Niedziela Bibijna 2019

      Niedzielę biblijną 5 maja przeżywaliśmy w obecności ks. prof. Romana Sieronia, który w homilii przybliżał nam przesłanie płynące z orędzia biblijnego. Kaznodzieja podkreślał, że orędzie zbawienia jest stale aktualne, a Bóg nieustannie zaprasza nas do czynnego włączania się w dzieło zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa Jedynego Odkupiciela świata. Podczas Mszy Świętych były wręczane egzemplarze Ewangelii wg św. Jana. Wszyscy też otrzymywali krótkie fragmenty wspomnianej Ewangelii do pochylania się na nimi w domu.

     Po Mszy Świętej wieczorowej miało miejsce spotkanie w salce na plebanii wszystkich zainteresowanych bliżej Pismem Świętym. Ks prof. Roman w oparciu o Księgę Tobiasza przybliżył świętość małżeństwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze pisma „Krąg biblijny” z zachętą do czytania i rozważania Pisma Świętego.