Warsztaty Biblije

Warsztaty Biblije

W niedzielę 25 listopada br. w naszej parafii nastąpiła inauguracja Popołudniowych Warsztatów Biblijnych XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej 2018. Tematem tegorocznych warsztatów jest: „Duch Boży, który umacnia miłość”. Podczas wszystkich Mszy Świętych ks. dr hab. Roman Sieroń profesor  KUL-u, przygotowywał wiernych do rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego.

W godzinach popołudniowych w salce na plebani wzięliśmy udział w  pierwszym spotkaniu z cyklu Warsztatów Biblijnych.W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. Rozważanym tematem był „Hymn o miłości”. Prelegent przedstawił słuchaczom przesłanie św. Pawła jakie płynie z treści zawartej w Pierwszym Liście do Koryntian w rozdziale 13, zachęcając do pewnej modyfikacji treści, tak aby była ona słowem żywym i formującym serce człowieka: „w miejsce słowa Miłość – wstawiamy  imię Jezus, taka refleksja ma na celu bliższe poznanie Boga i jeszcze głębsze przylgnięcie duszy do Stwórcy”.

Druga modyfikacja polega na zastąpieniu słowa Miłość swoim imieniem. Takie odczytanie tekstu pozwala na przeprowadzenie swoistego wieczornego rachunku sumienia, a zarazem  jako sprawdzian naszej miłości do bliźniego.

Popołudniowe Warsztaty Biblijne zwieńczyła Msza Święta, w której także wzięli udział członkowie nowo powstałego 7 koła różańcowego pw. św. Ojca Pio przy naszej parafii. Charyzmatem nowej Róży jest codzienna modlitwa różańcowa i Msza Święta każdego 25 dnia miesiąca za Kościół, Ojczyznę i Kapłanów.

Kolejne Popołudniowe Warsztaty Biblijne zaplanowane są na styczeń 2019 r.