Strona główna » Bez kategorii » Nowy Proboszcz parafii św. Barbary

Nowy Proboszcz parafii św. Barbary

13 września 2020

DZIĘKCZYNIENIE ZA OSOBĘ I POSŁUGĘ KS. EDWARDA ZIELIŃSKIEGO

W niedzielę 6. września 2020 r. o godz. 11.30 w naszej świątyni sprawowana była Msza św. dziękczynna za lata posługi duszpasterskiej w naszej wspólnocie ks. kan. Edwarda Zielińskiego. We Mszy św. uczestniczył ks. kan. Stanisław Zaręba, długoletni przyjaciel ks. Edwarda oraz ks. Piotr Kaliciński, misjonarz wywodzący się ze Staszowa, a obecnie pracujący w RPA. Dziękczynna liturgia zgromadziła bardzo liczną rzeszę wiernych, w tym dzieci, młodzież i przedstawicieli grup parafialnych, którzy modlitwą i życzeniami wyrażali wdzięczność za otrzymane dobro.

Ks. Edward Zieliński od 1989 roku pełnił funkcję proboszcza tworzącej się wówczas par. św. Barbary. Jest budowniczym kościoła i kapłanem, którego osoba mocno wpisała się w duchowy wymiar parafii ale i historię miasta. Po 45. latach pełnego poświęceń realizowania posługi kapłańskiej ks. kan. Edward przechodzi na zasłużony wypoczynek, gdyż zgodnie z przepisami prawa kanonicznego kapłani w diecezji sandomierskiej po osiągnięciu siedemdziesięciu lat życia przechodzą na emeryturę. Mimo to, na miarę możliwości i potrzeb duszpasterskich ks. Zieliński nadal będzie się angażował w życie naszej parafii i służył jej swoim doświadczeniem, modlitwą i radą. Niech Bóg wynagradza Księdzu Kanonikowi uczynione dla Kościoła dobro i pozwoli mu przez długie lata cieszyć się zdrowiem i dalszym rozwojem parafii.

 IMG-20200908-WA0012 IMG-20200908-WA0016 IMG-20200908-WA0007

NOWY PROBOSZCZ W PAR. ŚW. BARBARY

Decyzją ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza od 1. września 2020r. funkcję proboszcza parafii św. Barbary w Staszowie pełni ks. Grzegorz Jeż. Msza św. inaugurująca to wydarzenie miała miejsce 13. września o godz. 11.30. Uroczystą liturgię, której przewodniczył Proboszcz Nominat poprzedziło odczytanie przed Dziekana dekanatu staszowskiego dekretu Księdza Biskupa wraz z formułą wprowadzenia na urząd proboszcza: Na mocy upoważnienia i z nakazu księdza Biskupa wprowadzam Cię w obowiązki proboszcza tej parafii i przekazuję Ci władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Niech wszelkim Twoim pracom duszpasterskim zmierzającym do wzrostu Kościoła Chrystusowego błogosławi Bóg. Głoś z zapałem Ewangelię, z radością udzielaj sakramentów świętych. Z troską celebruj Eucharystię i mężnie prowadź swoich wiernych do sakramentów świętych. Niech Twoje serce będzie otwarte dla wszystkich potrzebujących.

Nowy Proboszcz powitany został przez ks. Dziekana Szczepana Janasa słowami: z radością dziś przyjmujemy do naszego dekanatu księdza Grzegorza Jeża. Razem będziemy współpracować w rozwoju królestwa Bożego w naszym dekanacie. Duchowny pogratulował wiernym parafii św. Barbary nowego Proboszcza i życzył jak najlepszej współpracy. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. W skierowanym słowie kaznodzieja m. in. podkreślił wielkie znaczenie posługi proboszcza we właściwym funkcjonowaniu wspólnoty parafialnej.

Na zakończenie liturgii nowy ks. Proboszcz otrzymał od swego poprzednika ks. kan. Edwarda Zielińskiego dwa klucze: od świątyni i tabernakulum. Ten symboliczny klucz towarzyszył nam przy otwieraniu naszego kościoła i jest znakiem władzy. Drugi klucz jest kluczem do tabernakulum, serca Kościoła i serca parafii – mówił przekazując klucze ksiądz emeryt. Serdeczne słowa powitania skierowali do ks. Proboszcza: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek oraz wicestarosta Leszek Guzal. Przedstawiciele władz miasta wyrazili nadzieję na dobrą współpracę parafii z miastem i ze swojej strony zadeklarowali pomoc, jakiej ksiądz proboszcz będzie potrzebował. Również przedstawiciele parafii św. Barbary powitali nowego Proboszcza z wielką radością i życzliwością: W imieniu wszystkich rodzin naszej parafii witamy Cię z wielką życzliwością w naszej wspólnocie, w nowym miejscu posługi duszpasterskiej, które Pan Bóg postawił na Twojej kapłańskiej ale i misyjnej drodze. Jesteśmy przekonani, że łaska powołania kapłańskiego i Twoje doświadczenie dotychczasowej posługi w Kościele, będą owocowały gorliwą i skuteczną pracą w parafii św. Barbary w Staszowie. Razem z kapłanami posługującymi w tej parafii kształtuj nasze życie według Ewangelii, odważnie wskazuj drogę do Boga, nie zrażając się trudnościami i przeciwnościami. Pragniemy być żywym Kościołem, dlatego ożywiaj i umacniaj naszą wiarę, kiedy trzeba napominaj z miłością i niestrudzenie siej ziarno Bożego Słowa. (…) Księże Proboszczu, życzymy Ci, abyś czuł się w tej wspólnocie jak w rodzinie. Niech parafianie darzą Cię szacunkiem, życzliwością i wsparciem.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Jeż podziękował wszystkim obecnym, a także tym, których nie ma, a którym wiele zawdzięcza. Słowo szczególnych podziękowań skierował także do swojej rodziny: obecnych na uroczystości mamy, taty, siostry i szwagra. Słowa podziękowania wybrzmiały także w języku francuskim. Ks. Grzegorz skierował je do swoich parafian z placówki we Francji, w której przez ostatnie lata pełnił kapłańską posługę. Niech dobry Bóg sprawi, by nowy ks. Proboszcz wsparty Bożym błogosławieństwem i szczerą życzliwością współpracowników i powierzonych mu ludzi czynił wielkie rzeczy małymi krokami.                               

 14-DSC_4560-0-1600x1063 23-DSC_4622-0-1600x1065 45-DSC_4755-0-1600x1063

ks. Krzysztof Sibiga

Bez kategorii