Koncert Wielkanocny – Alleluja! Chwała Panu!

30 kwietnia 2021
Możliwość komentowania Koncert Wielkanocny – Alleluja! Chwała Panu! została wyłączona

Zapraszamy na Koncert Wielkanocny, którego premiera odbyła się 30.04.2021 r na kanale Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie.

KONKURS PLASTYCZNY O ŚW. JÓZEFIE

11 kwietnia 2021
Możliwość komentowania KONKURS PLASTYCZNY O ŚW. JÓZEFIE została wyłączona

 

Kolejną inicjatywą w naszej parafii w roku poświęconym św. Józefowi był konkurs plastyczny skierowany do dzieci. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie ukazać dowolną techniką plastyczną postać ziemskiego Opiekuna Pana Jezusa. Do konkursu napłynęło ponad dwadzieścia pięknych prac przedstawiających św. Józefa jako opiekuna św. Rodziny, człowieka pracy i modlitwy.

Zwycięzcą konkursu została Zosi Maj – uczennica klasy I, drugie miejsce zostało przyznane Nadii Biniek z kl. III  i Gabrieli Konik z kl. IV. Trzecie miejsce zajęły prace Zuzanny Cieślik z kl. 2 oraz Antoniego Bednarczyka z klasy 2.

Wyróżnienia otrzymali: Wojciech, Emilia i Gabriela Makuła, Kacper i Gabriela Borzęccy, Hanna Serafin, Aleksandra Ryba, Franciszek Sekuła, Natalia Noga, Julian Kozyra, Julia Golba, Zuzanna Uchańska, Maria Sobieniak, Antonina Bania.

Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy o św. Józefie oraz włączenie się w obchody Roku Świętego Józefa ogłoszonego przez papieża Franciszka; ukazanie św. Józefa jako patrona współczesnych rodzin; pogłębienie uczuć religijnych; rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie w tę inicjatywę i wysiłek jaki włożyli w przygotowanie prac. Dziękujemy rodzicom za podtrzymywanie w dzieciach żaru pobożności i motywowanie do angażowania się w życie parafii.

Prace naszych małych artystów zostały ukazane w kaplicy Jezusa Miłosiernego gdzie można je oglądać do końca maja br. Ponadto zdjęcia prac zamieszczone są na stronie internetowej naszej parafii.

 Ks. Krzysztof  

TRIDUUM PASCHALNE

9 kwietnia 2021
Możliwość komentowania TRIDUUM PASCHALNE została wyłączona

WIGILIA PASCHALNA – po raz pierwszy w naszej parafii Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 21.00 i zakończyła procesją rezurekcyjną oznajmującą radosną wieść o Zmartwychwstaniu Jezusa. Liturgii przepełnionej bogactwem znaków i symboli przewodniczył ks. Krzysztof zaś homilię wygłosił ks. Proboszcz. Po czterdziestodniowym okresie Wielkiego Postu i bolesnych wydarzeniach Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątki wymownym akcentem był moment uniesienia figury Zmartwychwstałego i trzykrotne odśpiewanie antyfony: ZMARTWYCHWSTAŁ Z GROBU PAN! ALLELUJA! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA! Niech ta prawda nieustannie rzuca światło radości i nadziei na nasze życie i drogę naszej wiary.

 

 

 

9 kwietnia 2021
Możliwość komentowania została wyłączona

Wielki Piątek

Liturgii Męki Pańskiej, w której centralne miejsce stanowił Krzyż – znak naszego zbawienia, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Witold. W tym roku ze względu na pandemię wierni oddawali cześć Krzyżowi nie w czasie liturgii, ale po jej zakończeniu. Odpowiednim gestem czci nie był pocałunek krzyża (jak to było przez wieki) ale głęboki ukłon lub przyklęknięcie. Po zakończonej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do przygotowanego grobu, w którym w nawiązaniu do obecnej sytuacji widniał napis: W TOBIE JEST ŹRÓDŁO ŻYCIA. Ostatecznie tylko Jezus jest źródłem prawdziwego życia zarówno dla nas żyjących na ziemi, jak i dla tych, którzy przekroczyli już drzwi wieczności.

