posadzeniu dębu

U progu XXIV Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej, do naszej wspólnoty parafialnej przybyli klerycy z ks. dr Bartłomiejem Krzosem – wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, by modlić się o powołania, ale też by o powołaniu powiedzieć. Podczas wszystkich Mszy Świętych trwała modlitwa o powołania.  O swoim powołaniu dali świadectwo zarówno ks. Bartłomiej, jak i klerycy.  Kaznodzieja ks. Bartłomiej dziękował Bogu za to, „że mimo iż wasza parafia jest stosunkowo młoda, wyszyło już z niej 9 powołań kapłańskich i zakonnych, jednak nieustanie trzeba nam się modlić o nowe powołania”. Dalej w homilii ukazywał dzisiejszy głód wielu ludzkich serc, które utraciły więź z Bogiem. Wskazywał na potrzebę nowych powołań kapłańskich, które pozwolą na kontynuowanie misji Kościoła. Kaznodzieja wskazywał szczególnie na  posługę kapłana w sakramencie pokuty, który pomaga nam na nowo odnawiać utraconą przez grzech więź z Bogiem i Eucharystię – spotkanie z żywym Panem. Po Mszy Świętej klerycy spotkali się z dziećmi i młodzieżą z naszej parafii. Zachęcali do modlitwy i do odważnych decyzji. Mówili: „Jeśli Chrystus woła, nie bój się iść za Nim”.

       Dzień ten również zapisał się w naszych sercach innym ważnym wydarzeniem. Otóż Eucharystia o g. 11.30 była sprawowana przez ks. Edwarda i ks. Witolda w duchu wdzięczności za wolną i niepodległą Ojczyznę. We Mszy Świętej uczestniczyli: władze miasta, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Staszów, a zespół „Posłańcy Miłości” ubogacił liturgię muzyką i śpiewem.

       Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy wyszli przed kościół aby wziąć udział w uroczystym posadzeniu dębu upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Sadzonka została wyhodowana z nasion poświęconych przez papieża św. Jana Pawła II. Dla parafii ofiarowało ją Nadleśnictwo, a obecny na uroczystości nadleśniczy Adam Lubera zapewnił, że sadzonka jest wyhodowana z nasion „Dębu Bartek” i dodał: „polscy leśnicy walczyli o wolną Polskę, oddając za nią życie, a dziś niech  posadzenie tego  dębu, będącego uosobieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci, będzie widocznym znakiem tamtych dni i jedności Narodu”.

      Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz powiedział: „dąb stanowi dziękczynne wotum za przywróconą Niepodległość”.  Jak nasi przodkowie walczyli o Niepodległość i krwią płacili za wolność, tak naszym obowiązkiem jest cierpliwe budowanie Bożej wspólnoty: parafialnej, rodzinnej i harcerskiej, dbanie o wielowiekową tradycję, bo każde działanie, każda najdrobniejsza aktywność, to element budowania wielkiej Polski – żeby stworzyć trwały, mądry Naród.