Strona główna » Bez kategorii » Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

25 stycznia 2020

Tylko 10 minut z całej doby – tyle wystarczy, by zapoznać się z czytaniami dzisiejszej niedzieli. Ale to aż 10 minut słuchania samego Boga. Spróbujmy od dziś żyć hasłem: 10 MINUT NAS ZBAWI. Proponujemy, by w Niedzielę Słowa Bożego każdy sięgnął po Pismo Święte i posłuchał, co mówi mu Pan Bóg. On nigdy nie zostaje obojętny na nasze modlitwy, ale my także nie możemy być obojętni na Jego słowo. Zbudujmy więź, która nas umocni i wskaże drogę do zbawienia. To, co dziś zaczniemy, niech stanie się codzienna praktyką. Chciejmy w ten sposób poznać Chrystusa. Tylko zgłębiając Pismo Święte, sięgniemy do samego źródła, do słów,które mówią nam o Jezusie i pozwalają zacieśnić naszą relację z Nim.

Jest co najmniej 10 powodów,dla których warto czytać Pismo Święte:

1) żeby się spotykać z Bogiem, „albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (SWII, KO 21);

2) żeby poznać Jezusa, bo nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim);

Znalezione obrazy dla zapytania słowo boże

3) żeby być wiernym Jezusowi, który mówi: „Pisma nie można odrzucić” ( 10,35);

4) żeby być wiernym Kościołowi, który zachęca, „aby w każdym domu była Biblia… by można ją było czytać  i posługiwać się nią w modlitwie” (Benedykt XVI, VD 85);

5) żeby nie zmarnować życia, bo każdego, kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, „można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,24-25);

6) by rozumieć 1/3 część ludzkości, czyli chrześcijan i Żydów;

7) by rozumieć literaturę, jak Na wieży Babel Szymborskiej czy Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa

8) by rozumieć dzieła sztuki, jak Powrót Syna Marnotrawnego Rembrandta czy Ofiarę Izaaka Caravaggia;

9) by rozumieć muzykę, chociażby Pasje według św. Mateusza Bacha czy Mesjasza Haendla;

10) by rozumieć język, gdy ktoś powie o zakazanym owocu czy nazwie cię faryzeuszem.

Bez kategorii