9 kwietnia 2021
Możliwość komentowania została wyłączona

WIELKI CZWARTEK – Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Proboszcz Grzegorz Jeż. Przed liturgią przedstawiciele parafii w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożyli Kapłanom życzenia z racji na dzień ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. W homilii ks. Krzysztof przypomniał, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest szczególnym spotkaniem z Jezusem, która przemienia i porządkuje nasze życie oraz umacnia w trudnych chwilach. Ukazał także, jakie trudności ze strony ludzi kościoła i świata napotykają dziś kapłani, od których często oczekuje się aby dla dobrego samopoczucia ludzi, rezygnowali z tego co jest istotą kapłaństwa. Potrzeba, aby kapłani prowadzili ludzi do nieba, a nie na bezdroża. Potrzeba aby kapłani byli wymagający i konkretny jak Jezus. O Chrystusie nie można powiedzieć, że był fajny. Jezus był konkretny i wymagający – podkreślał. Po liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji czyli ciemnicy.

OBCHODY NIEDZIELI PALMOWEJ

28 marca 2021
Możliwość komentowania OBCHODY NIEDZIELI PALMOWEJ została wyłączona

Uroczystym obchodem Niedzieli Palmowej rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, czas paschalnych wydarzeń stanowiących serce chrześcijaństwa. Każdą Mszę św. Kapłani rozpoczynali procesyjnym wejściem trzymając w ręku gałązki palmy. Po odczytaniu ewangelii o radosnym witaniu Jezusa przez mieszkańców Jerozolimy poświęcone zostały palmy, które wierni trzymali w swych dłoniach. Dalsza część liturgii zgodnie z przepisami miała charakter pasyjny. Widzialnym akcentem nawiązującym do klimatu Wielkiego Tygodnia były drzewka oliwne stanowiące w tym dniu dekorację ołtarza.

     

„Zatroskani o życie”

25 marca 2021
Możliwość komentowania „Zatroskani o życie” została wyłączona

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzoną na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. Podkreśla tym samym, że każde poczęte życie jest nienaruszalne i święte i od samego początku należy je otoczyć szczególną troską i miłością.

To właśnie z miłości i troski o dzieci poczęte, których istnienie pod sercem własnej matki jest zagrożone, Kościół od lat proponuje wiernym podjęcie Duchowej Adopcji mającej na celu zmianę decyzji matki czy rodziców i ocalenie poczętego ale niechcianego dziecka.
W tę szlachetną inicjatywę włączyło się z naszej parafii ponad dwadzieścia osób, które podczas Mszy św. sprawowanej 25 marca br złożyły deklarację duchowej adopcji i wyraziły pragnienie obrony życia dziecka poczętego poprzez codzienną modlitwę i wyrzeczenia. Podjęcie duchowej adopcji może uczynić każdy w dowolnie wybranym przez siebie czasie na okres 9 miesięcy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.duchowa-adopcja.pl, zaś pomocą w realizacji podjętego postanowienia niewątpliwie może być aplikacja pobrana na telefon „Adoptuj życie”.
W świecie wielkiej agresji i walki o możliwość zabijania nienarodzonych dzieci dzieło duchowej adopcji jawi się jako przeciwwaga cywilizacji śmierci i konkretny wyraz miłości i troski o życie najbardziej bezbronnych istot.

WIDZIALNY ZNAK OBECNOŚCI ŚW. JÓZEFA

23 marca 2021
Możliwość komentowania WIDZIALNY ZNAK OBECNOŚCI ŚW. JÓZEFA została wyłączona

W liturgiczne wspomnienie św. Józefa przypadające 19. marca wpisało się ważne dla życia duchowego naszej parafii wydarzenie. Podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00 przy śpiewie hymnu Chwała na wysokości Bogu figura św. Józefa Oblubieńca NMP została uroczyście przeniesiona przez kapłanów i usytuowana w przygotowanym dla niej miejscu. W homilii ks. Proboszcz zaakcentował wierność i bezgraniczne zaufanie jakim odznaczał się w życiu św. Józef i zachęcił do lektury Listu Apostolskiego Patris corde jaki Ojciec św. Franciszek wydał z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.

