Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z liturgią Wigilii Paschalnej są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne. To Triduum Paschalne. To dar Kościoła, który pozwala zanurzyć się w tajemnicę Bożej miłości i miłosierdzia. Wielki Czwartek to święto kapłanów, dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy , którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w Jerozolimie. Właśnie wtedy mówił  o tym, by spożywali oni Jego Ciało i Jego Krew. Podczas  Mszy św.  właśnie chleb i wino stają się pokarmem duchowym na życie wieczne.

Wielki Piątek

To dzień męki i śmierci Chrystusa.  To dzień to dzień refleksji i skupienia i zadumy nad miłością  Pana Boga  do człowieka. Obowiązuje tego dnia post ścisły. To także uroczysta adoracja krzyża, Komunia Święta i procesjonalne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.  Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. Przystępuje się jedynie do Komunii Świętej podczas nabożeństwa.

Wielka Sobota

Święcimy wtedy pokarmy na stół wielkanocny. W kościołach po zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej.  To najbardziej uroczysty i święty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna  to radosna liturgia obchodów Zmartwychwstania, która ma 4 części: Liturgię Światła, Liturgię Słowa, Liturgię Chrzcielną  i Liturgię Eucharystyczną. W czasie Liturgii światła kapłan poświęca ogień, odpala paschał , wnosi go do kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. Potem są czytane fragmenty Pisma Świętego. Podczas Liturgii Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odmawiają przyrzeczenia chrzcielne. Potem jest Eucharystia.