Strona główna » Bez kategorii » Refleksje z misji parafialnych 9-11 października

Refleksje z misji parafialnych 9-11 października

11 października 2019

9 października – dzień modlitw za chorych

Dziś szczególną modlitwą zostali otoczeni ludzie chorzy i starsi, którzy są szczególnie ważną cząstką Kościoła. Jak mówił  Ojciec Święty Jan Paweł II: chorzy są „skarbem Kościoła”. Nie złoty kielich, piękne szaty ani wspaniałe budowle, ale Wy jesteście skarbem Kościoła.

O g. 10.00 każdy kto mógł przybył na Eucharystię i przyjął sakrament namaszczenia chorych. Natomiast Ci którzy nie mogli pojawić się o własnych siłach w kościele, zostali odwiedzeni przez naszych Księży w domach i szpitalu, gdzie mogli skorzystać z sakramentu pokuty, Komunii i namaszczenia chorych.

Sakrament chorych, w którym Chrystus niesie umocnienie jest wielkim darem dla ludzi starszych i chorych. Sakrament ten należy przyjmować z wiarą w Ciało Chrystusa,  prosząc Maryję, którą nazwano Uzdrowieniem Chorych o opiekę nad nami.

Uwieńczeniem modlitw był wspólny różaniec o g. 17.00 w intencji Służby Zdrowia i staszowskiego szpitala.

Natomiast wieczorem podczas Mszy Świętej ojciec misjonarz przygotowywał nas do sakramentu pokuty, który wyznaczony był na czwartek. Wypowiadał proste słowa, które jak „miecz obosieczny” trafiały w nasze serca wzywające do nawrócenia i autentycznej skruchy.

Znalezione obrazy dla zapytania papież w fatime

Podczas Apelu Jasnogórskiego ojciec misjonarz opowiedział historię zamachu na Jana Pawła II i jego pielgrzymki dziękczynnej do Fatimy. Mówił: „niesamowite było to, że zmęczony człowiek – Papież, który jeszcze nie doszedł do siebie po zamachu, na twarzy którego widać cierpienie, oddaje się godzinnej modlitwie przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, po której następuje przemiana. Papież wstaje wypoczęty, spokojny,  a z oblicza jego przebija jasność i radość.…modlitwa działa cuda…modlitwa przemienia…korzystajmy z niej… ” Konferencję zakończyliśmy dziesiątkiem różańca.

10 października – dzień wdzięczności za Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa
Znalezione obrazy dla zapytania spowiedz

Dzisiejszy dzień był szczególnym wyrazem wdzięczności Bogu za Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Swoje dziękczynienie zanurzaliśmy we Mszy Świętej i różańcu. Był to także dzień spowiedzi misyjnej, która trwała od g. 15.00 do g. 17.00, na którą przyjechali księża z dekanatu.

Wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego ojciec misjonarz przybliżył nam historię peregrynacji obrazu Czarnej Madonny i zawierzania świata Maryi (1942), we wszystkich parafiach (7 lipca 1956),  we wszystkich diecezjach (15 sierpnia 1956) i na Jasnej Górze 8 września 1956).

11 października – Adoracja Krzyża

Piątek- Dzień wdzięczności Bogu za dzieło Odkupienia, dzień upamiętniający śmierć Pana Jezusa na krzyżu. ”Krzyż, krzyż, krzyż Twój Panie, niebo nam otwiera…”

Krzyż, który był drzewem hańby, śmierci i klęski staje się miejscem chwały i zwycięstwa Chrystusa, a przez to znakiem nadziei dla człowieka. Nadziei oczyszczenia, odkupienia, przywrócenia do życia. Ale też nadziei, że zostaniemy zachowani od złego oraz umocnieni w naszych ziemskich trudach i cierpieniach.  Krzyż Chrystusa jest właśnie znakiem, że Bóg podzielił ludzki los. Razem z człowiekiem przyjął mękę, samotność, zniósł szyderstwo i niesławę, okazał bezbronność i wybaczył prześladowcom. Kiedy więc patrzymy na krzyż, wiemy, że Syn Boży naprawdę przeżył ludzkie cierpienie. W pełni je podzielił. I nie ma takiego cierpienia, którego by nie doznał. Nie ma takiej winy, wstydu, samotności, głodu, ucisku czy wyzysku, nie ma tortur, więzienia czy morderstwa, przemocy czy zagrożenia, które byłyby Mu obce. Bez Chrystusowego krzyża ludzkie cierpienie pozostaje niewytłumaczalne, bezsensowne, jakby bezwartościowe. Poza Bogiem trudno stawić mu czoła. Dlatego więc warto patrzeć z miłością na krzyż Chrystusa, adorować Go i w nim odnajdywać sens swego cierpienia.

Tego dnia adorowaliśmy Krzyż Święty, na Mszy Świętej ojciec misjonarz poświęcił krzyże przyniesione z domów. Następnie udaliśmy się przed kościół, aby przy Krzyżu misyjnym przepraszać Boga za grzechy przeciw Krzyżowi Świętemu. Nastąpiło poświęcenie Krzyża misyjnego i każdy mógł go ucałować.

IMG_20191011_192406   IMG_20191011_190516   IMG_20191011_190425   IMG_20191011_191857

Podczas różańca o g.17.00 zostały uroczyście wprowadzone relikwie bł. Jerzego Popiełuszki – okrutnie zamęczonego w 1984 roku kapelana „Solidarności”.

IMG_20191011_191130   IMG_20191011_190958   IMG_20191011_190735   IMG_20191011_192116

Wieczorne medytacje apelowe przebiegały w tematyce testamentu z krzyża: “Niewiasto, oto syn Twój… Oto Matka Twoja…” J 19 25-27. Ojciec misjonarz głosił, że mamy oddać nasze życie w ręce Maryi i stać się jak dziecko w łonie pod sercem, zależne od funkcji życiowych matki – „bo tam jest  najbezpieczniej”.

Bez kategorii