Boże Narodzenie 2019

Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpoczęła się Pasterką o północy, którą poprzedziło czuwanie od godziny 23.00. Wspólny śpiew kolęd i modlitwy do Dzieciątka Jezus poprowadzone przez scholę parafialną przygotowały wiernych do uczczenia przyjścia na świat naszego Zbawiciela.

Msza Święta rozpoczęła się uroczystą procesją podczas, której proboszcz parafii wniósł  figurkę Dzieciątka Jezus, aby ją złożyć w żłóbku ustawionym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Po dwóch czytaniach z Księgi proroka Izajasza i fragmentu Listu do Tymoteusza św. Pawła Apostoła, kapłan przeczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa.

W homilii ks. Edward odniósł się do gestu wniesienia dzieciątka Jezus, jako „żywego światła świata”, które tej nocy ogarnęło świat, które „niesie zbawienie wszystkim ludziom”, które zaraz na słowa kapłana pojawi się na ołtarzu.

„W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta. Kiedy nastąpiło podniesienie – Dziecię nie patrzyło się na kaplicę, ale w niebo, po podniesieniu znowuż się patrzyło na nas, ale króciutko, bo jak zwykle zostało przez kapłana połamane i zjedzone. (…).

Na drugi dzień widziałam tak samo i na trzeci dzień tak samo. Radość, jaką miałam w duszy, trudno wypowiedzieć. Powtórzyło się to widzenie w trzech Mszach Świętych”

/Dzienniczek św. s. Faustyny nr. 346/

Drugim nurtem homilii było pytanie: czy przyjmiesz Matkę z dzieckiem do swojego domu?

Na zakończenie Mszy Świętej kapłan złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

DSC_0253   DSC_0262   DSC_0264   DSC_0266

DSC_0269   DSC_0275   DSC_0279   DSC_0281

DSC_0282   DSC_0280   DSC_0283   DSC_0284

Szopki bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci

DSC_0291

W Niedzielę Świętej Rodziny nasza parafia gościła „Bożonarodzeniowy Kwartet z Tarnopola”. Podczas każdej Mszy Świętej za sprawą muzyków przeżywaliśmy duchowy zachwyt nad pięknem ludzkiego głosu.

Zespół, w skład którego wchodzi czterech profesjonalnych muzyków: Anatolij Oronovskyy, Andriy Holodryha, Petro Ivanonkiv, Jurij Kohanskyy, oczarował wiernych profesjonalnym wykonaniem kolęd bliskich sercu każdego Polaka, wprowadzając atmosferę wyciszenia i rozmodlenia.

Ukraiński Męski Wokalny Kwartet Wyszywanka na co dzień występuje w Państwowej Filharmonii w Tarnopolu, w Polsce wstępują od kilku lat.

Kolęda: Gdy się Chrystus rodzi”

Kolęda: „Cicha noc”

     W niedzielę 29 grudnia w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie odbyło się Diecezjalne Bożonarodzeniowe spotkanie Duszpasterstwa Rodzin i Małżeństw. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię sprawowali również kapłani pełniący posługę dekanalnych duszpasterzy rodzin, grup i stowarzyszeń wspierających rodziny. Na spotkanie opłatkowe przybyła również nasza wspólnota parafialna, wśród której byli członkowie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie, Domowego Kościoła, Duchowej Adopcji oraz grupy modlącej się w intencji dzieci.

     W homilii bp Nitkiewicz nawiązał do Świętej Rodziny, która jest wzorem życia rodzinnego. Maryja, Józef i mały Jezus mają swoje miejsce i role w rodzinie. Wyrażają się one w konkretnych obowiązkach i prawach, którym są wierni. We współczesnym świecie tradycyjne role mężczyzny i kobiety, ojca, matki i dziecka są często podważane pod wpływem mody, indywidualizmu lub ideologii. Słabość rodziny lub zaniedbania choćby jednego z rodziców mogą naznaczyć dziecko na zawsze. Ponadto niektóre rodziny żyją daleko od Boga zajęci tylko troskami doczesnymi, co również ma ogromny wpływ na życie duchowe rodziny.

    Po homilii małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Pasterz Diecezji wręczył małżeństwu Bogumile i Stanisławowi Chmielom – odznaczenie „Protector Vitae” dla zasłużonych obrońców życia i rodziny w diecezji.

      Dalsza cześć spotkania opłatkowego miała miejsce w Publicznym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łoniowie, gdzie można było obejrzeć „Jasełka” przygotowane przez uczniów szkoły w Łoniowie i wspólnie połamać się opłatkiem  przy śpiewie kolęd.

IMG_20191229_130539   IMG_20191229_130717   IMG_20191229_130817  

   IMG_20191229_143833      

IMG_20191229_143416     IMG_20191229_143915   IMG_20191229_145130