Z POMOCĄ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

8 listopada 2020
Możliwość komentowania Z POMOCĄ DUSZOM CZYŚĆCOWYM została wyłączona

„Przepełnieni troską o zbawienie naszych bliskich zmarłych, gromadzimy się przy ołtarzu, przy którym płonie paschał – symbol Jezusa Zmartwychwstałego, aby wypraszać Boże miłosierdzie i dar wiecznej radości tym, którzy za grzechy dokonane w ciele odbywają w czyśćcu pokutę w nadziei na oglądanie Bożego oblicza. Niech nasze modlitwy będą im pomocą i ratunkiem…” 

Tymi słowami przez oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych rozpoczynało się nabożeństwo wypominkowe podczas którego w świątyni rozbrzmiewały imiona i nazwiska zmarłych, których bliscy zatroskani o ich wieczność prosili wspólnotę Kościoła o modlitwę. Słowami koronki do Miłosierdzia Bożego i litanii za zmarłych wypraszaliśmy ulgę duszom czyśćcowym z nadzieją na ich rychłe spotkanie w domu Ojca. Zwieńczeniem wypominkowej modlitwy była prośba do Matki Bożej o łaskę dobrej śmierci dla nas żyjących, będących jeszcze pielgrzymami w drodze do wieczności. Widzialnym znakiem modlitw zanoszonych do Boga był unoszący się dym kadzidła towarzyszący żałobnemu nabożeństwu. Chrześcijańską nadzieję na życie wieczne w uczestnikach nabożeństwa umacniała okolicznościowa dekoracja ze słowami Jezusa zaczerpniętymi z ewangelii św. Jana: „Ja jestem życiem”(J 14,6).

 

Z różańcem przy Maryi

24 października 2020
Możliwość komentowania Z różańcem przy Maryi została wyłączona

  

W naszym kościele mimo panującej pandemii wierni przy zachowaniu odpowiednich zarządzeń sanitarnych przez cały październik gromadzą się na wspólnej modlitwie różańcowej zawierzając Królowej Różańca Świętego aktualne sprawy Kościoła i świata. Cieszy fakt, iż liczną grupę uczestników stanowią dzieci, które razem z rodzicami, opiekunami lub same z radością przybywają na „swoje nabożeństwo” o godz. 16.20. Podczas tegorocznych nabożeństw dzieci poznają postać św. Tereski od Dzieciątka Jezus, uczą się nowych piosenek oraz biorą udział w organizowanych konkursach.

W Tygodniu Misyjnym (18-24 października) uczestnicy modlili się w różnych językach świata, poznawali zagadnienia misyjne i pamiątki z pracy ewangelizacyjnej ks. Grzegorza Jeża, proboszcza naszej parafii.

Dziękujemy rodzicom, dzieciom, młodzieży i wszystkim, którzy mimo trudnej sytuacji i ogólnego lęku przed zakażeniem nie bali i nie boją się przyjść do kościoła by właśnie tutaj – we wspólnej modlitwie i przyjmowanych sakramentach świętych – umacniać wiarę i nadzieję, dając jednocześnie wyraz miłości do Boga i Jego Matki. Niech Królowa Różańca Świętego ma Was w swojej szczególnej opiece!

ks. Krzysztof Sibiga

ODPOWIEDZIALNI ZA MISJE

24 października 2020
Możliwość komentowania ODPOWIEDZIALNI ZA MISJE została wyłączona

       

W niedzielę 18 października w naszej parafii w łączności z całym Kościołem rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem: „Oto ja poślij mnie”. Biorący udział w liturgii mogli mocniej odczuć misyjnego ducha słuchając homilii ks. Piotra Kalicińskiego, misjonarza pochodzącego ze Staszowa, a od szesnastu lat pracującego w Republice Południowej Afryki. Kolejny misyjny akcent zawdzięczamy scholii parafialnej,która poprzez strój unaoczniła nam różnorodność i powszechność wspólnoty Kościoła. Na zakończenie liturgii parafianie składali dobrowolne ofiary pieniężne na dzieła misyjne prowadzone przez księdza Piotra. Bóg zapłać wszystkim wspierającym duchowo i materialnie działalność misjonarzy i braci, do których posłał ich Pan.

ks. Krzysztof Sibiga

Modlitwa o ustanie epidemii

22 października 2020
Możliwość komentowania Modlitwa o ustanie epidemii została wyłączona

Modlitwa o ustanie epidemii odmawiana po każdej Mszy Świętej:

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!
Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.
Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym.
Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.
Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.