 

Przy filarze, na którym znajduje się figura św. Józefa umieszczony został świecznik wykonany przez mężczyzn nie tylko z naszej parafii, którzy w ten sposób ofiarowali swój dar serca dla św. Józefa – Patrona robotników i mężczyzn. Warto podkreślić, że świece intencyjne dla św. Józefa wykonywane są przez ks. Proboszcza, zaś ofiary składane przy ich nabywaniu, podobnie jak ze świec intencyjnych przy Jezusie Miłosiernym i obrazie Matki Bożej przeznaczone są w całości na cele liturgiczne (zakup szat, obrusów, renowacja naczyń liturgicznych itp.).

 

Święty Józef jako ten, który był ziemskim opiekunem Syna Bożego i głową Świętej Rodziny jest wielkim orędownikiem u Boga w ludzkich sprawach, zwłaszcza tych trudnych, dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego ceńmy sobie dar jego obecności w znaku figury i przez jego wstawiennictwo przedstawiajmy Bogu nasze sprawy.

 

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA

14 marca 2021
Możliwość komentowania IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA została wyłączona

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA

Wspólnota naszej parafii w piątek 12 marca wdzięczną modlitwą towarzyszyła ks. Proboszczowi Grzegorzowi z racji przypadającego dnia imienin. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej dla dzieci, życzenia Solenizantowi w imieniu wszystkich uczestników nabożeństwa, złożyli najmłodsi parafianie – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Eucharystia w intencji ks. Grzegorza Jeża sprawowana była o godz. 18.00 przy udziale licznie zgromadzonych wiernych. Solenizant modlił się za wszystkich Parafian, dziękując za każdy gest dobroci i życzliwości. W okolicznościowej homilii ks. Krzysztof nawiązując do odczytanej Ewangelii, w której Pan Jezus dostrzegł dobro w swoim rozmówcy, ukazał dobro obecne w postawie i życiu ks. Proboszcza, emanujące na całą wspólnotę parafialną. „Miłość do Boga w życiu ks. Proboszcza wyraża się modlitwą, zaufaniem Jezusowi, ale także troską o piękno liturgii, troską o dom Boży, jakim jest kościół i troską o ducha wspólnoty. (…) Dostrzegamy też Twoją miłość do ludzi, wyrażoną w życzliwości, odpowiedzialności, radosnym usposobieniu, ale też jeśli jest taka potrzeba w stawianych wymaganiach i konsekwentnych decyzjach” – podkreślał kaznodzieja. Na zakończenie homilii kapłan w imieniu całej wspólnoty parafialnej życzył Solenizantowi „by poprzez codzienną posługę kapłańską i sposób życia <był zawsze blisko królestwa niebieskiego> (por. Mk 12,28b-34).  Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz podziękował wszystkim za obecność, modlitwę i życzenia.

 

DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM KS BISKUPA

5 marca 2021
Możliwość komentowania DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM KS BISKUPA została wyłączona

W piątek 5. marca 2021r. o godz. 17.30 w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w naszym kościele uczestniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz naszej diecezji. Liczna grupa wiernych biorąca udział w nabożeństwie wsłuchiwała się w rozważania na temat cierpienia w ludzkim życiu wspierając jednocześnie modlitwą wszystkich dotkniętych krzyżem cierpienia i samotności oraz tych, którzy troską, opieką i wsparciem towarzyszą ludziom chorym i cierpiącym.

Rozważania przy poszczególnych stacjach czytali przedstawiciele grup działających przy naszej parafii, zaś oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna.

Przed nabożeństwem Biskup dokonał poświęcenia figury św. Józefa, Oblubieńca NMP, która z racji na obchodzony w całym Kościele Rok św. Józefa usytuowana zostanie na stałe w murach naszej świątyni.

Inicjatywa o zakupie figury Opiekuna Świętej Rodziny została z radością przyjęta i wsparta materialnie przez znaczną grupę parafian.

Niech św. Józef – patron ojców, mężczyzn i opiekun rodzin, znajdzie w naszej wspólnocie stałych i gorliwych czcicieli i niech wraz z Maryją oręduje za nami i wyprasza łaski potrzebne tym, którzy zawierzać się będą jego opiece.

Następna strona »