Uwielbienie

 

 Wieczór Uwielbienia Boga

4 listopada br. roku w naszym  kościele parafialnym Słowo Boże głosił Przewodniczący Rady  Krajowego Zespołu  Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym  ks. dr Sławomir Płusa. Uwieńczeniem całego dnia  była Msza Święta i Wieczór Uwielbienia Boga.

O g. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza parafii. W homilii ks. Sławomir Płusa po retorycznym pytaniu: „czy pierwsze jest pierwsze?” tzn. czy Bóg jest na pierwszym miejscu mojego życia? –  nastała chwila ciszy… Kaznodzieja dalej kontynuował: „jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko jest na właściwym miejscu”. Zachęcał małżonków do budowania wspólnych relacji małżeńskich i rodzinnych w odniesieniu do Boga. Idąc dalej za tą myślą mówił, że: „dzieci w takich związkach czują się bezpieczne, kochane przez oboje rodziców, a to jest najważniejsze na tym etapie życia”. Przestrzegał by inne  wartości naszego życia jak: kult pieniądza, władzy, nienawiść, nie były „otwartą furtką” do naszej duszy dla  nieprzyjaciela zbawienia, który „wdziera się słodką pokusą”, a która  z kolei zatruwa duszę gorzkim i śmiertelnym jadem grzechu.

Po Mszy Świętej odbyła się  adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą złożyła się modlitwa dziękczynienia, uwielbienia Boga i słowo poznania. W nabożeństwie pośród przybyłych sióstr zakonnych udział wzięli także: nasza rodaczka s. Adriana – posługująca słowem poznania, która przywiozła relikwie „Małej Arabki” i zespół „Posłańcy Miłości”. Na zakończenie nabożeństwa przy wspólnym śpiewie pieśni uwielbienia błogosławieństwa Największym Sakramentem dokonał ks. Sebastian.