Strona główna » Bez kategorii » Refleksje z misji parafialnych 5-6 października

Refleksje z misji parafialnych 5-6 października

11 października 2019

Misje parafialne przebiegają z wdzięczności Bogu za wszelkie dobro.

5 października – rozpoczęcie misji

    O g. 20.00 zebraliśmy się w kościele na rozpoczęciu misji parafialnych. Ojciec misjonarz przybliżył nam  początek historii objawień fatimskich z 1917 r.  Zwracając szczególnie uwagę na rolę Anioła, który miał przygotować dzieci fatimskie na spotkanie z Maryją.

Modlitwa Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Konferencję przeplatały śpiewy do Matki Bożej Fatimskiej. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

„Jestem” – krzyż, „Pamiętam”- Pismo Święte, „Czuwam” – Maryja

6 października – niedziela

    Niedziela jest czasem wdzięczności Bogu za rodzinę. Niedziela to czas rodzinnego świętowania. Rodzina jest darem Boga, miejscem życia i uświęcenia człowieka. Dokonuje się ono przez słuchanie Słowa Bożego i zastosowanie go w życiu. Słuchanie można porównać do zasiewu, kiedy człowiek słucha z uwagą.

Pierwszym miejscem głoszenia jest ambona – św. Paweł uczy, że „wiara rodzi się ze słuchania”. Drugim miejscem jest rodzina – z wiary rodzi się czyn, a ołtarz jest tego znakiem, który przypomina nam o miłości największej, jaką jest Ofiara Jezusa Chrystusa. Ołtarz jest też zaproszeniem do poświęcenia się z miłości. Jako trzeci element rozwoju człowieka kaznodzieja wskazał na konfesjonał, gdzie człowiek odzyskuje nadzieję życia z Bogiem na nowo. Odnowienie życia Bożego w człowieku prowadzi do odnowienia relacji w rodzinie i świętości jej członków.

      Dlatego trzeba Bogu podziękować za rodzinę, która jest miejscem przekazywania wiary, nadziei i miłości.

Bez kategorii