Bierzmowanie 2019

                W czwartek  6 czerwca na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18.00 bp Edward Frankowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, w którym przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego.

            W homilii ks. biskup mówił o darach Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Chrystus obecny w życiu młodego człowieka przychodzi mu ze szczególną pomocą w przełomowych momentach jego życia. Bez wątpienia takim momentem jest wchodzenie w dorosłość. Udzielaną pomocą są właśnie dary Ducha Świętego dla umocnienia jego wiary i trwania w jedności z Chrystusem i Jego Kościołem. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości samego Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra.

            Oprawę liturgiczną sprawowanej Eucharystii swoim śpiewem ubogaciła schola parafialna. Podziękowania składamy ks. Witoldowi oraz rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie młodzieży do przyjęcia tego sakramentu.

1   2   3   4

5   6   7   8

9   10   11   12