 

CARLO ACUTIS | Beatyfikacja 15-letniego internauty

21 października 2020
Możliwość komentowania CARLO ACUTIS | Beatyfikacja 15-letniego internauty została wyłączona

Nowy Proboszcz parafii św. Barbary

13 września 2020
Możliwość komentowania Nowy Proboszcz parafii św. Barbary została wyłączona

DZIĘKCZYNIENIE ZA OSOBĘ I POSŁUGĘ KS. EDWARDA ZIELIŃSKIEGO

W niedzielę 6. września 2020 r. o godz. 11.30 w naszej świątyni sprawowana była Msza św. dziękczynna za lata posługi duszpasterskiej w naszej wspólnocie ks. kan. Edwarda Zielińskiego. We Mszy św. uczestniczył ks. kan. Stanisław Zaręba, długoletni przyjaciel ks. Edwarda oraz ks. Piotr Kaliciński, misjonarz wywodzący się ze Staszowa, a obecnie pracujący w RPA. Dziękczynna liturgia zgromadziła bardzo liczną rzeszę wiernych, w tym dzieci, młodzież i przedstawicieli grup parafialnych, którzy modlitwą i życzeniami wyrażali wdzięczność za otrzymane dobro.

Ks. Edward Zieliński od 1989 roku pełnił funkcję proboszcza tworzącej się wówczas par. św. Barbary. Jest budowniczym kościoła i kapłanem, którego osoba mocno wpisała się w duchowy wymiar parafii ale i historię miasta. Po 45. latach pełnego poświęceń realizowania posługi kapłańskiej ks. kan. Edward przechodzi na zasłużony wypoczynek, gdyż zgodnie z przepisami prawa kanonicznego kapłani w diecezji sandomierskiej po osiągnięciu siedemdziesięciu lat życia przechodzą na emeryturę. Mimo to, na miarę możliwości i potrzeb duszpasterskich ks. Zieliński nadal będzie się angażował w życie naszej parafii i służył jej swoim doświadczeniem, modlitwą i radą. Niech Bóg wynagradza Księdzu Kanonikowi uczynione dla Kościoła dobro i pozwoli mu przez długie lata cieszyć się zdrowiem i dalszym rozwojem parafii.

 IMG-20200908-WA0012 IMG-20200908-WA0016 IMG-20200908-WA0007

NOWY PROBOSZCZ W PAR. ŚW. BARBARY

Decyzją ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza od 1. września 2020r. funkcję proboszcza parafii św. Barbary w Staszowie pełni ks. Grzegorz Jeż. Msza św. inaugurująca to wydarzenie miała miejsce 13. września o godz. 11.30. Uroczystą liturgię, której przewodniczył Proboszcz Nominat poprzedziło odczytanie przed Dziekana dekanatu staszowskiego dekretu Księdza Biskupa wraz z formułą wprowadzenia na urząd proboszcza: Na mocy upoważnienia i z nakazu księdza Biskupa wprowadzam Cię w obowiązki proboszcza tej parafii i przekazuję Ci władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Niech wszelkim Twoim pracom duszpasterskim zmierzającym do wzrostu Kościoła Chrystusowego błogosławi Bóg. Głoś z zapałem Ewangelię, z radością udzielaj sakramentów świętych. Z troską celebruj Eucharystię i mężnie prowadź swoich wiernych do sakramentów świętych. Niech Twoje serce będzie otwarte dla wszystkich potrzebujących.

