Tydzień biblijny

XVI Diecezjalny Tydzień Biblijny, przeżywany w ostatnim tygodniu roku kościelnego przynosi nowe wydarzenia, inspirowane przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej. W Niedzielę Chrystusa Króla, 21 listopada br. w parafii św. Floriana w Stalowej Woli odbył się kolejny wykład w ramach comiesięcznego Uniwersytetu Biblijnego dla Dorosłych. W „podróż po biblijnych ogrodach – świecie flory Palestyny” poprowadził zabranych ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego. Wręczył on również legitymacje – książeczki formacyjne stowarzyszenia 9 kandydatom i kandydatkom na członka wspierającego Dzieło Biblijne. Przypomnijmy, że przy tej stalowowolskiej parafii już drugi rok prowadzi swą działalność Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, animowany przez katechetów Janinę i Mirosława Juśkiewiczów, pod patronatem Dzieła Biblijnego. Podczas ostatniego spotkanie 17 listopada br. dzieci poprzez prezentację multimedialną zastanawiały się nad prawdą o Bożym autorstwie Pisma Świętego.

W poniedziałek, 22 listopada br. z racji Tygodnia Biblijnego delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego przybliżył studentom Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli treść najnowszej adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini” poświęconej tematyce biblijnej i dedykowanej  także osobom świeckim; zaś  we czwartek, 25 listopada br. w staszowskiej parafii św. Barbary podczas Mszy św. koncelebrowanej modlono się w intencji rozwoju apostolatu biblijnego w diecezji sandomierskiej. W okolicznościowej homilii ks. Roman B. Sieroń przybliżył główne wątki wspomnianej posynodalnej adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini” poświęconej roli Pisma Świętego w życiu i misji Kościoła. Po Mszy św. kilkudziesięciu słuchaczy tamtejszego Uniwersytetu Biblijnego dla Dorosłych, w tym duża grupa młodzieży wysłuchała listopadowego wykładu „Podróż po biblijnych ogrodach”. Warto dodać, iż w parafii z inicjatywy ks. proboszcza Edwarda Zielińskiego i miejscowych katechetów prowadzony jest cotygodniowy krąg biblijny dla młodzieży. Na uwagę zasługiwała również sugestywna dekoracja w staszowskiej świątyni z racji Tygodnia Biblijnego.

Sekretariat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej .

/ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń/

Brak komentarzy to “Tydzień biblijny”

Leave a Reply

(required)

(required)