Marsz Życia

Marsz dla Życia i Rodziny

W dniu 27 maja w Staszowie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Piękni od poczęcia”. Wydarzenie to poprzedziła Msza Święta w intencji rodzin i odpowiedzialnego wychowania dzieci. O godzinie 15:00 wszyscy uczestnicy zebrali się w kościele św. Barbary. Koronka do Bożego Miłosierdzia poprzedziła Marsz. Po wprowadzeniu w zagadnienia związane z tegoroczną myślą Marszu uczestnicy otrzymali okolicznościowe chorągiewki,
a dzieci kolorowe baloniki. Całe wydarzenie przygotowały grupy związane z obroną życia
i promocją wartości rodziny. Po dojściu na rynek miasta niektórzy spośród uczestników dali świadectwo związane z klimatem życia rodzinnego, ale też i deklaracje wspierania rodzin wielodzietnych. Dalej trasa Marszu wiodła w stronę Zalewu nad Czarną, gdzie Urząd Miasta
i Gminy oraz Staszowski Ośrodek Kultury przygotowały piknik rodzinny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci. Całość wydarzenia zakończyła się wspólną zabawą rodzinną.

 

006   009

012   013

015   012

017   018

019   021

020   028

 

032   034

035   039

040   042

 

043   045

046   025

044   051