Strona główna » Bez kategorii » Modlitwa o deszcz

Modlitwa o deszcz

26 kwietnia 2020

Suplikacja

  1. Królu, Boże Abrahama, * w Tobie moc i dobroć sama!
  2. Wejrzyj na to ludzkie plemię, * a deszcz żyzny daj na ziemię.
  3. Niechaj zna lud prawowierny, * ześ jest Pan Bóg Miłosierny.
  4. A my Cię za ten dar wielki, * wielbić będziem na czas wszelki.
    (na melodię U drzwi Twoich…)

Modlitwa

Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego
nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje
spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując
się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje
życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Z braterskim pozdrowieniem
Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz

Bez kategorii