Odnowa w DŚ

Odnowa w Duchu Świętym „Effatha”


„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc

i będziecie moimi świadkami” (Dz1,8)

Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem charyzmatycznym o zasięgu światowym. Głównym celem jej istnienia jest osobisty rozwój duchowy członków wspólnoty, zmierzający do uznania Jezusa jako Pana. Życie Dobrą Nowiną o Zbawieniu powinno owocować przekazaniem tej Prawdy innym.

Odnowa…. gromadzi ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Osoby te tworzą grupy modlitewne prowadzone wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele.

Historia wspólnoty „Effatha”

Odnowa w Duchu Świętym „Effatha” istnieje od kwietnia 2001roku.  („Effatha”  – „Otwórz się” [Mk 7,31-37] – słowo, które Pan Jezus wypowiada do głuchoniemego).

„W sercu, chyba około trzech lat, szukałam takiej wspólnoty. Pytałam wielu ludzi

i kapłanów. Miałam pragnienie przynależenia do wspólnoty osób, którzy chcą wzrastać w Panu

i Duch Święty postawił mi w Ptaku koło Łodzi kobietę, która przesłała mi informację o „Szkole Ewangelizacyjnej”  u Jezuitów. Zobaczyłam radosnych ludzi, oni byli członkami Odnowy w Duchu Świętym” – wspomina Krystyna Pawlik.

Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w prywatnym domu przy ul. Akacjowej. Duch Święty przyprowadził na nie sześć osó. Po ustaleniu z siostrą Marią grupa zaczęła spotykać się u sióstr zakonnych w budynku dawnego szpitala. Następnie spotkania odbywały się w bibliotece przy kościele Św. Bartłomieja.  Wspólnocie przewodniczyła s.Maria. Kiedy s.Maria została przeniesiona ze Staszowa, wybrano nowego lidera, którym została Krystyna Pawlik. Ks. Henryk Kozakiewicz oddał grupę pod duchową opiekę kapłanowi. Od 2004r. pasterzem wspólnoty jest ks. Edward Zieliński. Tym samym grupa zaczęła spotykać się w domu parafialnym przy kościele Św. Barbary.

Wspólnota „Effatha”

 

Aktualności

-02.06.13 od godziny 19-tej adoracja i modlitwa o uzdrowienie zakończona Mszą św 0 21-szej.Rozpoczynamy Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym.
-30.06.13 od godziny 19-tej adoracja i modlitwa o uzdrowienie dla uczestników Seminarium,zakończona Eucharystią o 21-szej
-06.07.13 wyjazd do Warszawy na rekolekcje na Stadionie Narodowym z o.Bashoborą http://www.jezusnastadionie.pl/jezus-na-stadionie-2013
-02.08.13 od godziny 19-tej adoracja i modlitwa o wylanie Ducha Świętego zakończona Mszą Św. o 21-szej.

-02.12.2013 od godziny 18-tej uwielbienie Boga w Słowie,Eucharystii i świadectwie zakończone Mszą świętą o 20-tej.

 -02.01.14 adoracja eucharystyczna przy żłóbku w duchu przygotowania do kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II.

-02.02.2014-od godziny 18-tej adoracja i uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w oparciu o Słowo Boże o Ofiarowaniu Pańskim. O 20-tej Eucharystia z zawierzeniem dzieci w opiekę Maryi.

Spotkania

Spotykamy się w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczorowej w salce przy plebanii.Spotkania są otwarte,opierają się na rozważaniu Słowa Bożego,modlitwie uwielbienia,dziękczynienia i prośby.Grupa liczy około 30 osób.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy drugi dzień miesiąca „Effatha” gromadzi się na Adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po Mszy Świętej wieczorowej i trwa do godz. 21.00.

O 20.00 przewidziane jest głośne uwielbienie Boga. Adoracja kończy się Eucharystią o godz. 21.00, sprawowaną za Ojczyznę przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II.

Posługa w szpitalu

Członkowie wspólnoty w czwartki o godzinie 15.00 gromadzą się w szpitalnej kaplicy na Eucharystii.

Modlitwa za miasto

Od roku podjęliśmy modlitwę za nasze miasto. Posługa wiąże się z modlitewnym wyjściem w miasto każdego szesnastego dnia miesiąca. Po błogosławieństwie  kapłana  wychodzimy do miasta w miejsca, które wcześniej rozpoznano jako miejsca lub instytucje wymagające szczególnego błogosławieństwa Bożego. Zapraszamy do włączenia się w tę posługę wszystkie wspólnoty parafialne.

Seminarium, czyli „Szkoła Nowej Ewangelizacji”

Jest to bardzo dostępna forma rekolekcji. Bazą są książki, które pożyczamy. Autorem publikacji jest w większości jezuita o. Józef Kozłowski, który przygotował rekolekcje, by każdy mógł wzrastać duchowo bez konieczności wyjazdu. Seminarium polega na codziennym czytaniu fragmentu książki, rozważaniu Słowa Bożego i indywidualnej modlitwie. Po pierwszych czterech tygodniach jest uroczysta Msza Święta z modlitwą nad każdym uczestnikiem o uzdrowienie.

