Boże Ciało

 Boże Ciało 2018

„Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.”

Encyklika Ecclesia de Eucharista Jana Pawła II

      31 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Obchody Bożego Ciała rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele św. Barbary o godzinie 1000.

W homilii kaznodzieja przypomniał dzieciom obchodzącym rocznicę o ich Pierwszej Komunii Świętej, kiedy to po raz pierwszy do swego serca przyjęli Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy Świętej wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, która zakończyła się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Przy poszczególnych ołtarzach czytane były odpowiednie fragmenty Ewangelii. Jak co roku procesja Bożego Ciała zgromadziła tłumy wiernych, którym towarzyszył śpiew pieśni eucharystycznych i słuchanie Słowa Bożego. Obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii zawsze pomaga przeżyć tę doroczną uroczystość i umocnić wiarę do dawania świadectwa w środowiskach, gdzie przychodzi nam żyć i pracować.

1  2

3  4

5  6

9  10

11  12