Opłatek parafialny 2019

      5 stycznia w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich wspólnot parafialnych. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta o godzinie 17:00. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Domowego Kościoła, Odnowy w Duchu Świętym, Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie, Kół Żywego Różańca, Legionu Maryi, Akcji Katolickiej, Adopcji na odległość, Duchowej Adopcji, Apostolatu Margaretek, Grupy Modlitewnej o ochronę dzieci przed deprawacją, Grupy Modlitewnej o trzeźwość św. Maksymiliana Kolbe i AA, Wspólnoty Modlitwy o Intronizację Serca Jezusowego w Ojczyźnie, Liturgicznej Służby Ołtarza, Rycerstwa Niepokalanej i schola parafialna.

     Tego dnia podczas adoracji dziękowaliśmy Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie za wspólnoty działające przy naszej parafii oraz łaski otrzymane w minionym roku i prosiliśmy Pana Jezusa o powołanie nowych członków do naszych wspólnot.

      Dalsza część spotkania opłatkowego miała miejsce na salce parafialnej, którą rozpoczęła wspólna modlitwa i odczytanie fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza „O Narodzeniu Pana Jezusa”. Następnie wspólnie  połamaliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy.

IMG_20200105_182142   IMG_20200105_182457   IMG_20200105_190356   IMG_20200105_183131

IMG_20200105_184026   IMG_20200105_184300   IMG_20200105_190200   IMG_20200105_190209

IMG_20200105_190215   IMG_20200105_190222   IMG_20200105_190244   IMG_20200105_190229

IMG_20200105_183417   IMG_20200105_182622   IMG_20200105_183213   IMG_20200105_190336

Naprzemiennie schola i przybyli goście śpiewali kolędy według alfabetu.