Strona główna » Bez kategorii » Rocznica Intronizacji Serca Jezusowego

Rocznica Intronizacji Serca Jezusowego

7 lipca 2018
    Trzecia rocznica Intronizacji Serca Jezusowego i jego Królewskiego 
majestatu w wymiarze parafialnym zgromadziła zaproszone grupy 
intronizacyjne z innych parafii,ale też przedstawicieli wszystkich 
grup parafialnych. 
    W homilii wygłoszonej w związku z setną rocznicą niepodległości 
Polski i opieki Bożej nad naszym narodem, kaznodzieja zaprosił do 
odnowienia naszej świadomości o troskę młodego pokolenia i dochowaniu
wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Po homilii delegacje
wszystkich grup odczytały - właściwy dla swojego charyzmatu -tekst 
intronizacyjny.
    Na zakończenie tej uroczystości został odśpiewany hymn "Boże coś 
Polskę", a po nim wszyscy uczestnicy połamali się chlebem przyniesionym
 w darach ofiarnych. 

   
   
   
   

Bez kategorii