Nowy Proboszcz powitany został przez ks. Dziekana Szczepana Janasa słowami: z radością dziś przyjmujemy do naszego dekanatu księdza Grzegorza Jeża. Razem będziemy współpracować w rozwoju królestwa Bożego w naszym dekanacie. Duchowny pogratulował wiernym parafii św. Barbary nowego Proboszcza i życzył jak najlepszej współpracy. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. W skierowanym słowie kaznodzieja m. in. podkreślił wielkie znaczenie posługi proboszcza we właściwym funkcjonowaniu wspólnoty parafialnej.

Na zakończenie liturgii nowy ks. Proboszcz otrzymał od swego poprzednika ks. kan. Edwarda Zielińskiego dwa klucze: od świątyni i tabernakulum. Ten symboliczny klucz towarzyszył nam przy otwieraniu naszego kościoła i jest znakiem władzy. Drugi klucz jest kluczem do tabernakulum, serca Kościoła i serca parafii – mówił przekazując klucze ksiądz emeryt. Serdeczne słowa powitania skierowali do ks. Proboszcza: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek oraz wicestarosta Leszek Guzal. Przedstawiciele władz miasta wyrazili nadzieję na dobrą współpracę parafii z miastem i ze swojej strony zadeklarowali pomoc, jakiej ksiądz proboszcz będzie potrzebował. Również przedstawiciele parafii św. Barbary powitali nowego Proboszcza z wielką radością i życzliwością: W imieniu wszystkich rodzin naszej parafii witamy Cię z wielką życzliwością w naszej wspólnocie, w nowym miejscu posługi duszpasterskiej, które Pan Bóg postawił na Twojej kapłańskiej ale i misyjnej drodze. Jesteśmy przekonani, że łaska powołania kapłańskiego i Twoje doświadczenie dotychczasowej posługi w Kościele, będą owocowały gorliwą i skuteczną pracą w parafii św. Barbary w Staszowie. Razem z kapłanami posługującymi w tej parafii kształtuj nasze życie według Ewangelii, odważnie wskazuj drogę do Boga, nie zrażając się trudnościami i przeciwnościami. Pragniemy być żywym Kościołem, dlatego ożywiaj i umacniaj naszą wiarę, kiedy trzeba napominaj z miłością i niestrudzenie siej ziarno Bożego Słowa. (…) Księże Proboszczu, życzymy Ci, abyś czuł się w tej wspólnocie jak w rodzinie. Niech parafianie darzą Cię szacunkiem, życzliwością i wsparciem.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Jeż podziękował wszystkim obecnym, a także tym, których nie ma, a którym wiele zawdzięcza. Słowo szczególnych podziękowań skierował także do swojej rodziny: obecnych na uroczystości mamy, taty, siostry i szwagra. Słowa podziękowania wybrzmiały także w języku francuskim. Ks. Grzegorz skierował je do swoich parafian z placówki we Francji, w której przez ostatnie lata pełnił kapłańską posługę. Niech dobry Bóg sprawi, by nowy ks. Proboszcz wsparty Bożym błogosławieństwem i szczerą życzliwością współpracowników i powierzonych mu ludzi czynił wielkie rzeczy małymi krokami.                               

 14-DSC_4560-0-1600x1063 23-DSC_4622-0-1600x1065 45-DSC_4755-0-1600x1063

ks. Krzysztof Sibiga

XXXVIII Piesza Zamojsko-Lubaczowska Pielgrzymka na Jasną Górę

9 sierpnia 2020
Możliwość komentowania XXXVIII Piesza Zamojsko-Lubaczowska Pielgrzymka na Jasną Górę została wyłączona

20200808_165818   20200808_163259   20200808_162817   20200808_171442

20200808_162718   20200808_162726   20200808_162801   20200808_163306

20200808_164238   20200808_165822   20200808_171218   20200808_171420

20200808_171229   20200808_162812   20200808_164252   20200808_171424

Grupa pielgrzymów z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej udających się na Jasną Górę, w minioną sobotę zawitała do naszej parafii. Ulicami miasta przeszli wierni w zmniejszonym składzie z powodu restrykcji epidemiologicznych. Formuła tegorocznego pielgrzymowania zakłada, że  codziennie wyrusza na trasę kolejna nowa grupa. My jednak trwajmy z tą samą wiarą i z tą samą ufnością w orędownictwo Matki Bożej naszej Królowej, która nie z jednej opresji uratowała Naród Polski.

