Rekolekcje Ewangelizacyjne

W ramach Nowej Ewangelizacji prowadzonych w niektórych diecezjach naszej Ojczyzny mieliśmy przywilej także w naszym mieście przeżyć spotkanie z misjonarzami z Brazylii – o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu wraz z grupą modlitewną „Przymierze Miłosierdzia”. Wprowadzeniem do spotkania były słowa ks. Marka Kulińskiego, dyrektora Centrum Ewangelizacyjnego św. Augustyna w Sandomierzu: „Chcemy, aby wszyscy, którzy skorzystają z tych spotkań mieli okazję doświadczyć na nowo miłości Boga, który jest pośród nas oraz w pełni otworzyć się na działanie uświęcającej mocy Ducha Świętego”.

366639_NSiX_QBA_2816_83   f217422d39341eed46fdce1baa2c067a   20190530_194252   20190530_194355

20190530_194310   20190530_194323   20190530_194340Nowy obraz (3)  Nowy-obraz-2

W dniu 30 czerwca  misjonarze byli obecni w naszej parafii. O g. 16.30 rozpoczęło się przygotowanie modlitewne, a o g. 17.00  wspólnym przywołaniem Ducha Świętego konferencje poprowadził o. Enrique Porcu. Ojciec Enrique z właściwym sobie entuzjazmem i mocą Ducha Świętego mówił jak „obudzić się z letargu”, aby Go spotkać w  codziennym życiu.

Konferencja dotyczyła godności i świętości życia każdego człowieka, jako dziecka Bożego, które Ojciec Niebieski zaprasza do podążania drogą przykazań. Każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga i pragnie Jego bliskości. Czasem ten obraz zamazujemy i tracimy daną nam świętość przez grzech. Często ulegamy indywidualizmowi, zwycięża w nas egoizm i wtedy zatracamy podobieństwo do Boga. Jezus dał nam przykazanie miłości Boga i bliźniego, abyśmy w każdym człowieku widzieli Jego oblicze. Jeśli myślimy tylko o sobie burzymy jedność i nie ma w nas życia Bożego. Trzeba nam ciągle uczyć się poświęcania dla innych, czego przykład dała nam św. Matka Teresa z Kalkuty czy św. Jan Paweł II. Uczymy się nieustannie poświęcać życie dla innych. Wielkim dobrem jest życie we wspólnocie rodzinnej, która jest pierwszą szkołą bezinteresownego poświęcenia i wzajemnej miłości. Rozwijajmy w sobie miłość, której uczy nas Pan Jezus – mówił ojciec misjonarz.

O g. 19.00 wieczorny cykl ewangelizacji rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył o. Zbigniew Kowalczyk, który także przybył z Brazylii. Na wspólnej modlitwie w kościele św. Barbary zebrali się mieszkańcy naszego miasta, ale przybyło też wiele osób z innych parafii ze swoimi duszpasterzami. W czasie Mszy Świętej konferencję poprowadził o. Antonello, który wychodząc z tekstów czytań liturgicznych i na tle współczesnych przemian zachęcał wszystkich byśmy uczyli się przemieniać trudne doświadczenia w miłość Boga i człowieka – „ból w miłość”. Dalej mówił: ”my ludzie nie wiemy, o co mamy prosić Boga, ale Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach niewysłowionych”, dlatego trzeba nam światła Ducha Świętego do przezwyciężania trudności, przemiany i uświęcania życia.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się modlitwa uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Ojcowie prowadzili  uwielbienie Boga przeplatane pieśniami naszej diakoni muzycznej „Posłańcy Miłości”. Modlitwę uwielbienia zakończyło indywidualne błogosławienie kapłanów udzielane wszystkim zgromadzonym. Uwieńczeniem były świadectwa tych, którzy przeżyli szczególną bliskość Boga. Całe spotkanie upływało w „mocy Ducha Świętego” i  ciepłej, rodzinnej atmosferze.