Śluby zakonne

W niedzielę 4 sierpnia o godzinie 11. 30 w naszym kościele miało miejsce uroczyste ponowienie ślubów zakonnych naszej rodaczki s. Adriany Maciejskiej z racji 25 rocznicy życia zakonnego.

       Na srebrny jubileusz siostry przybyły przedstawicielki ze zgromadzenia sióstr córek św. Franciszka, zaproszeni kapłani, wielu gości i nasi parafianie. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks prof. Sławomir Płusa. Po homilii s. Adriana odczytała uroczysty akt ponowienia złożonych przed 25 – laty ślubów zakonnych. Mszę Świętą uświetnił zespół wokalno muzyczny „Posłańcy Miłości”.

     Na zakończenie Eucharystii siostra podziękowała rodzicom, współsiostrom i kapłanom. Uroczystość miała charakter ewangelizacyjno – powołaniowy. Dziękujemy Bogu za wszystkie powołania, jakie wzbudził w sercach naszych młodych parafian. Niech Bóg okaże łaskawość swoją i w naszej parafii wzbudzi nowe powołania zakonne i kapłańskie.