Była g. 16.30 gdy pielgrzymi weszli do  naszej świątyni na wspólną modlitwę Apelową. Chłód murów i promienie słońca przedzierały się ze strzelistych okien, rzucając jasne promienie światła do wnętrza kościoła. Nastąpiła chwila odpoczynku…, krótkie przywitanie, po którym grupa rozpoczęła śpiew  litanii loretańskiej, następnie tajemnica różańca i konferencja o odpowiedzialnej miłości. Po błogosławieństwie, a przed wyjściem z kościoła każdy z pątników oddał hołd Matce Częstochowskiej znajdującej się w bocznej kaplicy kościoła.

… wspólna fotografia…ostatnie spojrzenia na piękną świątynię i … powrót do domu.

Następnego dnia kolejna grupa rozpocznie wędrówkę od miejsca, gdzie zostało zakończone pielgrzymowanie dnia poprzedniego i rozpocznie swój etap Mszą Świętą.

Dziękujemy Pielgrzymom za piękny śpiew, radość i uśmiech, jaki przynieśli ze sobą do naszego miasta. Pamiętamy w modlitwie.

Pielgrzymi do sanktuarium na Jasnej Górze dotrą 12 sierpnia podobnie jak nasza Sandomierska Pielgrzymka Diecezjalna.

Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Henryka Kozakiewicza

8 sierpnia 2020
Możliwość komentowania Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Henryka Kozakiewicza została wyłączona

W staszowskim Sanktuarium Świętego Jana Pawła II odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Henryka Kozakiewicza, wieloletniego proboszcza parafii św. Bartłomieja oraz budowniczego zniszczonego w czasie wojny kościoła Świętego Ducha.Nowy obraz (1)

Ks. prałat Henryk, senior zmarł 3 sierpnia 2020 r. po długiej chorobie w szpitalu w Staszowie w wieku 82 lat. Posługę kapłańską sprawował przez blisko 56 lat swojego życia. W latach 1988-2012 był proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie, pod którą należeli też nasi parafinie, do dnia 1 kwietnia 1989 r. kiedy to na nowym osiedlu mieszkaniowym w Staszowie została erygowana parafia św. Barbary.

016   IMG_20200808_114408   IMG_20200808_115022

Jak wspomina nasz ks. Proboszcz Edward Zieliński:

,,…Księdza  Prałata  Henryka Kozakiewicza poznałem w Staszowie, do którego przybyłem z posługą kapłańską.  Jest  on  wspaniałym  kapłanem,  duszpasterzem  wielkiego  serca,  utalentowanym  budowniczym  i obdarzonym przez Boga zmysłem organizacyjnym. …Dla odwiedzających zawsze  gościnny  i  otwarty.  Wszystkich przyjmował z uśmiechem, gdyż dla  Księdza  Prałata  zawsze  najważniejszy był człowiek. Miłował bliźniego i podejmował wiele inicjatyw, aby nieść pomoc wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji. Jego ogromna żywotność i energia kierowały go ku nowym dziełom, dla których poświęcał się całkowicie. Żył tym, co stworzył.  Zapytany,  ,,…gdzie  jest  źródło tej żywotności…?” pokazał różaniec, który był dla Niego kapłańskim kierunkowskazem.  Codzienna  Eucharystia, modlitwa i lektura Pisma św. czyniły Jego życie otwartym na Chrystusa i na bliźniego. Człowiek oddający Chrystusowi swoje człowieczeństwo pozwala, aby On mógł się nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Chrystus przyjmując ten dar czyni go swoim  „alter  ego”.  To  oddanie  się Chrystusowi prowadziło Księdza Prałata do troski o dzieci i młodzież, o cierpiących i chorych, o całą wspólnotę  parafialną,  o  tworzenie  klimatu  wspólnoty  kapłańskiej  w  gronie współpracowników, jak i wspólnoty kapłanów  na  terenie  dekanatu,  dla którego Opatrzność Boga uczyniła Go Dziekanem. Jego pogodny charakter zawsze był pomocny w nawiązywaniu  kontaktów  i  zjednywaniu  sobie przyjaciół, a także w zaprowadzaniu pokoju wśród zwaśnionych. Jako kustosz Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II wszystkie swoje umiejętności ukierunkował na krzewienie kultu  tego  Wielkiego  Papieża  Polaka  –  Syna  Narodu  Polskiego. „

