Boże Ciało 2019

Dając wyraz jedności Kościoła po raz kolejny rodziny obu staszowskich parafii włączyli się we wspólną procesję Bożego Ciała. Procesję rozpoczęła Eucharystia o g.10.00 na którą przybyli mieszkańcy obu parafii wraz z dziećmi obchodzącymi pierwszą rocznice Komunii Świętej. Msza Święta z uroczystości Bożego Ciała była zarazem prymicyjną nowo wyświęconego kapłana.

            Procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła ulicami naszego miasta. Dziewczynki licznie zgromadzone na procesji „haftowały dywan z kwiatów” dla żywego i prawdziwego Boga, który wychodzi do swojego ludu. W procesji udział wzięła Orkiestra Siarkopolu, która uświetniła tę Uroczystość. Zgodnie z tradycją procesja zatrzymała się przy czterech ołtarzach, dwa z nich znajdowały się na terenie parafii św. Bartłomieja, a dwa na terenie parafii św. Barbary. Przy każdym ołtarzu została odśpiewana inna Ewangelia: o ostatniej wieczerzy, o rozmnożeniu chleba, o spotkaniu z uczniami w drodze do Emaus i Modlitwa Arcykapłańska Chrystusa. Przy każdym ołtarzu śpiewano kolejne zawołania suplikacji: „Święty Boże…”, po czym kapłan udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.  Procesja zakończyła się w kościele św. Barbary, gdzie śpiewem   „Ciebie Boga wysławiamy…” podziękowaliśmy Bogu za piękną pogodę, liczny udział wiernych i modlitewne skupienie.

1   2   3   3a

4   5   6-1   7

7a   7b   8   9

10   11   12   13

14   14a   15   16

17   17a   18   19

20   21   22

Oktawa Bożego Ciała

IMG_20190624_174928[1]   IMG_20190624_175010[1]