Strona główna » Bez kategorii » Refleksje z misji parafilanych 7-8 października

Refleksje z misji parafilanych 7-8 października

11 października 2019

7 października – wsp. Matki Bożej Różańcowej

Dzień wdzięczności za Różaniec. Dzień ten – 7 października – jest rocznicą bitwy pod Lepanto (1571) w której flota Imperium  Osmańskiego została pokonana przez państwa Świętej Ligi (flota chrześcijańska). Papież Pius V ogłosił ten dzień świętem Matki Bożej zwycięskiej, a nieco później Matki Bożej Różańcowej.Znalezione obrazy dla zapytania bitwa pod lepanto różaniec

Podczas konferencji misyjnej usłyszeliśmy historię różańca i znaczenie poszczególnych części i tak:

  • część radosna jest hołdem wiary ku czci Boga Ojca , który z miłości do człowieka daje nam swojego Syna;
  • cześć światła – znak Bożej mądrości – to wdzięczność Bogu za Kościół, który jest światłem wiary na drogach ludzkiego życia;
  • cześć bolesna – znak nadziei – pozwala nam wniknąć w miłość Pana Jezusa, który w posłuszeństwie Ojcu i z miłości do człowieka poświęca samego siebie;
  • część chwalebna – znak miłości – jest oddaniem czci Ducha Świętego, który jest obecny w Kościele i Nim kieruje.

Gdy modlimy się na różańcu oddajemy chwałę Bogu i czcimy Maryję.

        

Maryja jest dla nas według słów litanii loretańskiej „Przybytkiem Ducha Świętego”. Przybytek – to złota skrzynia w której były złożone tablice świadectwa Prawa Bożego (10 Bożych Przykazań). Maryja za sprawą Ducha ŚwięteZnalezione obrazy dla zapytania jasnogórski obrazgo przyjęła do serca i do łona Słowo Boże – Syna Bożego, którego jako czysta i Niepokalana Poczęła, Karmi, pielęgnuje i współpracuje z Nim w dziele Odkupienia.

Inny tytuł Maryi to „Miasto ucieczki”. W historii Izraela były miasta, które pełniły rolę azylu, gdzie nieumyślny zabójca mógł znaleźć schronienie przed zemstą krewnych zabitego. Maryja jest ratunkiem dla grzeszników. Ona chroni i wyprasza miłosierdzie Ojca, ochrania przed atakami złego ducha.

W Godzinie Apelu ojciec misjonarz przybliża historię i tajemnicę Jasnogórskiego obrazu Czarnej Madonny na Jasnej Górze otoczonego czcią przez całe wieki historii naszej Ojczyzny. Maryja jest więc wielką naszą Orędowniczką u Boga, a różaniec ratunkiem.

8 października – dzień wdzięczności za naszych przodków i modlitwy za zmarłych

IMG_20191008_185128~2Wtorkowy dzień misji parafialnych  w szczególności poświęcony był modlitwie za naszych zmarłych przodów. Jak mówił ojciec misjonarz: „powinniśmy modlić się za ich dusze, bo jest to oznaka naszej miłości”. Wszystkie dusze w czyśćcu są naszymi braćmi i siostrami. Poprzez chrzest jesteśmy spokrewnieni w Chrystusie, zatem więź ta powinna nas zachęcać do działania w imieniu tych osób, które same nie mogą już niczego uczynić, a tak bardzo cierpią. Cierpienie odczuwane w czyśćcu jest porównywane przez świętych do płonięcia w ogniu, jest to nieustanna tęsknota za Bogiem, której nic nie może ukoić. Oczekiwanie na życie w niebie prowadzi do duchowej agonii. Tylko my naszymi modlitwami, cierpieniami, odpustami w ich intencji możemy im pomóc, aby szybciej trafiły do nieba i zaznały szczęścia z Bogiem. Dusze częściowe  pomagają nam nieustannie wstawiając się za nami u Boga, ale same nie mogą sobie pomóc.

Wśród blasku płonących zniczy zebraliśmy się w kościele na „apel wiernych zmarłych”: kapłanów, rodziców, krewnych i znajomych, ofiar wojny i wszystkich wiernych zmarłych, przedstawiając ich Bogu – prosząc – by okazał im miłosierdzie. Na zakończenie odśpiewaliśmy: „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia”.

IMG_20191008_200235   IMG_20191008_200312~2   IMG_20191008_201552   IMG_20191008_201816~2

Bez kategorii