 Uroczystości pogrzebowe trwały dwa dni. W piątek odbyła się Msza Święta żałobna, a w sobotę Msza Święta  pogrzebowa, która rozpoczęła się o g. 11.00  pod przewodnictwem Biskupa seniora Edwarda Frankowskiego. Kazanie wygłosił proboszcz parafii z Ożarowa z której pochodził śp. Ks. Henryk, zachęcając do modlitwy o powołania. W ostatniej drodze duchownemu towarzyszyły parafianie  obu staszowskich parafii, a także policjanci i strażacy, których zmarły był wieloletnim kapelanem, kapłani, samorządowcy, rodzina i znajomi.

Trumna z ciałem ks. prałata spoczęła w grobowcu na cmentarzu w Staszowie.

Piesza Pielgrzymka Sandomierska na Jasną Górę /Sandomierz-Łoniów

5 sierpnia 2020
Możliwość komentowania Piesza Pielgrzymka Sandomierska na Jasną Górę /Sandomierz-Łoniów została wyłączona

W tym roku pandemia koronawirusa spowodowała, że w pielgrzymce wezmą udział poszczególne  grupy na dany dzień pielgrzymki: 4 sierpnia – grupa sandomierska,  5 sierpnia – grupa św. Urszuli – Stalowa Wola, 6 sierpnia – grupa św. Jadwigi – Stalowa Wola, 7 sierpnia – grupa z Janowa Lubelskiego, 8 sierpnia – grupa św. Michała – Stalowa Wola, 9 sierpnia – grupa św. Floriana – Stalowa Wola, 10 sierpnia – grupa św. Barbary – Stalowa Wola, 11 sierpnia – grupa bł. Wincentego  – Stalowa Wola, 12 sierpnia – grupa z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nasz dekanat staszowski wziął udział w pierwszym dniu na trasie Sandomierz – Łoniów, który zakończył się wspólnym Apelem Jasnogórskim o g. 21.00 w kościele parafialnym w Łoniowie.

Pątnicy w specjalnym „duchowym plecaku” poniosą na Jasną Górę intencje złożone przez innych pątników. Pozostali będą mogli uczestniczyć tym wydarzeniu w ramach „Duchowego Pielgrzymowania” podczas którego wierni będą łączyli się duchowo z pielgrzymami pokonującymi dany odcinek trasy na Jasną Górę (10.08.2020 Sulisławice g.15.00/17.00 – 21.00). Wspólne pielgrzymowanie zakończy Msza Święta na Jasnej Górze o g. 10.30 pod przewodnictwem pasterza Diecezji bp Krzysztofa Nitkiewicza.

IMG_20200804_085303   IMG_20200804_084702   IMG_20200804_090639   IMG_20200804_092555

Nowy obraz (11).bmp   IMG_20200804_103342   aaa   04082020211

IMG_20200804_160834   IMG_20200804_162709   IMG_20200804_170637   IMG_20200804_172007

Jubileuszowa 200 Piesza Pielgrzymka Staszów – Sulisławice

22 czerwca 2020
Możliwość komentowania Jubileuszowa 200 Piesza Pielgrzymka Staszów – Sulisławice została wyłączona

Wczesnym rankiem czerwcowe promienie słońca przebijały się nieśmiało z chmur zawieszonych nad ziemią staszowską. Powietrze było ciepłe i wilgotne, a ulice wciąż szkliste po przejściu nocnej ulewy. Chodnikami poruszały grupy pątników, na twarzach, których malowała się niepewność, ale każdy z nich gotowy był do podjęcia trudów pielgrzymowania nawet w strugach deszczu. Na tle zasnutego nieba leciał „bezzałogowy statek powietrzny” wesoło pobrzękując namierzając swym okiem cyfrowym pielgrzymów obu parafii  zmierzających od wschodu i zachodu na Msze Święta, która miała rozpocząć się o g. 9.00.

