany. Podczas przenosin Najświętszego Sakramentu śpiewany był hymn św. Tomasza z Akwinu „Sław języku tajemnicę”. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdjęto świece, mszał, krzyż, obrusy, co jest symbolem zakończenia wieczerzy, odarcia Chrystusa z szat oraz Jego opuszczenia przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa.

         

         

          

         

                                                                          ciemnica 2

     Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dniem wydania wyroku przez Piłata oraz męki i śmierci Chrystusa – dniem adoracji Krzyża. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta, a w kościołach odprawiana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

      Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w ciszy. Celebrans przez chwilę leżał krzyżem przed ołtarzem. Następnie po modlitwie wstępnej czytane było proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana.

    Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż, został stopniowo odsłonięty przy śpiewie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Po liturgii Krzyż pozostał w dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł Go adorować. Odtąd Krzyż jest otoczony szczególną czcią w kościele, aż do Wigilii Paschalnej.

     Po udzieleniu Komunii św. wiernym nastąpiła procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawiony został Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Zbawiciela.

        

         

         

                                                                     

      Tradycyjnie w Wielką Sobotę w godzinach przedpołudniowych miało miejsce poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

         

         

      Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa.  Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Otwiera ją liturgia światła. Przed kościołem kapłan poświęca ogień, od którego następnie zapala Paschał – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Na Paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza tam również pięć ozdobnych czerwonych gron, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

      Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

      Dalszą częścią Liturgii Paschalnej są czytania przeplatane psalmami, przypominające całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

      W kolejnej części liturgii Wielkiej Soboty celebrans dokonuje poświęcenia wody, która posłuży do udzielania chrztu i pokropienia wiernych. Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i Procesją Rezurekcyjną.

        

         

         

         

   

                                                          Rezurekcja