Barbórka i rekolekcje

   2-go grudnia w Staszowie bp Krzysztof Nitkiewicz zainaugurował tegoroczne obchody barbórkowe i naszej parafii.

        Na wspólnej Mszy Świętej o godz. 1130 zebrała się cała wspólnota parafialna, aby oddać cześć św. Barbarze – naszej patronce. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych i zakładów pracy, powierzając opiece sprawy osobiste, rodzinne i społeczne.

       Mszy Świętej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, a w koncelebrze wzięli udział ks. dr Tomasz Cuber – Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, proboszcz parafii – ks. Edward Zieliński, przedstawiciel parafii Bogoria i sekretarz bp Krzysztofa Nitkiewicza. Msza Święta była inauguracją obchodów barbórkowych, które potrwają do 4 grudnia.

       Rekolekcje adwentowe głosi ks. dr Tomasz Cuber, a do obchodów – już od 10 lat – włączane są zawsze biegi barbórkowe organizowane przez parafię, Urząd Miasta i OSiR. Do biegów zapraszana jest młodzież szkół staszowskich i okolicznych.

       We Mszy Świętej inauguracyjnej bp Krzysztof powiedział:
„ Adwent – czas oczekiwania i wypełniającej się obietnicy przyjścia Zbawiciela, stawia pytanie: a ja na kogo lub na co czekam? Jeśli tego nie wiem albo niczego już nie oczekuję, moje życie będzie toczyło się dalej „na ruchomych piaskach przemijającej przeszłości”, jak mówią słowa jednej z popularnych obecnie piosenek. Jedynym ratunkiem może być wtedy „trzymanie się tych których kocham”. A jeśli nie kocham nikogo poza sobą? Przyjście na ziemię Syna Bożego ukazało w nowym świetle powołanie, jakie otrzymaliśmy od Stwórcy i umożliwiło jego wypełnienie. Tak więc Moi Drodzy: Azymut Niebo pod wodzą Chrystusa! Św. Grzegorz z Nysy napisał, że historia zbawienia przebiega od jednego początku do drugiego. Te początki nie mają końca. Nie traćmy okazji jaką daje nam Adwent. Niech stanie się nowym początkiem w naszym życiu, w życiu tej parafii, której podobnie jak wszystkim górnikom patronuje św. Barbara – zaznaczał kaznodzieja”.

           Liturgię uświetnił występ Orkiestry górniczej Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki “Siarkopol” w Grzybowie i zespół scholi parafialnej.

         

        

       

         

i Rekolekcje Adwentowe 2018