Pielgrzymi z Zamościa

Pielgrzymka z Zamościa na Jasną Górę

8-go sierpnia w Staszowie gościliśmy pielgrzymów z Zamościa. Jak każdego roku pielgrzymi wędrując do Matki Bożej na Jasną Górę zatrzymują się w naszym mieście na nocleg. Uwieńczeniem całego dnia pielgrzymowania był Apel Jasnogórski. Wspólnie z pielgrzymami dziękowaliśmy Bogu i Maryi za miniony dzień. Pomimo zmęczenia całodzienną wędrówką, pątnicy mieli mnóstwo radości i energii, aby jeszcze przedstawić nam swoje grupy pielgrzymkowe.

Dziękujemy Pielgrzymom za piękny śpiew, radość i uśmiech, jaki przynieśli ze sobą do naszego miasta. Pamiętamy w modlitwie.

2             1

3             4    

5             6    

7             8    

9             10