Mszy Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz, który w homilii poruszył kwestię wnętrza serca człowieka, zachęcając by przemieniało się ono w serce Niepokalanej do której dziś zdążamy.

IMG_20200620_092346   IMG_20200620_095348_1   IMG_20200620_102539_1   IMG_20200620_104403

   IMG_20200620_104642   IMG_20200620_104650_1   IMG_20200620_104927   IMG_20200620_104949

Wśród pochmurnego krajobrazu zroszonych porannymi kroplami deszczu grupa 560 pielgrzymów szykuje się do wyjścia. Ostatnie zdjęcie z drona i  głos przewodnika: ruszamy…

Jeden z obecnych tam pielgrzymów wspomina:

„niesamowite było to, że mogliśmy poczuć klimat tamtych wydarzeń, który nas dziś dotyka, kiedy to mieszkańcy Staszowa w tak dramatycznej sytuacji, w której my dziś się znajdujemy, kiedy to panująca zaraza zabierała w zastraszającym tempie ich bliskich, a terasz naszych rodaków – zbijają krzyż z dwóch kawałków drewna i wyruszają do Matki Sulisławskiej prosząc Ją, aby zaraza ustała, a my dziś za ich przykładem czynimy to samo.

Jeszcze rok temu nikt z dziś tu obecnych nie spodziewał się, że nasze pokolenie dotknie podobna sytuacja. I jakże realnym stał się ten moment sprzed 200 lat o którym do tej pory słuchaliśmy, czytaliśmy w książkach historycznych; kiedy to oczom pielgrzymów ukazują się wieże kościoła i padają na twarz, a z głębi ich serc wyrywa się krzyk: Matko ratuj! ….i dźwięczny głos posłańca ze Staszowa:” Zaraza ustała! Nikt już nie umarł na cholerę!”

 

„Ubliża WIELKOŚCI WSZECHMOCNEGO BOGA

BEZRADNOŚĆ BEZSILNA jak SEN z dziejów duszy

 TA NIEDOSKONAŁOŚĆ POTĘGI na DROGACH

BEZMIARU MIŁOŚCI NADZIEI dla WZRUSZEŃ

Dlaczego NASZ OJCZE – ODMIANY CHOLERY

dołączasz do PIĘKNA BŁĘKITNEJ PLANETY

Czy JEST TEN KTÓRY JEST w BOSKOŚCI NIESZCZERY

Czy naród się zbłaźnił w działaniu jak kretyn

Nienawiść i zazdrość napchały się „pychą”

sumienia zmiartwiały zbyteczne niechciane

Myślenie serdeczność traktują jak „licho”

a w miejscu dla WIARY budują przystanek

Do CIEBIE ślę prośbę ŻYDOWSKA DZIEWCZYNO

bo w SERCU MATCZYNYM TKWI ZRÓDŁO MIŁOSCI

SWIAT TRWA DZIĘKI TOBIE w przestrzeni nie zginął

w modlitwie i pieśni mknie prośba najprościej

Rocznica pielgrzymki do MATKI BOLESNEJ

jak dwieście lat temu idziemy z błaganiem

Proś z nami o ŁASKĘ TY MATKO znasz sprawę

 niech DUCH MIŁOSIERDZIA ROZUMEM zostanie”

 /Wiesław Kot „200 lat Do Ciebie się uciekamy…/

105645014_3076177832469858_7058686445511233143_n   IMG_20200620_144809   IMG_20200620_132129   IMG_20200620_144101

IMG_20200620_143930   IMG_20200620_152040   IMG_20200620_152051   IMG_20200620_173430

Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało,  a grupa pielgrzymów niosła w swych sercach dziękczynienia i prośby. Duchota i skwar przeplatały się z  radością zieleni pól porosłych zbożem; radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad wioskami, okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew.