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy mogą brać udział w modlitwie o powtórne wylanie Ducha Świętego.

W lutym i marcu 2013r. udział w „Szkole Nowej Ewangelizacji” wzięło 18 osób.

Oto owoce wcześniejszych rekolekcji:

„Zdecydowałam się na Seminarium, ponieważ towarzyszyło mi od dłuższego czasu strapienie i smutek. Nie umiałam na nie znaleźć odpowiedzi. Niby wszystko było w porządku, ale nie rozwijałam się w grupie, czegoś mi brakowało. Czytając książkę po książce, każdego wieczoru spotykałam się z osobą  pełną miłości. Mimo że o. J. Kozłowski już nie żyje, to jego słowa napełnione są troską, doświadczeniem dobrego kierownika duchowego. Przez jego książki odkryłam Boga jako kochanego, troskliwego i czekającego Ojca. Odkryłam także własne zaniedbania, łatwe przypisywanie sobie samej darów Bożych, zatrzymywanie ich dla siebie. Warto było wrócić po radość i rozum do głowy. Ojciec Józef Kozłowski powiada, że nie sztuka robić coś, co się dobrze umie. Jest to dla mnie inspirujące i zachęca do czegoś więcej, mimo, że nie zawsze się udaje.”

Ania

 

 

„Mam 32 lata, wspaniałą żonę, cudowną córeczkę. Moja droga życia jak i wielu osób  obfitowała i obfituje w wiele zakrętów i wyborów, jaką obrać drogę, aby była lepsza. Wybierając to, co dobre dla nas nie zawsze jest odpowiednikiem dobra dla innych. Prosiłem o sposób, antidotum przynoszące ulgę bliźniemu w jego utrapieniu i błędem, jak się później okazało było skupianie się na jego bólu. Długo szukałem odpowiedzi. Odpowiedź przyszła z najmniej oczekiwanej strony. Sesja „Narodzeni z Ducha”,  która miała miejsce w Łodzi w wrześniu 2010r. była antidotum i Bożą encyklopedią wiedzy, zawierającą odpowiedzi na pytania zawarte w krzyżówce życia. Odpowiedzi na pytania stanowiące klocki wielkiej układanki zaczęły pasować, obrazując w najmniejszym detalu odpowiedzi na dręczące duszę pytania i dotyczyły nie bliźniego, lecz mnie. Duch Boga Ojca zaczął ode mnie, abym zrozumiał drogę, którą mi przygotował. Być zaczynem, czyli być tym, co buduje, tym, który daje przykład. Okazało się, że będąc przykładem dla innych jak budować na mocnym fundamencie Pisma Świętego stawałem się dla bliskiej osoby światłem rozpraszającym ciemność w jej udręczonej duszy. Powtarzałem słowa, które przychodziły mi do głowy podczas sesji, słowa, które mogę cytować każdemu wątpiącemu w sens  życia jako najwyższego daru od Boga: Jezus prostuje zawiłe i kręte ścieżki, wygładza nierówności,  oddala zagrożenia. Duch Święty swym jasnym promieniem obecności rozświeca w naszych duszach najciemniejsze zakamarki. Chwalmy Jezusa naszego Pana. Bóg jest wszechmocny i doświadczam jego żywej obecności. Nie bójmy się uwierzyć w cud, ponieważ Jezus nasz Pan jest przy nas, a jedną z najprostszych form spotkania i doświadczenia dotyku stanowiącego balsam dla duszy są właśnie tego typu sesje, rekolekcje i seminaria. Chwała Panu za dobro, które mnie spotkało, które mogę smakować i którym mogę dzielić się z bliźnimi.”

Michał

 

 


Inne wydarzenia związane z dynamiką Odnowy Charyzmatycznej

Co dwa lata grupy modlitewne  gromadzą się w mieście Łodzi na Forum Charyzmatycznym. Jest to czas wspólnego wzrastania w Bogu. Gośćmi forum są znani ewangelizatorzy. W gronie tym znaleźli się między innymi ksiądz Rufus Pereira, ksiądz biskup Joseph Grech.

Spotkanie z ks. Rufusem Pereirą

Spotkanie w Łodzi z okazji wydania setnego numeru „Szumu z Nieba”

Rekolekcje

 

Członkowie Odnowy … odbywają  również indywidualną formację podczas rekolekcji. Rekolekcje są czasem, w którym Duch Święty pragnie w nas działać i prowadzić według zamysłu, jaki Bóg Ojciec ma wobec każdego człowieka, by on sam mógł kształtować postawę dziecka Bożego.

Polecamy Domy i Ośrodki Rekolekcyjne: Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Zapraszamy także do lektury czasopisma „Szum z nieba”.

„Nowe życie”- rekolekcje w Stryszawie

 

(Jan Paweł II, homilia, Warszawa 1991r.)

„Bóg nie zachowuje pamięci o grzechu.

Bóg miłuje człowieka i szuka dla niego prawdziwej wolności.”

Coroczne Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie (2012 r.)