Strona główna » Bez kategorii » Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Henryka Kozakiewicza

Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Henryka Kozakiewicza

8 sierpnia 2020

W staszowskim Sanktuarium Świętego Jana Pawła II odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Henryka Kozakiewicza, wieloletniego proboszcza parafii św. Bartłomieja oraz budowniczego zniszczonego w czasie wojny kościoła Świętego Ducha.Nowy obraz (1)

Ks. prałat Henryk, senior zmarł 3 sierpnia 2020 r. po długiej chorobie w szpitalu w Staszowie w wieku 82 lat. Posługę kapłańską sprawował przez blisko 56 lat swojego życia. W latach 1988-2012 był proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie, pod którą należeli też nasi parafinie, do dnia 1 kwietnia 1989 r. kiedy to na nowym osiedlu mieszkaniowym w Staszowie została erygowana parafia św. Barbary.

016   IMG_20200808_114408   IMG_20200808_115022

Jak wspomina nasz ks. Proboszcz Edward Zieliński:

,,…Księdza  Prałata  Henryka Kozakiewicza poznałem w Staszowie, do którego przybyłem z posługą kapłańską.  Jest  on  wspaniałym  kapłanem,  duszpasterzem  wielkiego  serca,  utalentowanym  budowniczym  i obdarzonym przez Boga zmysłem organizacyjnym. …Dla odwiedzających zawsze  gościnny  i  otwarty.  Wszystkich przyjmował z uśmiechem, gdyż dla  Księdza  Prałata  zawsze  najważniejszy był człowiek. Miłował bliźniego i podejmował wiele inicjatyw, aby nieść pomoc wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji. Jego ogromna żywotność i energia kierowały go ku nowym dziełom, dla których poświęcał się całkowicie. Żył tym, co stworzył.  Zapytany,  ,,…gdzie  jest  źródło tej żywotności…?” pokazał różaniec, który był dla Niego kapłańskim kierunkowskazem.  Codzienna  Eucharystia, modlitwa i lektura Pisma św. czyniły Jego życie otwartym na Chrystusa i na bliźniego. Człowiek oddający Chrystusowi swoje człowieczeństwo pozwala, aby On mógł się nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Chrystus przyjmując ten dar czyni go swoim  „alter  ego”.  To  oddanie  się Chrystusowi prowadziło Księdza Prałata do troski o dzieci i młodzież, o cierpiących i chorych, o całą wspólnotę  parafialną,  o  tworzenie  klimatu  wspólnoty  kapłańskiej  w  gronie współpracowników, jak i wspólnoty kapłanów  na  terenie  dekanatu,  dla którego Opatrzność Boga uczyniła Go Dziekanem. Jego pogodny charakter zawsze był pomocny w nawiązywaniu  kontaktów  i  zjednywaniu  sobie przyjaciół, a także w zaprowadzaniu pokoju wśród zwaśnionych. Jako kustosz Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II wszystkie swoje umiejętności ukierunkował na krzewienie kultu  tego  Wielkiego  Papieża  Polaka  –  Syna  Narodu  Polskiego. „

 Uroczystości pogrzebowe trwały dwa dni. W piątek odbyła się Msza Święta żałobna, a w sobotę Msza Święta  pogrzebowa, która rozpoczęła się o g. 11.00  pod przewodnictwem Biskupa seniora Edwarda Frankowskiego. Kazanie wygłosił proboszcz parafii z Ożarowa z której pochodził śp. Ks. Henryk, zachęcając do modlitwy o powołania. W ostatniej drodze duchownemu towarzyszyły parafianie  obu staszowskich parafii, a także policjanci i strażacy, których zmarły był wieloletnim kapelanem, kapłani, samorządowcy, rodzina i znajomi.

Trumna z ciałem ks. prałata spoczęła w grobowcu na cmentarzu w Staszowie.

Bez kategorii