Peregrenacja Figury

PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z GÓRY GARGANO W DNIACH 16,17,18 WRZEŚNIA

W pielgrzymce po naszej ziemi ojczystej figura św. Michała Archanioła przybyła do nas z parafii Różańsko pod Szczecinem. Przewidywane przybycie wypełniliśmy modlitwą i śpiewem ku czci św. Michała Archanioła. Około godziny 2000 w  uroczystej procesji do ulicy Komisji Edukacji Narodowej wzięli udział nasi parafianie i przybyli goście z całej okolicy. Powitanie przebiegało bardzo entuzjastycznie przy udziale dzieci, młodzieży i dorosłych. Figurę przeniesiono do kościoła przy modlitwie wszystkich zgromadzonych, którym towarzyszyła orkiestra górnicza Siarkopolu. Po powitaniu przez młodzież, rodziny i proboszcza parafii rozpoczęło się całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w obecności figury św. Michała Archanioła.

17 września o godzinie 1800 miała miejsce Msza Święta w intencji przebłagalnej za zbrodnie II wojny światowej, szczególnie związane z dniem 17 września 1939 r. i dniami następnymi. Ten dzień nawiedzenia przypadł nam na doroczną całodobową adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny naszej – co jest stałym terminem w naszym kalendarzu wydarzeń parafialnych. Zwieńczeniem przeżyć religijnych tego dnia było nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła z modlitwą o uwolnienie od wszelkich zniewoleń duchowych. Prowadzący po zakończeniu Mszy Świętej nabożeństwo  michalita ks. Dariusz błogosławił indywidualnie Najświętszym Sakramentem wszystkich zgromadzonych pozostających w kościele. Świątynia była wypełniona po brzegi. Oprawę muzyczną zapewnił zespół  Diakonia Uwielbienia „Posłańcy Miłości”, który towarzyszył śpiewem uwielbienia do zakończenia nabożeństwa. Apelem Jasnogórskim i krótkim rozważaniem rozpoczęto drugą dobę Adoracji.

Klimat modlitwy i skupienia trwał przez całą noc do kolejnego dnia – 18 września. W ciągu dwóch dni 17 i 18 września kościół nawiedziły dzieci ze wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 8. Przybywało też wiele osób z okolicznych parafii dzięki czemu ten wyjątkowy klimat modlitwy trwał nieprzerwanie aż do czasu Zawierzenia.

Zakończeniem Peregrynacji była Msza Święta o godzinie 1800 z udziałem wszystkich księży rodaków, której przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. Tu także świątynia wypełniła się wiernymi po brzegi. W obecności Księdza Biskupa dokonano Zawierzenia
św. Michałowi Archaniołowi wszystkich zgromadzonych, dzieci, młodzieży i małżeństw całej ziemi staszowskiej. Po błogosławieństwie i pożegnaniu Figura została uroczyście odprowadzona do samochodu – kaplicy, aby dalej udać się do kolejnej parafii w diecezji zamojsko – lubaczowskiej.

Bogu dziękujemy, że czas ten przypadł na rok obchodów 100-lecia  odzyskania przez Polskę Niepodległości i 200-lecia istnienia naszej sandomierskiej Diecezji. Owoce Nawiedzenia, prośbę o nowe powołania, świętość kapłanów i rodzin składamy w przemożne orędownictwo św. Michała Archanioła przed obliczem Boga.

W drodze na miejsce przybycia figury św. Michała Archanioła 16 września 2018r. godz. 2000

      

     

Oczekiwanie na przyjazd samochodu kaplicy z figurą św. Michała Archanioła

       

       

Powrót z Figurą do kościoła

       

       

       

Uroczyste powitanie w naszym parafialnym kościele

     

   

     

Powitanie przez dzieci, młodzież, rodziny i proboszcza parafii

     

     

     

Rozpoczęcie całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w obecności figury św. Michała Archanioła