Podczas półgodzinnych postojów pielgrzymi regenerowali swoje siły, wyjmując z plecaków „zestaw kanapkowy pielgrzyma”, albo częstowali się bułeczkami, kiełbaskami za sponsorowanymi przez ludzi dobrej woli.  „Siostry pielgrzymkowe” na każdym postoju serwowały herbatę, kawę roznosząc je w turystycznych kubkach. Cały szpaler zamykał czarny jeep Pana Rafała z jarzącą się soczystą pomarańczą brezentu, chroniącym bagaże pątników i darząc samarytańską pomocą podwózki, tych co opadli z sił i niemocy.

Długi odpoczynek rozleniwił pielgrzymów …ale w drogę, bo za horyzontem czeka Mateńka Sulisławska.

„Na miejsce doszliśmy nieco przed g. 18.00. Naszym oczom ukazały się dwa kościoły jeden z  XIII, drugi zaś z XIX wieku w którym zawieszony jest podwójnie malowany cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej, zwanej Sulisławską”.

W zielonych wierzchołkach kasztanów ponad ośniedziałym dachem miejscowe ptactwo wyśpiewywało swoje melodie.

Pierwszy dzień pielgrzymki kończył się wraz z naglącym mrokiem wieczora, potęgowanym kłębiastymi szaro-ciemnymi chmurami. Wspólna Msza Święta i apel przed „Tronem Matki Sulisławskiej” zakończył dzień.

Niedzielę rozpoczęła Droga Krzyżowa, która przygotowała duchowo pielgrzymów do przeżycia Mszy Świętej o g. 9.30, którą sprawowali: o. Prowincjał Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców z Krakowa, proboszcz parafii, ks. Szczepan, ks. Dominik, ks. Sylwester oraz nasz ks. proboszcz Edward.

Kolejny dzień przyniósł ponownie ciężkie, duszne powietrze. Chmury zawisły nad głowami pielgrzymów zwiastując jedno — deszcz. Termometry wskazywały 24O C.

Ze śpiewem na ustach: „żegnaj Sulisławska Matko jedyna… pielgrzymi z żalem opuścili Sanktuarium …bo najlepiej u Matki.”

IMG_20200621_102216  IMG_20200620_200920   IMG_20200621_093834   IMG_20200621_105341

IMG_20200621_144734   IMG_20200621_153120   IMG_20200621_145303_1   IMG_20200621_182500

Wśród śpiewów i odmawianego różańca pątnicy ruszyli w drogę powrotną mając z jednej strony na widnokręgu kolorowe domy okolicznych wsi a z drugiej łąki z których gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare jabłonie i samotne, słupiaste topole.

Gdy pielgrzymi wypowiedzieli ostanie słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego,  nagle z nieba z wielką siłą zaczęły spadać ogromne krople deszczu.  Wszyscy jakby na jeden znak powyjmowali kolorowe płaszcze, chroniąc się przed deszczem, który towarzyszył im, aż do lasów Golejowskich, po którym pokazało się słońce.

„Wraz z wydłużającymi się cieniami dokończyliśmy biegu naszej pielgrzymki. Wracaliśmy z bagażem pełnym pięknych przeżyć mistycznych, krajobrazów i piękna Polski, które głęboko wpisały się w nasze serca. „Bogu niech będą dzięki, że mogliśmy podziękować Maryi za Jej opiekę i wstawiennictwo nad nami”. Dziękujemy także naszym Kapłanom, ks. Edwardowi, ks. Witkowi, ks. Krzysztofowi i ks. kapelanowi Romanowi za opiekę duchową podczas pielgrzymki, towarzysząc nam na trasie. Zawsze możemy na nich liczyć.

Następna strona »